تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده

علی افضلی؛ باوه دین کریم مولود؛ صباح کریم مولود

دوره 16، شماره 55 ، شهریور 1399، ، صفحه 33-52

چکیده
  محمّد عبده از پیشگامان دعوت به نوآوری و دگراندیشیِ دینی در روزگار خود بود. او نقشی مهم در آگاهی­بخشی به ملّت برای رهایی از بردگی و تبعیت محض داشتن ایفا کرد و خواستار تلاش آنان برای آزادی بود. این پژوهش با توجّه به ضرورت بازشناسی و بازاندیشی در نظرات پیشگامان عرصۀ اندیشۀ اسلامی، با بهره­گیری از روش نقل و تحلیل محتوای مقالات محمّد ...  بیشتر