تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
ادبی
دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر، ودیار مضر نموذجین»

شعله ظهیری

دوره 12، شماره 40 ، آذر 1395، ، صفحه 187-212

چکیده
  تدخل دراسة دور المراکز العلمیة الکُردیة فی تطور الأدب والعلوم العربیة، فی نطاق الأدب المقارن الفرنسی. ذلک لِأنَّ المراکز العلمیة لأی شعبٍ تتفاعل فی تطور أدب شعب آخر. ازدهرت فی العصر العباسی (656-132ه.ق) الأدب والعلوم العربیة ازدهاراً تامّاً بوساطة عوامل شتّی نحو دور جاد للمراکز العلمیة الکردیة فی انحاءها. نظراً للظروف السیاسیة والدینیة ...  بیشتر