تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
نمایه موضوعی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی «شماره‌های: 11 – 30»

مرضیة کهندل جهرمی

دوره 10، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 139-155

چکیده
  یکی از مهمترین شیوه های بازیابی محتوا ، نمایه سازی می باشد و از آنجا که نمایه سازی در بازیابی هرچه سریع تر و آسان تر اطلاعات مورد نیاز پژوهشگر  نقش بسزایی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این مقاله بر آن است تا ضمن تعریف موجزی از نمایه ، به نمایه موضوعی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی طی سالهای 2009 تا 2014م. (شماره 11 تا شماره 30) ...  بیشتر