تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی

محبوبه پارسایی؛ احمدرضا حيدريان شهري؛ بهار صدیقی؛ سیدحسین سیدی

دوره 16، شماره 57 ، اسفند 1399، ، صفحه 23-43

چکیده
  از عوامل تأثیرگذار در استحکام تصویر هنری و زیبایی قصیده‏های نزار قبانی، ساختار موسیقایی زیبا و مناسب آن است. این شاعر نامدار، با به ‏کارگیری هنرمندانۀ آرایه‏‏‏های لفظی و معنوی، انسجام موسیقایی را قوّت می بخشد،.اهمّیت این پژوهش در این است که به بررسی زیبا‏شناختی تصویر شکست در شعر شاعر می‌‏‌پردازد و ارتباط آن ‌را با موسیقی ...  بیشتر