تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
بررسى کارکردها و پیام‌هاى معنایى جناس در شعر صفى الدین حلى (بررسى موردى مدایح نبوى (ص) و اهل بیت (ع))

علی اکبر مرادیان قبادی

دوره 16، شماره 54 ، خرداد 1399، ، صفحه 47-70

چکیده
  کارکرد جناس و انواع آن در متون ادبى فقط تزیین لفظى نیست، بلکه جناس غالبا مفاهیمى را افاده مى‌‌کند که اثر زیادى در درون مخاطبان برجاى مى‌گذارد و صاحب متن ادبى آن را آگاهانه یا نا آگاهانه به منظور متمایل کردن آنان براى پذیرش آراى خود و دست‌یابى به حمایت و تأیید مواضعش توسط آنها، به کار مى‌برد و البته موجب انسجام متن نیز مى‌شود. صفى ...  بیشتر