تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
تحلیل گفتمان انتقادی خطب با تكیه بر رویكرد فركلاف (خطبه‌های هاشم بن عبد مناف)

زهرا رحیم پور؛ احمد پاشازانوس

دوره 17، شماره 61 ، بهمن 1400، ، صفحه 1-22

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی یكی از رویكردهای تحلیل گفتمان وبررسی متون است كه در حوزه زبانشناسی مورد نقد وبررسی قرار می‌گیرد. در این رویكرد، زبان مجموعه‌ای از روابط عمیق میان قدرت وایدئولوژی در گفتمان‌هاست. رویكرد فركلاف الگویی است كه گفتمان را در سه سطح توصیف، تفسیر وتبیین به چالش می‌كشد. حاصل آن، درك عمیقتر وفهم بهتر مخاطب از گفتمان ...  بیشتر