تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس

حمیده بامری؛ عبدالباسط عرب يوسف آبادي؛ علی اصغر حبیبی

دوره 17، شماره 61 ، بهمن 1400، ، صفحه 47-68

چکیده
  نظریة اصول همكاری كه بانی آن پول گرایس است بر پایة قواعدی استوار است كه بر محور ارتباط زبان و مخاطب و ویژگی‌ها و ابعاد آن می‌چرخد. گرایس این چهار قاعده را شامل اصل كمیت، كیفیت، روش و مناسبت معرفی می‌كند و معتقد است اگر سخنی متناسب با این چهار قاعده باشد به اصل همكاری شناخته می‌شود و اگر بنابر اغراض بلاغی خاص، برخلاف این قواعد صورت ...  بیشتر