طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل

حسن اسماعيل زاده باوانی؛ علي صياداني؛ علی مصطفی نژاد

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 51-73

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.151887

المستخلص
  توسعۀ نظریۀ استعارۀ شناختی توسط لیکاف و جانسون، تحقیقات زیادی در مورد استعاره ایجاد کرد و توسط فورس‌ویل با پژوهش در مورد استعارۀ بصری و چندوجهی دنبال شد. این مطالعه در یک روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تناسب شیوۀ فورس‌ویل برای تحلیل پوسترهای عربی اربعین، بیان شباهت مبدا و مقصد در استعاره‌های چندوجهی، در جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ...  أكثر

بررسي نظريۀ‌ «استعاره: تشبيه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظريه‌هاي جديد استعاره (مطالعۀ موردي: سه نظريه از سکاکي، مکس بلک، و ديويدسون)

اميرصالح معصومي؛ سيدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقاني اصفهاني؛ عادل رفيعي

المجلد 14، العدد 48 ، ديسمبر 2018، ، الصفحة 83-102

المستخلص
  کهن‌ترين و مشهورترين ديدگاه دربارۀ معني استعاره، نظريۀ «تشبيه کوتاه‌شده» است. اين نظريه استعاره را نمودي برآمده از فرايند کوتاه‌سازي تشبيه، و معني آن را همسان با معني تشبيه مي‌داند. «تشبيه کوتاه‌شده» در هر دو سنت زبان‌شناسي عربي ـ اسلامي و زبان‌شناسي يوناني ـ رُمي براي زماني طولاني مورد پذيرش زبان‌شناسان بود تا آنکه ...  أكثر

استعاره از منظر بلاغت‌ عربي و زبان‌شناسيِ شناختي

محمد خاقاني اصفهاني؛ مرضيه قربان‌خاني

المجلد 11، العدد 35 ، ديسمبر 1436، ، الصفحة 101-122

المستخلص
  استعاره يکي از زيباترين آرايه‌هاي بلاغي است. بلاغت‌پژوهان عرب مانند ساير بلاغت‌پژوهان، به استعاره توجه ويژه‌اي داشته و همواره کوشيده‌اند با بررسي انواع استعاره، آن را در اقسام مختلفي مانند مصرحه، مکنيه و...طبقه‌بندي کنند. اين مفهوم در علم زبان‌شناسي نيز جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده‌است و به‌ويژه در حوزة زبان‌شناسيِ شناختي ...  أكثر

تحليل مفهومي استعاره‌هاي نهجالبلاغه (رويکرد زبانشناسي شناختي)

مهتاب نورمحمدي؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام

المجلد 8، العدد 22 ، يوليو 1433، ، الصفحة 155-188

المستخلص
  مطالعه‌ي استعاره يکي از کانوني‌ترين محورهاي رويکرد معنابنياد زبان‌شناسي شناختي است. براساس نظريه‌ي شناختي ليکاف و جانسون (1980) در باب استعاره، جايگاه استعاره نظام مفهومي‌اي است که براساس آن مي‌انديشيم و عمل مي‌‌کنيم. زبان نيز از آنجا که برگرفته از فرايند‌هاي ذهني است، کاملاً استعاري است. به اين ترتيب، براساس استعاره، ...  أكثر