طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
ادبي
بلاغت طنز در داستان‌هاي کودکانة «نوادر جُحا»

راضيه علي احمد؛ عبدالباسط عرب يوسف آبادي؛ علي اصغر حبيبي

المجلد 15، العدد 50 ، يونيو 2019، ، الصفحة 101-122

المستخلص
  ادبيات کودک شامل آثاري است که مخاطب آن کودک است و دو هدف سرگرم‌کنندگي و آموزشي را دنبال مي‌کند. يکي از عوامل تأثيرگذاري اين نوع ادبي، طنز موجود در آن است که شگردهاي مختلف بلاغي نقش مهمي در تحقق آن ايفا مي‌کنند. در ادبيات کودک عربي شخصيت‌هايي فُکاهي همچون جُحا، انبساط خاطر کودک را فراهم مي‌آورند؛ بنابراين جُحا را به عنوان فردي معرفي ...  أكثر

بررسي عناصر طنز در رمـان «ميـرامار» نجيب محفوظ

مصطفي کمالجو؛ زينب کايد عباسي

المجلد 9، العدد 27 ، يناير 1435، ، الصفحة 117-135

المستخلص
  چکيده: طنز و شوخ‌طبعي از ديرباز در رگ‌هاي ادبيّات هر کشوري، جاري و ساري بوده است. نجيب محفوظ در رُمان «ميرامار» در مواجهه با خفقان جامعه‌اش دارويي بهتر از طنز نمي‌يابد. او کلام بغض‌آلود خود را در لفّافه‌اي از ريشخند و طنز و تحقير و در قالب رمان‌هايش به مخاطب عرضه مي‌کند. طنز نجيب محفوظ تسکين‌دهنده‌ي آلام مردم ...  أكثر

ناسازواري، هنري در شعر امل دنقل
المجلد 8، العدد 22 ، يوليو 1433، ، الصفحة 189-218

المستخلص
  از جمله ويژگي‌‌هاي زباني شعر امل دنقل، «هنر ناسازواري» است که غالباً  با فراخواني ميراث ادبي و تاريخي – ديني و دگرگوني آن‌‌ها با دلالت‌‌هاي معاصر، به‌صورت متناقض بيان مي‌شود. هدف بنيادي امل دنقل از به‌کارگيري اين‌گونه‌ي زباني، بيان اوضاع و شرايط سياسي شکست‌ حاکم بر مصر است که شاعر با شمّ قوي سياسي ...  أكثر