طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
آشنایی‌‌زدایی مفهومی در نو‌ترکیب‌های عرفانی ابن فارض

شهريار نيازي؛ معصومة تقي‌زادة؛ هانیة درستکار

المجلد 18، العدد 63 ، سبتمبر 2022

المستخلص
     یکی از مهم‌ترین مفاهیم مطرح شده در نظریة فرمالیست‌های روس، آشنایی‌زدایی است که هدف آن، بررسی جنبه‌هایی از زبان است که منجر به آفرینش ادبی می‌شود. تمام فنونی که شاعر برای بیگانه ساختن جهان اطراف در چشم مخاطب به کار می‌گیرد، در گسترة آشنایی‌زدایی قرار دارد. ابن فارض، شاعر مشهور وادی عشق الهی در تاریخ شعر صوفی از شعرایی است ...  أكثر

کارکرد نظريۀ ميدان‌هاي معنايي در تحليل جهان متن شاعر (مطالعۀ ابياتي از خمريۀ‌ ابن فارض)

فرشيد ترکاشوند؛ قهرمان فرشته پور

المجلد 16، العدد 55 ، سبتمبر 2020، ، الصفحة 119-138

المستخلص
  ميدان­هاي معنايي يکي از نظريه­­هاي اصلي در علم معنا­­شناسي است. ميدان­ معنايي به مجموعه­ واژگاني گفته مي­شود که در معنا با يک­ديگر مرتبط بوده و ذيل يک واژۀ­ عام قرار مي­گيرند. به­ کارگيري اين نظريه مي­تواند راهکاري براي تحليل جهان­متن شاعر باشد. نگارندگان در اين مقاله بر­آنند تا با روش استنادي–تحليلي و ...  أكثر

ادبي
روان‌کاوي شخصيت ابن فارض با تکيه بر انگاره انسان کامل

علي احمدزاده؛ خليل پرويني؛ کبري روشنفکر

المجلد 14، العدد 49 ، مارس 2019، ، الصفحة 111-130

المستخلص
  مضامين مشترک در ادبيات مللي که، هيچ‌گونه ارتباطي بين آن‌ها وجود نداشته، محصول لايه‌اي از روان، به نام «ناخودآگاه جمعي» است. محتواي اين سطح از ذهن، در قالب نمادهاي مختلف که يونگ با عنوان «کهن‌الگو» از آن ياد کرده، بروز مي‌يابد. ازآنجاکه شعر عرفاني نيز، دستاورد مکاشفه و الهام شاعر از «ناخودآگاه جمعي» است، انگاره‌هاي ...  أكثر