طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی تطبیقی افعال معتلّ در دو زبان سامی

معصومه ملکي؛ جواد اصغري؛ مسعود فکري؛ عدنان طهماسبي پشتکوهي

المجلد 18، العدد 62 ، مايو 2022، ، الصفحة 95-120

المستخلص
  موضوع پژوهش در زبان­شناسی تطبیقی، مقایسه زبان­های مختلف وابسته به یک خانواده زبانی است تا از خلال این مقایسه، وجوه تمایز وتشابه زبان­ها مشخص شود. تقسیم­بندی زبان­ها به خانواده زبانی هندی- اروپایی و یا سامی نتیجه کشف وجوه تشابه بین زبان­ها در جنبه­های آوایی، صرفی و نحوی است که از یک زبان سرچشمه گرفته­اند و در گذر زمان ...  أكثر

ادبي
کاربردهاي ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربي و فارسي (نقد تطبيقي)

فرهاد رجبي نوش آبادي؛ قاسم مختاري؛ محمد جرفي؛ سيد ابوالفضل سجادي؛ محمود شهبازي

المجلد 14، العدد 49 ، مارس 2019، ، الصفحة 155-178

المستخلص
  از ميان اقسام فعل، فعل «مضارع» در دو زبان فارسي و عربي، به شکلي گسترده‌ و در ساختارهاي متنوعي به کار رفته‌است که ضمن دلالت بر زمان حال، مفهوم زمان آينده را نيز منتقل مي‌سازد. در اين پژوهش نويسندگان با تکيه بر روش توصيفي ـ تحليلي در حوزة دستور تطبيقي، تلاش دارند ساختارهاي فعل مضارع را در اين دو زبان، واکاوي کنند و زمان‌هاي حال، ...  أكثر