طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی رابطه بین دو هوش (كلامي ـ زباني و منطقي ـ رياضي) و فهم قواعد زبان عربي (نمونه موردمطالعه: دانشجویان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان)

عبدالرزاق رحماني؛ شهلا جعفری

المجلد 17، العدد 61 ، يناير 2022، ، الصفحة 91-116

المستخلص
  باوجود تلاش­های بسيار جهت آسان­سازی قواعد زبان عربی، برخی از دانشجويان همچنان در اين ماده درسی با مشکل مواجه می­شوند؛ در اين راستا به­کارگيری راهبرد هوش­های چندگانه در گسترش مهارت دانشجويان و جلوگيری از ضعف آنان ضروری به نظر می­رسد. ازجمله اين هوش­ها، هوش هشت­گانه گاردنر است که بر اساس آن يادگيری تنها از راه به­کارگيری ...  أكثر