طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
اثر بخشی محیط یادگیری الکترونیکی طراحی شده با منابع اصیل در یادگیری زبان عربی با هدف گردشگری سلامت

سيد رضا موسوي؛ عيسي متقي زاده؛ فرامرز ميرزائي؛ جواد حاتمی

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 22 February 2024

https://doi.org/10.22034/iaall.2024.433072.2870

المستخلص
  گسترش روزافزن فضای مجازی و اینترنت، یادگیری الکترونیکی و مجازی را به عنوان جایگزینی مؤثر و مناسب برای یادگیری سنتی، مطرح کرده است؛ زیرا این نوع یادگیری، به آسانی و با هزینه کمتر در دسترس فراگیر قرار دارد، محدودیت‌هایی همچون فضای آموزشی را از بین می‌برد و از طرفی، در مدیریت زمان یادگیری و اینکه فراگیر بتواند زمان بیشتر و مناسب‌تری ...  أكثر

ادبي
نقش زبان عربي در بهبود گردشگري سلامت در ايران

هدا قرئلي؛ ماجد نجاريان

المجلد 11، العدد 37 ، يونيو 1437، ، الصفحة 213-228

المستخلص
  گردشگري سلامت (توريستِ درماني) در ايران يکي از پردرآمدترين شاخه‌هاي گردشگري است که با توجه به رقابتي بودن قيمت با ساير کشورها و ارائة مطلوب برخي خدمات درماني، توانسته‌است حوزة اقتصادي مطمئن و سودآوري باشد. صنعت گردشگري سلامت در ايران اگرچه قابليت‌هاي خوبي دارد ولي متأسفانه به دلايل مختلفي ازجمله ارائه نشدن خدمات ويژة پزشکي، ضعف ...  أكثر

ادبي
زبان عربي در خدمت صنعت گردشگري

حسن کاظمي سهلواني؛ فيض الله مددي

المجلد 11، العدد 36 ، مارس 1437، ، الصفحة 153-165

المستخلص
  گردشگري، صنعتي است فرهنگي و پرسود کهنقش زبان در آن برجستهاست و تمامي عناصر پيوندميان ملت‌ها را در خود دارد. همچنين کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و آييني آن نيز قابل توجه است. در گردشگريِ سلامت،زبان اهميت و جايگاه والايي دارد. چراکه گردشگر بيشترين تعامل و ارتباط را با مجموعة بزرگي از مردم مقصد دارد. اين تعامل گسترده ودوسويهمي‌تواند ...  أكثر