تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
دراسة مسائل تعلیم الترجمه و مشاکله و حلوله
دوره 11، شماره 37 ، اسفند 1394، ، صفحه 195-211

چکیده
  إنَّ تدریس الترجمة و تعلیمها یعد من المجالات التی تتحدی المعلم والطلاب فی أیة لغة اجنبیة، وفرع اللغة العربیة وآدابها لیس بمعزل عن هذه المشکلة. ولاجتیاز هذه المشکلة وتمهید طریق طلاب فرع اللغة العربیة وآدابها لدخول سوق العمل عن طریق مهاراتهم ولیس عن طریق شهاداتهم الجامعیة فحسب یجب علینا رسم خارطة طریق للوحدات التی تساعد الطلاب فی ...  بیشتر