طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی انگیزش یادگیری زبان عربی دانشجویان دانشگاه شیراز بر مبنای سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم

يوسف نظري؛ دانش محمدي؛ حميد زارعي فرد

المجلد 17، العدد 58 ، يونيو 2021، ، الصفحة 71-92

المستخلص
  این پژوهش به بررسی انگیزش یادگیری زبان عربی به عنوان زبان خارجی در میان دانشجویان این رشته در دانشگاه شیراز می­پردازد و بر پایه نظریه «سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم» دورنیه انجام شده است. برای شناسایی عوامل انگیزشی، متغیرهای شانزده­گانه دورنیه مطالعه گردید. ابزار این بررسی پرسشنامه­ای است که دورنیه (2010) برای سنجش یادگیری ...  أكثر

ادبي
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان يادگيري‌ زبان ‌عربي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور (مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)

ليلا قنبري؛ اصغر طهماسبي بلداجي

المجلد 12، العدد 38 ، سبتمبر 1437، ، الصفحة 191-214

المستخلص
  اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر ميزان يادگيري زبان عربي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري در سال تحصيلي 1390- 1389 مي‌پردازد. روش تحقيق پيمايشي است و براي گردآوري داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده‌است. جامعه آماري پژوهش شامل 2205 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري است که ...  أكثر