طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
ناکارآمدي آموزش زبان عربي در هنرستان‌هاي فني‌حرفه‌اي و چالش‌هاي يادگيري آن

نعيم عموري؛ فريده خرم آبادي

المجلد 16، العدد 55 ، سبتمبر 2020، ، الصفحة 139-166

المستخلص
  بررسي ناکارآمدي آموزش زبان عربي در هنرستان‌هاي کارودانش و فني‌حرفه‌اي از مهمترين چالش‌هاي فرآيند آموزش است. نظام آموزشي براي هر بخشي از منابعِ يادگيرندگان، امکانات و سياست‌هايي را فراهم کرده‌ که از مهمترين اين اقدامات، زمان اختصاص داده شده به فرآيند يادگيري-ياددهي است. چنانچه زمان بيش يا کمتر از حد معمول باشد، اين فرايند دچار ...  أكثر

ادبي
تحليل انتقادي کتاب سيميائية النص السردي اثر عبدالهادي أحمد الفرطوسي

فاطمه اکبري زاده

المجلد 13، العدد 42 ، أغسطس 1438، ، الصفحة 239-260

المستخلص
  نشانه‌شناسي روشي در نقد ادبي است که چگونگي ساخته‌شدن معنا در متن را شناسايي مي‌کند. در دهه‌هاي اخير پژوهشگران زيادي با وام‌گرفتن از اين نظريه، وارد مطالعات اين حوزه شدند. هرچند پژوهش‌هاي آنها يا صرفاً در حد تبيين نظريه بوده و يا به تطبيق متن با آن پرداخته‌اند. ازآنجاکه اغلب اين پژوهش‌ها رويکرد تطبيقي دارند، بنابراين هنگام ارزيابي ...  أكثر

چالش تجاري‌سازي آموزش زبان عربي در ايران

فرهاد رجبي

المجلد 12، العدد 40 ، مارس 1438، ، الصفحة 213-234

المستخلص
  امروزه آموزش زبان عربي در ايران، با وجود سابقه‌اي درازدامن، کمتر فرصت به‌کارگيري يافته و کمتر موقعيت کسب‌وکار را براي دانش‌آموختگان خود فراهم نموده‌است. اين مسئله، سال‌هاست به يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دانشجويان ايراني اين رشته تبديل شده‌است. چالش تجاري‌سازي مي‌تواند فرصتي براي چاره‌جويي منطقي دربارة اين مشکل باشد. اين ...  أكثر