طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
زیباشناسی اختلاف فواصل آیات در آیات متشابه لفظی

محمدعلی کاظمی تبار؛ محمدرضا باغبان زاده امشه؛ فاطمه سرچاهی

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 201-223

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.161810

المستخلص
  قرآن کریم مشتمل بر زیبایی‌های بی‌پایانی در حوزﮤ بیانی و ادبی است. بخشی از این زیبایی‌ها در قالب آیاتی نمود یافته است که به لحاظ موضوعی و ساختار واژگانی با هم یکسان‌ بوده و تنها در حروف یا واژگانی اندک نا‌همگون هستند که از آن به «آیات متشابه لفظی» یاد می­شود. در این میان «فواصل» نیز به عنوان عاملی زیباساز در همگونی و هماهنگی ...  أكثر

ادبي
زبان و تحول فرهنگي ـ شناختي بر اساس نظرية فرماليسم در رويکرد شکل‌دهي جامعه‌شناسي (مطالعه موردي موتيف «بخشش بدون منت» در قرآن و ديوان متنبي)

جلال مرامي؛ رجاء[ ابوعلي؛ قاسم عزيزي مراد

المجلد 15، العدد 52 ، ديسمبر 2019، ، الصفحة 105-124

المستخلص
  نقش زبان در رويکرد نظام‌مند فرماليستي منحصر در ارتباط نيست؛ بلکه پاي را فراتر از اين گذاشته و به ايجاد فرهنگ و توليد شناخت منجر شده‌است. بنابراين اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سؤال مهم است که: متن ادبي چه رابطه‌اي با شناخت و گفتمان فرهنگي مي‌تواند داشته باشد؟ در اين مقاله بر اساس رويکرد يادشده به بررسي موتيفِ «بخشش بدون منت» ...  أكثر

ادبي
معناشناسي حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکيه بر آيات قرآني

سيد ابوالفضل سجادي؛ عباد محمديان

المجلد 13، العدد 42 ، أغسطس 1438، ، الصفحة 153-174

المستخلص
  حذف در زبان عربي يکي از مباحث مهم در علم نحو است که به دلايل گوناگوني صورت مي‌گيرد. برخي نحويان بزرگ عربي حذف نون در در فعل ناقصة «کان» را به دليل تخفيف يا کثرت استعمال مي‌دانند. در قرآن کريم نيز که نمونۀ بي‌همتاي فصاحت و بلاغت است، در برخي آيات، حرف نون از پايان فعل مضارع مجزوم کان حذف شده و در مواردي مشابه، آياتي وجود دارد که ...  أكثر

ادبي
خوانشي انتقادي ـ جامعه‌شناختي از رخداد بينامتني قرآني در شعر محمد بن عبدالمطلب

ابوالحسن امين‌مقدسي؛ طاهره حيدري

المجلد 12، العدد 40 ، مارس 1438، ، الصفحة 143-166

المستخلص
  شعر معاصر عرب مزيّن به کاربرد انواع تناص ازجمله تناص تاريخي و ديني و قرآني است. مقالة حاضر قصد دارد تناص قرآني را در اشعار محمد بن عبدالمطلب واکاوي و تحليل کند تا به اين پرسش پاسخ دهد که چرا شاعر از بينامتنيت قرآني در ديوان خود بهره برده است و کاربرد اين تناص‌هاي قرآني متأثر از چه عواملي است؟ خوانش انتقادي ابياتي که در ديوان محمد بن ...  أكثر

ادبي
تأثير قرائت‌هاي قرآني بر شکل‌گيري ديدگاه‌هاي نحويان

کاوس روحي برندق؛ سيد امير فضيلت جو؛ سيد سجاد غلامي

المجلد 12، العدد 39 ، ديسمبر 1437، ، الصفحة 131-154

المستخلص
  در عصر نزول قرآن، لهجه‌هاي مختلفي از زبان عربي در ميان قبايل وجود داشت و هر يک از قاريان و حافظان، قرآن را به لهجة قبيلة خود قرائت مي‌کردند. اين قرائت‌هاي مختلف موجب به وجود آمدن اختلاف‌هاي نحوي شد. اين مقاله مسئلة تأثير قرائت‌هاي قرآني را در شکل‌گيري ديدگاه‌هاي نحوي دانشمندان نحوي زبان عربي، در دو مکتب بصري و کوفي مطالعه کرده ...  أكثر

بررسي کارکردهاي ساختار اشتغال در قرآن کريم

محمد علي سلماني مروست؛ الهه السادات ميرحسيني

المجلد 12، العدد 39 ، ديسمبر 1437، ، الصفحة 155-180

المستخلص
  اشتغال يکي از ابواب نحو و يکي از اسلوب‌هاي بياني است که حدود 43 بار در قرآن به کار رفته‌است و تنها 7 مورد آنها مورد اتفاق دانشمندان است و بيشتر وجوه و گونه‌هايي که براي اشتغال ذکر شده و احکام آنها، در قرآن مصداقي ندارد. اين مقاله مي‌کوشد ضمن استخراج ساختارهاي اشتغال در قرآن و طرح آراي دانشمندان اسلامي در اين خصوص، اين آرا و کارکرد اين ...  أكثر

ادبي
تبيين معناي «فتنه» در آيات مشتمل بر مادة فتنه با تأکيد بر معناي کفر، شرک و ارتداد

کاوس روحي برندق؛ ugd بيدسرخي

المجلد 11، العدد 37 ، يونيو 1437، ، الصفحة 115-135

المستخلص
  يکي از واژگان چالش‌آفرين و به‌نسبت پرکاربرد در قرآن کريم واژة فتنه و مشتقات آن است که مفسران معاني مختلفي از قبيل کفر و شرک، آزمايش، عذاب، ضلالت و... براي آن بيان کرده‌اند. در اين ميان واژة فتنه در هفت آيه به معناي کفر و شرک و ارتداد تفسير شده‌است. در اين مقاله با روش کتابخانه‌اي به گردآوري اطلاعات پرداخته شده‌است و با شيوه تحليلي ...  أكثر

روش‌شناسي ترجمه‌ي تضمين نحوي در برخي ترجمه‌هاي معاصر قرآن کريم

علي حاجي‌خاني؛ توحيد پاشائي

المجلد 10، العدد 30 ، سبتمبر 1435، ، الصفحة 135-154

المستخلص
  قرآن کريم به زبان عربي و براي هدايت جن و انس نازل شد. لازمه‌ي هدايت، فهم آيات است. بي‌ترديد در ترجمه‌ي آيات قرآن به‌دليل وجود ظرايف و دقايق مختلف صرفي و نحوي و بلاغي و... دشواري‌هاي متعددي پيش‌روي مترجمان زبان وحي هست؛ ازجمله‌ي اين موضوعات، رعايت مقوله‌ي «تضمين» است که در قرآن، فراوان به‌کار رفته است. البته اين واژه، اطلاقات ...  أكثر

البحث عن الدور الوظيفي لحروف الجر الزائدة في عشرة الأجزاء الأولي من القرآن المجيد

محمد ابراهيم خليفة الشوشتري؛ ليلا نوابي قمصر

المجلد 8، العدد 21 ، مارس 1433، ، الصفحة 61-80

المستخلص
  لقد کان القرآن المجيد، ولا زال نوراًً يضمن للبشر السعادة لذا بادر العلماء منذ القرن الاول و لازالو يبذلون قصاري جهودهم الذهنيهة في دراسته صرفياً و نحوياً و لغوياً و بلاغياً و.... فکان کل منهم يستنبط من عجائب القرآن و غرائبه بقدر طاقته الذهنية. والمهم انّ هذه المقالة قد اختارت المبحث حروف الجر زائدة في الجزاء العشرة الأولي من القرآن ...  أكثر

القلب في القرآن و الأدب العربي: حقيقة أم مجاز؟

يحيي معروف

المجلد 5، العدد 13 ، يناير 1431، ، الصفحة 129-154

المستخلص
  إن للقرآن الکريم والأدب العربي نظرة شاملة إلي القلب ومترادفاته. هنا يُطرح سؤال وهو أن المقصود من القلب في هذه النصوص هل هو القلب الموجود في الصدر أم الغرض منه هو الدماغ؛ واستعمل القلب استعمالا مجازياً؟ في هذا المقال نتناول هذا الموضوع من خلال القرآن الکريم ومن منطلق الاکتشافات العلمية الجديدة لنجيب عن هذا السؤال بأن استعمال القلب ...  أكثر

استدعاء الشخصيات القرآنية في ديوان بدوي الجبل

عبدالغني ايرواني زاده؛ احمد نهيرات

المجلد 5، العدد 11 ، مارس 1430، ، الصفحة 1-19

المستخلص
  وظف الشعراء العرب الشخصيات القرآنية وقصصهم في اشعارهم من قديم الزمن. و الشاعر العربي المعاصر واصل نفس الأسلوب، لأن هذا الجانب من المضامين القرآنية کجوانبه الأخرى يغني الشعر و يضاعف قيمته. قد وظف بدوي الجبل القصص القرآنية و شخصياتها في ديوانه بصورة تلميحية _غير تصريحية_ لإثراء شعره و نقل مضمونه الى المتلقي مدعوما بنفحة  قرآنية ...  أكثر