طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
ادبي
نقش گروه‌هاي زبان و ادبيات عربي در شکوفايي صنعت گردشگري با تأکيد بر شمال و جنوب خليج‌فارس

رقيه رستم پورملکي؛ مهناز اعتضادي فر

المجلد 15، العدد 51 ، سبتمبر 2019، ، الصفحة 143-160

المستخلص
  در بسياري از دانشگاه‌هاي ايران، نخبگان و زبان‌آموزان فراواني به فعاليت مشغول‌اند که بهره‌گيري از توان آنان به‌ويژه در تقويت گردشگري مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش تبادلات فرهنگي و اقتصادي کشورهاي پهنة خليج‌فارس باشد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد پاسخ به اين سؤال است که نقش و ظرفيت گروه‌هاي علمي زبان و ادبيات عربي در شکوفايي ...  أكثر

مهاجرت اقوام و مسائل زباني ـ فرهنگي (نمونة موردپژوهانه: مهاجرت عرب‌هاي جنگ‌زده به مشهد مقدس)

مصطفي مهدوي آرا

المجلد 14، العدد 48 ، ديسمبر 2018، ، الصفحة 149-168

المستخلص
  زبان و فرهنگ دو مقولة درهم‌تنيده و پويا هستند که در پي برخي عوامل همچون مهاجرت، دستخوش تغيير و دگرگوني مي‌شوند. مهاجرت اقوام عرب و جنگ‌زدة دهة شصت به مشهد مقدس و انتقال زبان و فرهنگ عربي به اين شهر، چالش‌هايي را براي اين زبان و فرهنگ و گويشوران آن به وجود آورده و حوزة کاربرد آن را نسبت به گذشته محدودتر ساخته‌است. ‏ سياست‌گذاران ...  أكثر

ادبي
بررسي فرصت‏هاي شغلي مرتبط با رشتة زبان عربي (بررسي موردي شهر مشهد)

احمدرضا حيدريان شهري؛ مصطفي مهدوي آرا

المجلد 12، العدد 39 ، ديسمبر 1437، ، الصفحة 231-252

المستخلص
  شهر مشهد به برکت وجود حرم مطهر رضوي، داشتن امکانات پزشکي پيشرفته، و جاذبه‌هاي طبيعي، همه‌ساله ميزبان بيش از يک‌ونيم ميليون گردشگر عرب‌زبان است که با اهدافي ازجمله: تفريح، زيارت، درمان و تجارت وارد اين شهر مي‌شوند. اين خيل عظيم گردشگر مي‌تواند بستر مناسبي براي اشتغال دانش‌آموختگان زبان عربي ايجاد کند. در اين مقاله با توجه به همين ...  أكثر

کار آفريني براي زبان دانان عربي در حوزه گردشگري

رقيه رستم پور؛ مهناز اعتضادي فر

المجلد 11، العدد 36 ، مارس 1437، ، الصفحة 135-152

المستخلص
  ايران جزء ده کشور برتر جهان از نظر جاذبه‌هاي گردشگري تاريخي، طبيعي، فرهنگي، و ديني است. طي ساليان اخير اين جاذبه‌ها توجه گردشگران جهان را به‌ويژه از جهان عرب و شيعيان به خود جلب کرده‌است. واقعيت آن است که ظرفيت‌هاي جذب گردشگر از کشورهاي عربي به ايران بسيار بيشتر از ميزان موجود است. ميان اين ظرفيت و جمعيتِ جوياي کار دانش‌آموختگان ...  أكثر