طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 1 (1426)
پيرنگ در مقامات حريري و حميدي

حسن دادخواه تهراني؛ ليلا جمشيدي

المجلد 2، العدد 5 ، مارس 1427، الصفحة 67-88

المستخلص
  مقامات حريري و حميدي دو اثر منثور در ادبيات کهن عربي و فارسي است که جايگاه ويژه اي نزد سخن شناسان دارد. بررسي عنصر «پيرنگ» در اين دو اثر نشان مي دهد که حريري براي هر يک از داستان هاي کوتاه (= مقامات) خود طرحي مستقل و جذاب فراهم کرده و در عين حال،‌از تک تک آنها براي تشکيل طرح کلي و بزرگتر مقامات بهره برده است؛ ولي حميدي با وجود تقليد ...  أكثر

بررسي علل کم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي از ديدگاه دبيران شهر شيراز

محمد خاقاني؛ محمد‌جواد لياقت دار؛ طوبي اکيزه خو

المجلد 2، العدد 5 ، مارس 1427، الصفحة 89-108

المستخلص
  از هنگام ورود اسلام به ايران، زبان عربي همواره در کشورمان، محترم،‌ مورد توجه و بهترين ابزار انتقال علم بوده است. پس از انقلاب اسلامي، اصل 16 قانون اساسي بر دست اندرکاران آموزش و پرورش تکليف کرد که امکانات آموزش اين زبان را فراهم آورند.‌ ولي کاهش منزلت زبان عربي در جامعه و در نتيجه، کاهش علاقه و اهتمام دانش آموزان و دانشجويان به آن ...  أكثر

بازتاب قرآن کريم در ضرب المثلهاي فارسي

حسن ذوالفقاري

المجلد 2، العدد 5 ، مارس 1427، الصفحة 109-136

المستخلص
  يکي از عوامل موثر بر ضرب المثلهاي فارسي، آيات قرآن کريم است. بازتاب آيات در مثلهاي فارسي به يکي از شکل هاي زير است: 1- کاربرد عين آيه 2- کاربرد محتواي آيه 3- استفاده از واژه،‌ ترکيب، اصطلاح يا تعبير قرآني يا بخشي از آيه 4- تلميح به داستان هاي قرآن. ضرب المثلهاي غيرتکراري و چاپ شده فارسي به 30 هزار مثل مي رسد. تاثير مستقيم حدود 900 آيه قرآن ...  أكثر

شوقي ضيف، نگاهي نو به ميراث ادب عربي

شکوه السادات حسيني

المجلد 2، العدد 5 ، مارس 1427، الصفحة 137-152

المستخلص
  دکتر شوقي ضيف، چهره نام آشناي استادان و دانشجويان ادبيات عربي در سطح جهان، در طول نزديک به يک سده عمر خويش، پژوهش هاي فراواني در ادبيات عربي و علوم اسلامي انجام داده که حاصل آن بيش از پنجاه مقاله و کتاب است. وي با پژوهش در قرآن کريم و منابع کهن ادبيات عربي، اطلاعات وسيعي به مخاطبان خود عرضه کرد و هر تلاشي در اين عرصه گسترده را نيازمند ...  أكثر