طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

از هنگام ورود اسلام به ايران، زبان عربي همواره در کشورمان، محترم،‌ مورد توجه و بهترين ابزار انتقال علم بوده است. پس از انقلاب اسلامي، اصل 16 قانون اساسي بر دست اندرکاران آموزش و پرورش تکليف کرد که امکانات آموزش اين زبان را فراهم آورند.‌ ولي کاهش منزلت زبان عربي در جامعه و در نتيجه، کاهش علاقه و اهتمام دانش آموزان و دانشجويان به آن نشان مي دهد که تاريخ پربار و الزام قانوني براي ايجاد زمينه مساعد آموزش زبان دوم کافي نيست. در بررسي علل کم علاقگي دانش آموزان به زبان و درس عربي،‌ تاثير هر يک از عوامل «محتواي کتابهاي درسي»، «دانش تخصصي دبيران» و «مهارت هاي حرفه اي دبيران» را ارزيابي کرده و توصيه هايي براي بالابردن کيفيت آموزش و ايجاد علاقه و انگيزه بيشتر در دانش آموزان ارايه داده ايم.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز

المؤلفون [Persian]

  • محمد خاقانی
  • محمد‌جواد لیاقت دار
  • طوبی اکیزه خو

المستخلص [Persian]

از هنگام ورود اسلام به ایران، زبان عربی همواره در کشورمان، محترم،‌ مورد توجه و بهترین ابزار انتقال علم بوده است. پس از انقلاب اسلامی، اصل 16 قانون اساسی بر دست اندرکاران آموزش و پرورش تکلیف کرد که امکانات آموزش این زبان را فراهم آورند.‌ ولی کاهش منزلت زبان عربی در جامعه و در نتیجه، کاهش علاقه و اهتمام دانش آموزان و دانشجویان به آن نشان می دهد که تاریخ پربار و الزام قانونی برای ایجاد زمینه مساعد آموزش زبان دوم کافی نیست. در بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان به زبان و درس عربی،‌ تاثیر هر یک از عوامل «محتوای کتابهای درسی»، «دانش تخصصی دبیران» و «مهارت های حرفه ای دبیران» را ارزیابی کرده و توصیه هایی برای بالابردن کیفیت آموزش و ایجاد علاقه و انگیزه بیشتر در دانش آموزان ارایه داده ایم.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • انگیزه ی یادگیری
  • زبان عربی
  • آموزش و پرورش
  • روشهای آموزش