تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

آ

ا

ب

 • بابازاده اقدم، عسگر مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

ج

 • جلائی، مریم علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

ح

 • حریرچی، فیروز تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • حفیدی، هیوا بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

خ

ر

 • رسولی، حجت بازتاب جلوه های خرافات در رمان های «غادة السمان» [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • رضایی هفتادری، غلام عباس بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

ز

 • زمانی، شهلا استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

س

ش

 • شاملی، نصرالله فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • شاهرودی، محمد رضا بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • شکیب، محمود مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

ص

 • صالحی، اکرم بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • صدقی، حامد تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • صمدی، مجید تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

ط

ع

 • عابدی، مهدی فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • عبدی، صلاح الدین استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • عسکری، صادق نقدی بر مباحث فرعی و عنوان های داخلی مقالات پژوهشی زبان ادبیات ایران و عرب [دوره 7، شماره 18، 1390]

ف

 • فکری، مسعود آشنایی با بسته ی آموزشی چند مهارتی زبان عربی: «صدی الحیاة» [دوره 7، شماره 18، 1390]

ق

 • قائمی، مرتضی تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • قادری، فاطمه شعر اسلامی در دیوان محمد العید [دوره 7، شماره 18، 1390]

ک

 • کریمی فرد، غلامرضا پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • کیانی، حسین نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

گ

 • گنجی، نرگس علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • گودرزی لمراسکی، حسن واقع گرایی اجتماعی در شعر عبدالصبور [دوره 7، شماره 18، 1390]

م

ن

 • نجفی، سیدرضا نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

ه

 • همتی، شهریار «أل» و اختلاف‌های پیرامون آن در زبان عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]