طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

آ

 • آقائي نژاد، بهنام بُعد بازنمایی در تصاویر کتاب‌های عربی متوسطه اول [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 97-124]

ا

 • احمدي چناري، علي اکبر گذر از رئاليسم به مدرنيسم در رمان «الحب في المنفى» اثر بهاء طاهر [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 143-161]

 • احمدی، شلیر رویکرد صورت‌گرایی روسی در آراء نقدی جاحظ [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 173-199]

 • اسدي مجره، صديقه خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظرية ساختارگرایی تکوینی گلدمن [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 145-166]

 • اسماعيل زاده باوانی، حسن بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 51-73]

 • اسماعيلي، سجاد دراسة تمظهرات الأنا والآخر في رواية «الربيع والخريف» لحنّا مينة [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 25-45]

 • اشکوری، سيد عدنان واکاوی علل ضعف دانشجویان رشته عربی در مهارت‌های شنیداری و گفتاری از نظر مدرسان مهارت‌های زباني (مطالعه موردی دانشگاه‏های سراسری شهر تهران) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 181-206]

 • اصغري، بهنوش دراسة تطبیقیة علی مقیاس جونسون في تنوّع المفردات في أسلوب کتابة أحمد حسن الزيات، وشوقي ضيف وحنا الفاخوري [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 51-72]

 • اصغري، جواد بررسی تطبیقی افعال معتلّ در دو زبان سامی [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 95-120]

 • افضلي، علي نقد و بررسی ترجمه عربی شعر سهراب سپهری با تکیه بر نظریه هنجارهای گیدئون توری [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 207-226]

 • اکبري زاده، فاطمه الكرنفاليّة في رواية "بريد الليل" لـ"هدى بركات" [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 47-72]

 • امرائي، محمدحسن تحليل الخطاب النقدي لشعر النقائض وفقًا لنظرية فان دايك الاجتماعية المعرفية (نقيضة الفرزدق وجرير أنموذجًا) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 1-30]

 • اميريان، طيبه إستراتیجیات ترجمة العناصر الثقافیّة‌ في ‌مجموعة "آبشوران" القصصیّة [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 1-24]

 • امیری، جهانگیر تکنیک آشنایی‌زدایی اشکلوفسکی در اپیزودهای رمان برید اللیل [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 105-126]

 • امین ناجی، محمد هادی گونه‌شناسی کارکردی روایات تفسیری مجمع‌البیان بر اساس نظریة بریمو [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 163-188]

 • انصاری، نرگس ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریه فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 127-158]

ب

ت

 • تقي‌زادة، معصومة آشنایی‌‌زدایی مفهومی در نو‌ترکیب‌های عرفانی ابن فارض [المجلد 18، العدد 63، 2022]

 • توكلی محمدی، محمودرضا کاربرد فضای مجازی در آموزش زبان عربی، نیازها و چالش‌ها (با استفاده از روش دلفی در جمع‌آوری داده‌ها) [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 119-142]

ج

 • جلائي، مريم بُعد بازنمایی در تصاویر کتاب‌های عربی متوسطه اول [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 97-124]

 • جلالی فرد، سعیده واکاوی روایت‌شناختی رمان «ریام و کفی» از هدیه حسین (مطالعة موردی کانون‌شدگی و راوی) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 159-180]

 • جهانتاب، طاهره واكاوی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رمان "بريد الليل" از هدی بركات براساس نظریۀ جفری یانگ [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 221-244]

ح

 • حسنی، سارا زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان «الدوامة» [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 95-118]

 • حسينی، عبداله أدب الخیال العلمي الاجتماعي في روایة "يوتوبيا" لأحمد خالد توفيق [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 1-23]

 • حيدريان شهری، احمدرضا واكاوی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رمان "بريد الليل" از هدی بركات براساس نظریۀ جفری یانگ [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 221-244]

د

 • درستکار، هانیة آشنایی‌‌زدایی مفهومی در نو‌ترکیب‌های عرفانی ابن فارض [المجلد 18، العدد 63، 2022]

 • درویش زاده، رضا گذر از رئاليسم به مدرنيسم در رمان «الحب في المنفى» اثر بهاء طاهر [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 143-161]

 • دل افکار، علیرضا گونه‌شناسی کارکردی روایات تفسیری مجمع‌البیان بر اساس نظریة بریمو [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 163-188]

ر

 • رجبي، فرهاد خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظرية ساختارگرایی تکوینی گلدمن [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 145-166]

 • رحمتی ترکاشوند، مریم تکنیک آشنایی‌زدایی اشکلوفسکی در اپیزودهای رمان برید اللیل [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 105-126]

 • رحيمي، ثريا إشكالیّة توظیف آلیات النقد السردي الحدیث لدراسة الزمن في القصّة القرآنیّة [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 25-50]

 • رستم پور، رقيه تحلیل رمان «مفتاح لنجوی» فاتن المرّ با تکیه بر رویکرد نشانهشناسی رولان بارت [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 227-247]

 • رسولی، حجت رویکرد صورت‌گرایی روسی در آراء نقدی جاحظ [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 173-199]

 • رضايي چُوشَلی، پوران واکاوی علل ضعف دانشجویان رشته عربی در مهارت‌های شنیداری و گفتاری از نظر مدرسان مهارت‌های زباني (مطالعه موردی دانشگاه‏های سراسری شهر تهران) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 181-206]

ز

 • زارع، ناصر الکاريزما السرديّة في رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 57-80]

 • زمانی، مهدی تنوّع نحوی در عربي مکتوب مدرن بررسی تغییراتِ درزمانیِ رفتار نحوی فعل التَقی و ادوات شرطیّه‌ إذا و لَو در روزنامه‌هاي عربی [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 121-144]

س

 • سرچاهی، فاطمه زیباشناسی اختلاف فواصل آیات در آیات متشابه لفظی [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 201-223]

 • سليمي، علي زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان «الدوامة» [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 95-118]

 • سيدی، سيدحسین واكاوی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رمان "بريد الليل" از هدی بركات براساس نظریۀ جفری یانگ [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 221-244]

ش

 • شادمان، يسرا العلاقة بين الفانتازیا في روایة "فرانکشتاین في بغداد" والأحداث الرهیبة في العراق [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 73-94]

 • شبستری، معصومه واکاوی روایت‌شناختی رمان «ریام و کفی» از هدیه حسین (مطالعة موردی کانون‌شدگی و راوی) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 159-180]

 • شيخی، عليرضا ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریه فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 127-158]

ص

 • صالحي، پيمان تکنیک آشنایی‌زدایی اشکلوفسکی در اپیزودهای رمان برید اللیل [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 105-126]

 • صدقي، حامد واکاوی علل ضعف دانشجویان رشته عربی در مهارت‌های شنیداری و گفتاری از نظر مدرسان مهارت‌های زباني (مطالعه موردی دانشگاه‏های سراسری شهر تهران) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 181-206]

 • صديقی، بهار واكاوی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رمان "بريد الليل" از هدی بركات براساس نظریۀ جفری یانگ [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 221-244]

 • صياداني، علي بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 51-73]

ط

 • طالب زاده، حسين واکاوی علل ضعف دانشجویان رشته عربی در مهارت‌های شنیداری و گفتاری از نظر مدرسان مهارت‌های زباني (مطالعه موردی دانشگاه‏های سراسری شهر تهران) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 181-206]

 • طالبي قره قشلاقي، جمال واکاوی رویکرد دینی و نمادگرایی عرفانی در رمان‌ «جبل قاف» عبد الإله بنعرفه [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 167-185]

 • طاهري نيا، علي باقر کاربرد فضای مجازی در آموزش زبان عربی، نیازها و چالش‌ها (با استفاده از روش دلفی در جمع‌آوری داده‌ها) [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 119-142]

 • طهماسبي پشتکوهي، عدنان بررسی تطبیقی افعال معتلّ در دو زبان سامی [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 95-120]

ع

 • عابدی، جواد بررسی و تحلیل هجویات ابن‌رومي با تکیه بر مکانیسم‌های دفاعی روانی فروید [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 75-96]

 • عبدی، مالک معايير التقييم الجمالي للشعر الجاهلي من منظور التصوير الحسيّ (رؤية نقدية مُعاکسة في بيتين من أبيات امرئ القيس) [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 73-94]

 • عرب يوسف آبادي، عبدالباسط گذر از رئاليسم به مدرنيسم در رمان «الحب في المنفى» اثر بهاء طاهر [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 143-161]

 • عرفت پور، زينه دراسة تطبیقیة علی مقیاس جونسون في تنوّع المفردات في أسلوب کتابة أحمد حسن الزيات، وشوقي ضيف وحنا الفاخوري [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 51-72]

 • عسکري، صادق خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظرية ساختارگرایی تکوینی گلدمن [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 145-166]

غ

 • غفوري فر، محمد بررسی و تحلیل هجویات ابن‌رومي با تکیه بر مکانیسم‌های دفاعی روانی فروید [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 75-96]

 • غلامی، مجاهد واکاوی جریانِ دیداری‌شدگیِ شعر در ادب عربی، فارسی و کردی [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 189-220]

ف

 • فتحي إيرانشاهي، طيبة مجاز و استعارۀ مفهومیِ جنگ در دیوان حاتم طائی با رویکرد شناختی [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 225-249]

 • فرع شيرازي، سيد حيدر الکاريزما السرديّة في رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 57-80]

 • فرهنگ نيا، امير جمالیّات الوصف الرّوائي في روایة «قابیل أین أخوك هابیل» لإبراهیم الكوني [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 31-56]

 • فصيح رامندی، صفورا ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریه فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 127-158]

 • فکري، مسعود بررسی تطبیقی افعال معتلّ در دو زبان سامی [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 95-120]

ق

 • قرشی، عاطفه گونه‌شناسی کارکردی روایات تفسیری مجمع‌البیان بر اساس نظریة بریمو [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 163-188]

 • قوامی، آزاده تحلیل مؤلفه‌های صدا، هویت و عاملیت در داستان عرس الزین با تکیه بر نظریات فرودست پسااستعماری اسپیواک [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 143-171]

 • قوجه زاده، علیرضا تحلیل مؤلفه‌های صدا، هویت و عاملیت در داستان عرس الزین با تکیه بر نظریات فرودست پسااستعماری اسپیواک [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 143-171]

ک

 • کاظمی تبار، محمدعلی زیباشناسی اختلاف فواصل آیات در آیات متشابه لفظی [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 201-223]

 • کاههء، عليرضا دراسة تمظهرات الأنا والآخر في رواية «الربيع والخريف» لحنّا مينة [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 25-45]

 • کشاورز، حبيب تحلیل شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان آبراهام مزلو [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 125-141]

م

 • مجيدي، حسن بررسی و تحلیل هجویات ابن‌رومي با تکیه بر مکانیسم‌های دفاعی روانی فروید [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 75-96]

 • محسنی نژاد، سهيلا واکاوی علل ضعف دانشجویان رشته عربی در مهارت‌های شنیداری و گفتاری از نظر مدرسان مهارت‌های زباني (مطالعه موردی دانشگاه‏های سراسری شهر تهران) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 181-206]

 • محمدي، مجيد تکنیک آشنایی‌زدایی اشکلوفسکی در اپیزودهای رمان برید اللیل [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 105-126]

 • مدني، اکرم نقد و بررسی ترجمه عربی شعر سهراب سپهری با تکیه بر نظریه هنجارهای گیدئون توری [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 207-226]

 • مرعشي، سيد حسين التوظيف التناصّي للشعر في رسالة الفاضل الكَرُوسي إلى محمّدسعيد الرضوي الهمداني [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 1-23]

 • مصطفی نژاد، علی بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 51-73]

 • معارف، مجید گونه‌شناسی کارکردی روایات تفسیری مجمع‌البیان بر اساس نظریة بریمو [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 163-188]

 • معروف، يحيي زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان «الدوامة» [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 95-118]

 • معصومي، مهران تکنیک آشنایی‌زدایی اشکلوفسکی در اپیزودهای رمان برید اللیل [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 105-126]

 • مفاخری، فرهنگ أدب الخیال العلمي الاجتماعي في روایة "يوتوبيا" لأحمد خالد توفيق [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 1-23]

 • ملکي، معصومه بررسی تطبیقی افعال معتلّ در دو زبان سامی [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 95-120]

 • ميرأحمدي، سيد رضا خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظرية ساختارگرایی تکوینی گلدمن [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 145-166]

 • ميرزائي، فرامرز إشكالیّة توظیف آلیات النقد السردي الحدیث لدراسة الزمن في القصّة القرآنیّة [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 25-50]

 • ميرزايي الحسيني، سيد محمود مجاز و استعارۀ مفهومیِ جنگ در دیوان حاتم طائی با رویکرد شناختی [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 225-249]

 • ميرقادري، سيد فضل الله دراسة رغبة طلبة اللغة العربية في جامعات إيران في تعلّم الأدب العربي الحديث [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 25-50]

ن

 • نادریفر، عبدالرضا زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان «الدوامة» [المجلد 18، العدد 64، 2022، الصفحة 95-118]

 • ناظميان، زينب تحلیل رمان «مفتاح لنجوی» فاتن المرّ با تکیه بر رویکرد نشانهشناسی رولان بارت [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 227-247]

 • ناظمیان، رضا العلاقة بين الفانتازیا في روایة "فرانکشتاین في بغداد" والأحداث الرهیبة في العراق [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 73-94]

 • نظري تريزي، امين دراسة رغبة طلبة اللغة العربية في جامعات إيران في تعلّم الأدب العربي الحديث [المجلد 18، العدد 65، 2023، الصفحة 25-50]

 • نظری، عليرضا ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریه فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 127-158]

 • نيازي، شهريار آشنایی‌‌زدایی مفهومی در نو‌ترکیب‌های عرفانی ابن فارض [المجلد 18، العدد 63، 2022]

 • نيلساز، نصرت إشكالیّة توظیف آلیات النقد السردي الحدیث لدراسة الزمن في القصّة القرآنیّة [المجلد 18، العدد 62، 2022، الصفحة 25-50]

ه

 • هاشمي تزنگي، زهرا الکاريزما السرديّة في رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي [المجلد 18، العدد 63، 2022، الصفحة 57-80]