تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

آ

 • آریادوست، سیّدحسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 79-112]

 • آقاگلزاده، فردوس دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 155-188]

ا

 • احمدی، محمّدنبی القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 99-120]

 • اصغری، جواد تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 177-208]

 • اصلانی، سردار رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 1-20]

 • افضلی، زهرا دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 149-174]

 • امیری، جهانگیر بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 25-46]

 • اناری بزچلوئی، ابراهیم هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 47-77]

 • اونق، سمیه شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 21-49]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 1-22]

ب

 • باباپور روشن، علی بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 113-145]

 • بخشی، مریم کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 75-98]

پ

 • پارسا، سید احمد دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 121-153]

 • پاشا زانوس، احمد جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 81-107]

 • پروینی، خلیل تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • پیرانی شال، علی شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 25-53]

 • پیغامی، مینا تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 23-45]

ت

 • توکلی محمدی، محمودرضا موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 139-168]

ح

خ

 • خاکی، محمد‌رضا تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • خرمیان، فاطمه تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 99-123]

 • خزعلی، إنسیه شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 21-49]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 61-80]

 • خیری‌زاده، مهری دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 149-174]

ر

 • رحمتی ترکاشوند، مریم تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 55-79]

 • رحیمی پور، سارا تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 109-139]

 • رخ، سلاله بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 1-23]

 • رستم پور، رقیه تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 23-45]

 • رسول‌نژاد، عبدالله دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 121-153]

 • رضایی، پوران کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 147-176]

 • رضوان، هادی سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 50-71]

 • رضی مصطفوی نیا، سید محمد أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 41-60]

 • رمضانخانی، نرجس جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 81-107]

 • روشنفکر، اکرم سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 165-196]

 • روشنفکر، کبری تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • روشنفکر، کبری کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 147-176]

ز

 • زارع برمی، مرتضی کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 147-176]

س

 • سبزیان پور، وحید عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 175-204]

 • سجادی، سید ابوالفضل دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 72-97]

 • سرباز، حسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 79-112]

 • سلیمی، علی رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 1-20]

ش

 • شاملی، نصرالله رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 1-20]

 • شاملی، نصرالله السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 1-22]

 • شفق، اسماعیل تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 55-79]

ص

 • صادقی مزیدی، مجید تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 21-40]

 • صالحی، پیمان عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 175-204]

 • صدر قاینی، سید ابوالفضل جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 81-102]

 • صدقی، حامد جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 81-102]

ط

 • طالبی قره قشلاقی، جمال السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 1-22]

 • طاهری نیا، علی باقر کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 75-98]

ع

غ

ف

 • فراهانی، سمیرا دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 72-97]

 • فراهانی، سمیرا هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 47-77]

ق

 • قادری، فاطمه بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 1-23]

 • قاسمی¬اصل، زینب تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 177-208]

 • قربانی، فاطمه سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 165-196]

ک

 • کرمی، عسگر علی رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 1-20]

 • کیانی، حسین روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 103-138]

 • کیانی، رضا رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 1-20]

گ

 • گلفام، ارسلان دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 155-188]

 • گنجی، نرگس تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 21-40]

 • گودرزی لمراسکی، حسن بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 113-145]

م

 • محمدرضایی، علی رضا تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 169-192]

 • مشایخی، حمیدرضا تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 141-164]

 • معروف، یحیی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 109-139]

 • معصومی، امیر صالح أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 41-60]

 • مقیاسی، حسن هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 47-77]

 • مهدیان طرقبه، روح الله کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 75-98]

 • مولایی نیا، عزت‌الله موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 139-168]

 • میرسیدی، سیده هانیه تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 141-164]

ن

 • ناظمیان، هومن تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 1-24]

 • نصیری، روح‌اله تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • نعمتی، فاروق بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 25-46]

 • نوابی قمصر، لیلا بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 61-80]

 • نورمحمدی، مهتاب دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 155-188]

و

 • وفایی، کاظم موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 139-168]

ی

 • یزدان پناه، مهرعلی زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 47-74]

 • یوسفی (آملی)، حسین تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 99-123]