تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

آ

 • آبشوران استراتژي هاي ترجمه عناصر فرهنگی در مجموعه داستانی آبشوران [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 1-24]

 • آتش و نور فرهنگ‌پذیری در خمریات ابونواس، پژوهشی در چهارچوب ادبیات تطبیقی (بررسی موردی: آتش و نور) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 79-98]

 • آثار علمی حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 99-121]

 • آدلر بررسی روان‌کاوانة شخصیت «عنتره» بر اساس نظریة آلفرد آدلر [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 1-22]

 • آدم اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • آدونیس خوانشی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در گفتمان هنری آدونیس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 19-38]

 • آدونیس بررسی تطبیقی بوطیقا در اشعار شفیعی کدکنی و آدونیس [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 43-58]

 • آراء جو فنج في علم النفس التطويري دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 97-124]

 • آراء فوکو دراسة رواية "مذکرات امرأة غير واقعية" لسحر خليفة وفقاً لآراء ميشل فوکو حول السلطة [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 141-163]

 • آرمان جاودانگی بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 159-184]

 • آرمان شهر جامعه آرمانی در مدایح (با نگاهی به مدایح ابن¬رومی) [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • آرمانشهر سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 61-86]

 • آسوموار الآراءالواقعیة الطبیعیة للمنفلوطی فی روایة الهاویة و إمیل زولا فی روایة آسوموار [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 153-173]

 • آسیب‌شناسی اجتماعی آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • آسیب های نگارشی تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • آشنایی‌زدایی آشنایی‌زدایی سطر شعری در شعر محمّد ابراهیم ابو سنه و احمد شاملو، بررسی تطبیقی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 1-22]

 • آشنایی زدایی ویژگی‌های سبک‌شناسی قصیده «غریب‌علی الخلیج» بدرشاکر‌ سیاب [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 25-43]

 • آشنایی‌زدایی استبدالی واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 81-102]

 • آشنایی‌زدایی ترکیبی واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 81-102]

 • آغاز متن آغاز متن در گفتمان ادبی بررسی موردی «غبار القوافل» محمود درویش [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 45-63]

 • آگاه کردن جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • آل‌عمران تحلیل جلوه های زیبایی شناختی تکرار هندسی در سوره آل‌عمران [(مقالات آماده انتشار)]

 • آليات الدفاع النفسي دراسة وتحلیل هجاء ابن الرومي وفقاً علی آليات الدفاع النفسي لفرويد [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 75-96]

 • آلیات الدّفاع النفسیة دراسة سیکولوجیة لبطل روایة «العطر الفرنسی» بناءً علی نظریة «آلیات الدفاع» للفروید [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 113-159]

 • آموزش زبان ساختار ظاهری و پنهانی در ترکیب اضافی و وصفی و اثر آن در آموزش زبان عربی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 19-34]

 • آموزش زبان خارجی نمود فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 1-22]

 • آموزش زبان دوم نقش داستان و نمایشنامه در رهایی از زبان کنترل‌شده برای گویش‌وَران به زبان فارسی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 39-58]

 • آموزش زبان عربی بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان شهرستان دورود [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 113-140]

 • آموزش زبان عربی آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 107-126]

 • آموزش زبان عربی بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 57-78]

 • آموزش زبان عربی بررسی انواع انگیزش عربی‌آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه کویت به عنوان زبان خارجی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 21-42]

 • آموزش زبان عربی تاثیر راهبرد «تدریس متقابل» بر افزایش درک مطلب زبان عربی نزد دانشجویان غیرگویشور در دورة کارشناسی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-32]

 • آموزش زبان عربی بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 25-50]

 • آموزش زبان عربی اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش زبان عربی در مدارس ایران تحلیل محتوای کتاب‌های عربی متوسطه اول براساس نظریة نقش‌گرایی زبان [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 1-24]

 • آموزش فرهنگ نمود فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 1-22]

 • آموزش هدفمند آموزش هدفمند زبان عربی کلید توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران: بررسی دیدگاه‌های مدرسان مهارت‌های زبانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش و پرورش بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 89-108]

 • آنتونیا آلوارز إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 137-158]

 • آیت‌الله خامنه‌ای تحلیل گفتمان رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای (نمونه: سخنرانی خطاب به مردم مصر) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 45-66]

 • آیه مفاهیم آیه در دورة پیش از اسلام: تبار شناسی و معناشناسی [دوره 6، شماره 17، 1389]

ا

 • ابدال بررسی مقایسه ای پدیده ابدال درآثار ابن سکیت وابوالطیب (با نگاه تئوری و تطبیقی) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 99-112]

 • ابراهيم نصرالله نمادگرایی زن در کاریکاتورهای "ناجی العلی" و رمان «زیتون الشوارع» "ابراهیم نصرالله" [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-24]

 • ابراهیم بن مدبر تاب‌آوری روانی در اعتذاریات بین دو شاعر ابراهیم بن مدبر و ابن زیدون از نظر مارتین سلیگمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • ابراهیم نصرالله شیوه های روایی در آثار داستانی ابراهیم نصرالله [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 51-72]

 • ابراهیم نصرالله بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

 • ابرمرد بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 159-184]

 • ابن أبی الحدید مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 1-18]

 • ابن أبی عتیق تطور النقد مع ابن أبی عتیق [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 111-133]

 • ابن الفارض دور نظریة الحقول الدلالیة فی تحلیل التجربة الشعریة عند الشاعر ( تحلیل أبیات من خمریة ابن الفارض نموذجاً) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 119-138]

 • ابن الفارض دارسة الوظائف النفسیة لرمز الخمر في خمریة ابن الفارض [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 69-88]

 • ابن المقفع دراسة مقومات أدب الخیال (الفانتازیا) فی حکایات کلیلة و دمنة (علی اساس ترجمة ابن المقفع) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 149-168]

 • ابن درید نقش ابن درید در تدوین فرهنگ لغت [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 49-62]

 • ابن رومی جامعه آرمانی در مدایح (با نگاهی به مدایح ابن¬رومی) [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • ابن زریق ابن زریق و قصیده فراقیه [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 101-120]

 • ابن زیدون تاب‌آوری روانی در اعتذاریات بین دو شاعر ابراهیم بن مدبر و ابن زیدون از نظر مارتین سلیگمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • ابن سکیت بررسی مقایسه ای پدیده ابدال درآثار ابن سکیت وابوالطیب (با نگاه تئوری و تطبیقی) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 99-112]

 • ابن سینا التحلیل المضمونی لقصة حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 77-95]

 • ابن طفیل التحلیل المضمونی لقصة حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 77-95]

 • ابن عراق التذکرة الصغری" اثر ناشناخته ابن عراق [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 173-200]

 • ابن فارض الانزياح المفهومي في الترکيبات العرفانية الجدیدة لابن فارض [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • ابن هشام جایگاه نحویان در کتاب مغنی اللّبیب ابن هشام أنصار ی (مطالعه موردی: أبوحیّان غرناطی) [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 137-154]

 • ابن وردی ابن وردی ودیدگاه او نسبت به جامعه مملوکی در شام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 87-108]

 • ابوالاسود دؤلی نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • ابوالعلاء معری نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 109-133]

 • ابوالفتح بستی تحلیل بلاغی و فرهنگی تشبيه ضمنی در شعر ابوالفتح بستی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ابوالقاسم الشابی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • ابوالقاسم الشابی الهواجس الوجودیة عند أبی القاسم الشابی (دراسة نقدیة لشعر الشابی فی ضوء المنهج النفسی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 153-176]

 • ابوالقاسم شابی بررسی تطبیقی جلوه‌‌های عشق در شعر اقبال و شابّی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 105-126]

 • ابوتمام موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

 • ابوتمام الطائی قدرت تولید معنا و تراوشات معنایی اعتقادی در غدیریه أبو تمام الطایی (رویکردی سبکی ساختاری) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 23-52]

 • ابوفراس تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • ابوفراس حمدانی بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • ابومسلم الخراسانی مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • ابو نواس فرهنگ‌پذیری در خمریات ابونواس، پژوهشی در چهارچوب ادبیات تطبیقی (بررسی موردی: آتش و نور) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 79-98]

 • ابونواس سبک‌شناسی زهدیات ابونواس بر مبنای مطالعات ساختاری و زبانی [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 21-42]

 • ابونواس عنصر گفت‌وگو در شعر ابونواس «شیوه‌ها، انواع و کارکردها» (تحلیل سبکی و روایی) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 1-20]

 • اتوفیکسیون خودزندگی‌نامه نوشت خیالی و عناصر آن در رمان «الواح» رشید الضعیف [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 91-112]

 • اتیمولوژی تطبیقی اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • احساس برتر بودن بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • احساس حقارت بررسی روان‌کاوانة شخصیت «عنتره» بر اساس نظریة آلفرد آدلر [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 1-22]

 • احسان عباس شیوه نقد روان‌شناسی در آثار نقدی دکتر احسان عباس [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • احلام مستغانمی نشانه‌شناسی اسامی شخصیت‌ها در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتة احلام مستغانمی (دو شخصیت اصلی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 39-58]

 • احلام مستغانمی نقش تداعی آزاد در تنظیم جریان سیّال ذهن در رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 43-70]

 • احمد حسن زيات بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 51-72]

 • احمد سعداوی بررسی ارتباط بین فرا واقع گرایی در رمان "فرانکشتاین در بغداد" و حوادث هولناک عراق [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 73-94]

 • احمد سعداوی تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • احمد شاملو بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • احمد شاملو آشنایی‌زدایی سطر شعری در شعر محمّد ابراهیم ابو سنه و احمد شاملو، بررسی تطبیقی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 1-22]

 • احمد شوقی واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • احمد مطر شیوه‏های کاربرد طنز در تصاویر فکاهی احمد مطر [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 121-146]

 • احمد مطر بازتصدى بنیة القدرة وأسالیب ممارستها فی البلدان العربیة فی شعر أحمد مطراب ساختار قدرت و شیوه های إعمال آن در کشورهای [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 155-175]

 • اختبار کلوز للانقرائیة انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی (فی ضوء اختبار کلوز للانقرائیة) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 103-122]

 • اختبار لوشر التحليل النفسي للألوان الشعرية في شعر محمد عفيفي مطر بناء علی اختبار ماکس لوشر [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 127-154]

 • اختصار­المختصر أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • اختلال استرس پس از ضربه تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • اخوان الصفا تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • اخوانیات نامه‌نگاری شعری بین طبیب اصفهانی و هاتف اصفهانی مناسبت، موضوعات، و سبک‌شناسی آن [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 23-46]

 • ادب المقاومة المفارقة الفنّیة فی شعر أمل دنقل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 189-218]

 • ادب عربی بررسی تطبیقی بوطیقا در اشعار شفیعی کدکنی و آدونیس [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 43-58]

 • ادب عمانی بررسی داستان بسیار کوتاه ادبیات معاصر عمان در مجموعة «موجی بیرون دریا» [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 25-42]

 • ادب فارسی بررسی تطبیقی بوطیقا در اشعار شفیعی کدکنی و آدونیس [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 43-58]

 • ادب معاصر کاربرد بینامتنی شعر در نامه فاضل گروسی به محمدسعید رضوی همدانی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 1-23]

 • ادبیات تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 103-118]

 • ادبیات اسلامی تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • ادبیات الجزایر مؤلفه‌های مقاومت در برابر استعمار در شعر «الربیع بوشامه» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 19-38]

 • ادبیات اندلس مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • ادبیات پایداری کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 75-94]

 • ادبیات تطبیقى ادبیات تطبیقی در کشورهای اروپای شرقی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 19-38]

 • ادبیات تطبیقی نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • ادبیات تطبیقی نظریه ادبیات تطبیقی اسلامی: گامی مهم در راستای آسیب زدایی از ادبیات تطبیقی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 55-80]

 • ادبیات تطبیقی ادبیات تطبیقی، جایگاه و ضرورتها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 81-102]

 • ادبیات تطبیقی بررسی و نقد « الأدب المقارن» اثر طه ندا [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 177-186]

 • ادبیات تطبیقی حضرت زینب در آینه‌ی شعر عاشورایی معاصر فارسی وعربی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 1-18]

 • ادبیات تطبیقی مؤلفه‌های جهان‌شمولی در رمان «رامه و التنین» اثر ادوار الخراط در پرتو نظریه حسام الخطیب (پژوهشی در باب ادبیات [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 19-38]

 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی دو نمایشنامة پیگمالیون ( با محوریت موضوع «چالش میان هنر و زندگی») [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 59-80]

 • ادبیات تطبیقی فرهنگ‌پذیری در خمریات ابونواس، پژوهشی در چهارچوب ادبیات تطبیقی (بررسی موردی: آتش و نور) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 79-98]

 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • ادبیات تطبیقی اسلامی نظریه ادبیات تطبیقی اسلامی: گامی مهم در راستای آسیب زدایی از ادبیات تطبیقی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 55-80]

 • ادبیات تطبیقی عربی ادبیات تطبیقی، جایگاه و ضرورتها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 81-102]

 • ادبیات جنگ سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • ادبیات داستانی نقش تداعی آزاد در تنظیم جریان سیّال ذهن در رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 43-70]

 • ادبیات عرب قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • ادبیات عرب تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • ادبیات عربی بررسی شاخه‏ های نثر صوفیانه در عصر عباسی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 139-173]

 • ادبیات عربی تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 165-181]

 • ادبیات عربی نقد و بررسی بدیعیه علامه حائری مازندرانی و مقایسه‌ی آن با معروف‌ترین بدیعیه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 79-100]

 • ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

 • ادبیات عربی کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • ادبیات عربی بازتاب واقع‌گرایی عقلانی در آثار أمین الریحانی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 1-18]

 • ادبیات علمی- تخیلی ادبیات علمی ـ تخیلی اجتماعی در رمان «یوتوبیا» اثر احمد خالد توفیق [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 1-23]

 • ادبیات غنایی سبک شناسی هجویات متنبّی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 159-176]

 • ادبیات فارسی تطبیقی ادبیات تطبیقی، جایگاه و ضرورتها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 81-102]

 • ادبیات کودک ارزش های تربیتی‌اجتماعی در ترانه‌های کودکانه نزد عبدالقادر السائحی و مصطفی رحماندوست [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 41-64]

 • ادبیات متعهد المدیح النبوی وبواعثه فی الشعر المهجری [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 15-36]

 • ادبیات مردمی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 127-158]

 • ادبیات معاصر جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • ادبیات معاصر دلالت‌های تصویرپردازی‌های حس‌آمیخته در مجموعه داستان‌های «لیل الغرباء» اثر غادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 67-90]

 • ادبیات معاصر معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • ادبیات معاصر عربی تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • ادبیات معاصر عربی بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 25-50]

 • ادبیات مقاومت مؤلفه‌های مقاومت در برابر استعمار در شعر «الربیع بوشامه» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 19-38]

 • ادبیات مهجر مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • ادراک نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 73-96]

 • ادراک بی چگونه ی هنر تقابل‌های زیبا شناختی در استعاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • ادوار الخراط مؤلفه‌های جهان‌شمولی در رمان «رامه و التنین» اثر ادوار الخراط در پرتو نظریه حسام الخطیب (پژوهشی در باب ادبیات [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 19-38]

 • ادونیس مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ادیبان گذشته ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • ارتباطات تحلیل گفتمان رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای (نمونه: سخنرانی خطاب به مردم مصر) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 45-66]

 • ارزش‌های اسلامی و سنتی نقش ترجمه و مشارکت فیلم‌های دوبله شده در تربیت فرزندان کشورهای حوزۀ خلیج فارس بر اساس ارزش‌های اخلاقی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 183-200]

 • استدلال سبک‌شناسی استدلال بلاغی در قصیدۀ «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» أبو اسحاق البیری [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 1-32]

 • استعارة بالا/پایین بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • استعارة تصوری بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • استعارة جهتی بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • استعاره¬ی تمثیلیه سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 21-45]

 • استعمار ستیزی استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • استعمال لغوی اللغة العربیة و الجنوسة [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 61-83]

 • استناد بررسى شاخص‌هاى مؤثّر در استنادگیری مقالات مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 53-72]

 • اسطوره رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • اسطوره تأثیر جنگ شش روزه بر شعر معاصر فلسطین [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 101-116]

 • اسطوره اسطوره تموز در شعر پیشگامان شعر نو در عراق و سوریه [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 41-62]

 • اسطوره گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 111-134]

 • اسطوره بررسی تطبیقی بوطیقا در اشعار شفیعی کدکنی و آدونیس [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 43-58]

 • اسطوره و سمبولیسم در تئاتر مصری توفیق الحکیم: زندگی، آثار [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 91-118]

 • اسلوب الاشتغال دراسة فی استخدام الاشتغال فی القرآن الکریم [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 155-180]

 • اسم تحلیل وجوه کاربردی «ما» [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • اسماعیل شاهرودی المعرفة المثالیة فی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی علی أساس نظریة البنیویة التکوینیة للوسیان غولدمان [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 59-81]

 • اسم فاعل نویافته‌هایی در باب ارکان استعاره و تاثیر آن در تصویرگری و ترجمۀ آیات قرآن (مطالعۀ موردی: استعاره در اسم فاعل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اشتباهات دستوری نقد و بررسی ادعای خاورشناسان در باب وجود اشتباهات دستوری در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 97-117]

 • اشتقاق اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • اشتقاق نوواژه‌ها و تأثیر دانش واژه‌شناسی در معادل‌سازی آن‌ها بین عربی و فارسی [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 127-152]

 • اشتیاق بازتاب غربت و جلوه‌های آن در شعر عدنان صائغ مطالعه‌ی موردی دو دیوان: "تأبّط منفی" و "تکوینات" [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 1-18]

 • اشعار تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • اشغالگران– شعر معاصر- عراق اشغالگری در شعر امروزین عراق (ازسال2003م تا سال 2010م) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 137-158]

 • اصطلاح‌سازی نقدی و عروضی اصطلاح‌سازی حازم قرطاجنی در حوزة نقد ادبی و عروض [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 43-64]

 • اصلاح و نوآوری دینی رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • اصل روش بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • اصوات هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

 • اصول همكاری گرایس بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • اعتذاریات جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • اعتذاریات تاب‌آوری روانی در اعتذاریات بین دو شاعر ابراهیم بن مدبر و ابن زیدون از نظر مارتین سلیگمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعتراض تحلیل اعتراض نحوی در ترجمه شعر عربی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 135-157]

 • اعجاز بیانی لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • اعشی" الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 95-110]

 • اغتراب نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 37-52]

 • اغراق سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-154]

 • افسردگی نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 109-133]

 • افعال حرکتی ویژگی‌ها و کارکرد حرکت در تصاویر شاعرانة عبدالعزیز سعود البابطین [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 103-118]

 • افق انتظار نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • اقبال لاهوری بررسی تطبیقی جلوه‌‌های عشق در شعر اقبال و شابّی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 105-126]

 • اقتصاد آموزش هدفمند زبان عربی کلید توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران: بررسی دیدگاه‌های مدرسان مهارت‌های زبانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقناع سبک‌شناسی استدلال بلاغی در قصیدۀ «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» أبو اسحاق البیری [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 1-32]

 • ال أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • الأخطاء اللغویة مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 1-18]

 • الأداء الکتابی دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • الأدب الأندلسی دراسة ونقد لکتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 239-260]

 • الأدب العربي القديم قصة بيت شعر (قراءة نقدية تحليلية لبيت تمثل به الإمام علي عليه السلام في مواجهة ابن ملجم المرادي) [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 115-140]

 • الأدب العربی کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» نقده فی الشکل والمحتوی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 203-226]

 • الأدب العربی المعاصر دراسة المقالات العلمیة المحکّمة المنشورة داخل إیران فی مجال الأدب العربی المعاصر (1422هـ/2001م - 1436هـ/2014)؛ التحدّیات و الآفاق [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 179-198]

 • الأدب المعاصر بازتصدى بنیة القدرة وأسالیب ممارستها فی البلدان العربیة فی شعر أحمد مطراب ساختار قدرت و شیوه های إعمال آن در کشورهای [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 155-175]

 • الأدب المعاصر کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» نقده فی الشکل والمحتوی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 203-226]

 • الأدب المقارن مقارنه بین ناصرخسرو و کمیت بن زید الأسدی فی فضایل الامام علی(ع) [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 123-150]

 • الأدب المقارن دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر، ودیار مضر نموذجین» [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 187-212]

 • الأدب والعلوم العربیة دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر، ودیار مضر نموذجین» [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 187-212]

 • الأسالیب البلاغیة بلاغة السخریة فی قصص «نوادر جُحا» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 101-122]

 • الأسطورة مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • الأسلوب التحفيزي دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • الأسلوب الوصفي دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • الأسلوبیة جمالیة الملامح المتمیّزة فی قصیدة «اللامیة الفخریة» لأبی‌العلاء المعرّی من منظار الأسلوبیة [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 161-182]

 • الأسلوبیة المستویات الصّوتیة و الإیدیولوجیة و أثرهما الدلالی فی الصحیفة الصادقیة [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 123-148]

 • الأسود یلیق یک تحليل مقارن لرواية «گلی در شوره‌زار» و «الأسود یلیق بک» على أساس نظرية «إيلين شوالتر» [(مقالات آماده انتشار)]

 • الأضداد دراسة التضاد ودورها فی تفسیر القرآن الکریم (معتمدة علی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی والمیزان للعلامة الطباطبائی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 103-126]

 • الأفعال المعتلّة المجردة دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • الأفعال غیر اللفظیة وظیفة التواصلات غیر اللفظیة في روایة "زقاق المدقّ" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 77-100]

 • الأمثال العربية دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • الأمير احتجاب تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 175-204]

 • الأندلس نظرة جدیدة إلی کتاب «تأریخ الأدب العربی فی الأندلس» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 247-266]

 • الأنشطة التعلیمیة انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • الأنماط الکفاءة التواصلية تحليل أنماط الكفاءة التواصلية في الخطاب الاجتماعي لنهج البلاغة من منظور دیل هايمز (خطب نهج البلاغة أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 141-160]

 • الأهداف المعرفیّة انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • الأهرام المنهج الشعری لکتابات محمد حسنین هیکل السیاسیة (دراسة وتحلیل) [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 61-78]

 • الأيام دراسة مبدأ الصدق والمرجعية الواقعية في السيرة الذاتية علی ضوء نظرية "جورج ماي" (الأيام نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 117-136]

 • الأیام Aesthetics of space in al-ayam (With a focus on Psychological dimension of personality) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 1-22]

 • الإتجاه المثالی المعرفة المثالیة فی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی علی أساس نظریة البنیویة التکوینیة للوسیان غولدمان [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 59-81]

 • الإتّساق النّصّی «الإلتفات» کعنصرٍ فاعلٍ فی الاتّساق النّصّی للقرآن (دراسة السّورتین المکیّتین و السّورتین المدنیّتین أنموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]

 • الإجهاد الدراسي دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • الإرشاد المهنی تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • الإستعارة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • الإستغناء أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • الإلتزام الدینی الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • الإلتفات «الإلتفات» کعنصرٍ فاعلٍ فی الاتّساق النّصّی للقرآن (دراسة السّورتین المکیّتین و السّورتین المدنیّتین أنموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]

 • الإمام الحسین (ع) استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 1-16]

 • الإمام علي (ع) قصة بيت شعر (قراءة نقدية تحليلية لبيت تمثل به الإمام علي عليه السلام في مواجهة ابن ملجم المرادي) [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 115-140]

 • الإمکانیات الأکادیمیة تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • الإنزیاح المعنوی دراسة الإنزیاح المعنوی فی أشعار إیلیا أبوماضی قراءة قصیدة «سلمی بما تفکرین» نموذجاً [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • الإنسان الکامل مناقشة فکرة «الإنسان الکامل» فی أشعار ابن الفارض فی إطار آراء یونغ [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 111-130]

 • الاتّساعیة النصیة مقارنة لرواية عاشوراء عن الفتوح ابن اعثم وترجمتها الفارسية على أساس الاتساعية النصية [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 101-120]

 • الاجتهاد دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • الاختصار المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • الاختلاف والتشابه دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • الادب الجاهلی دراسة البناء الدرامی فی الشعر الجاهلی مؤکّدا علی المعلّقات و قصیدتی شعراء الصعالیک [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 65-78]

 • الاستباق المفارقة الزمنیة فی روایة "المصابیح الزرق" لحنا مینة [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 83-104]

 • الاستخدام إعادة النّظر فی تعاریف الاستخدام البدیعی و کشف نموذج مجهول منه فی القرآن الکریم [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 125-149]

 • الاسترجاع المفارقة الزمنیة فی روایة "المصابیح الزرق" لحنا مینة [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 83-104]

 • الاستعارة الاستعارة بین البلاغة العربیة و اللسانیات المعرفیة [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 101-122]

 • الاستعارة دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • الاستعارة الأساسیة الاستعارة الأساسیة ووظیفتها فی روایة «ریح الجنوب» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 61-80]

 • الاستعارة التصورية استعارة «الدینامیکیة» واسسها الثقافیة في مجموعة اغاني مهیار الدمشقي لادونیس [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 53-72]

 • الاستعارة المعرفیة دراسة النماذج المعرفیة للزمن فی النص القرآنی استناداً إلی نظریة الاستعارة المفهومیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 123-144]

 • الاستعارة المفهومية المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • الاستعارة المفهومیة الاستعارة بین البلاغة العربیة و اللسانیات المعرفیة [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 101-122]

 • الاستعمار الفرنسي أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • الاشتقاق دراسة أسالیب خلق الکلمة أو التولید فی اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 175-194]

 • الاصطلاحات الخاصّة نقدٌ علی نقد «الدراسة» الواهی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 221-242]

 • الافق وراء البوّابه بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

 • الانتماء للحیّ مؤشرات الانتماء للحیّ في روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 129-154]

 • الانزياح الانزياح المفهومي في الترکيبات العرفانية الجدیدة لابن فارض [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • الانزیاح أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • الانقرائیّة انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی (فی ضوء اختبار کلوز للانقرائیة) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 103-122]

 • الایام نقدی تطبیقی بر ترجمه کتاب الایام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 67-86]

 • الباب المفتوح النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 19-40]

 • البحتري الاسترجاع الخارجي والسطوح الروائية في سينية البحتري [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 155-176]

 • البرنامج الدراسي تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • البطل الإشکالي رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • البطل الإشکالی البطل الإشکالی فی روایة «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 177-196]

 • البُعد التمثيلي دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 97-124]

 • البلاغة دراسة تطبیقیة لنظریة نظم الکلام بین وجهات النظر القدیمة والحدیثة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 155-178]

 • البلاغة العربیة الاستعارة بین البلاغة العربیة و اللسانیات المعرفیة [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 101-122]

 • البلدان العربیة أقسام اللغة العربیة وآدابها بالجامعات الإیرانیة حلقات مفقودة فی تنمیة السیاحة الإیرانیة مع البلدان العربیة [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 137-156]

 • البلدان العربیة وظیفة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التاریخیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 145-162]

 • البلدان العربیة الخطاب الثقافی العربی عن إیران؛ وفقًا لأعمال ثلاثة مسرحیین عرب [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 179-198]

 • البناء المسرحی تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 124-148]

 • البنيوية التكوينية قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • البنیة المعلوماتیة دراسة السّمات الممیزة للمقولات التداولیة فی اللغة العربیة (البؤرة، المحور، المبتدأ والذیل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 167-189]

 • البنیوية التکوینية رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • البیان والبدیع دراسة جمالیة التصویر الفنّی و الموسیقی الداخلیة فی الصحیفة السجادیة (أدعیة 23، 24، 25 نموذجا) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 57-76]

 • البیان و‌التبیین تمظهرات «الشكلانية الروسية» في آراء الجاحظ النقدية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 173-199]

 • البیت العتیق بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • البیری سبک‌شناسی استدلال بلاغی در قصیدۀ «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» أبو اسحاق البیری [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 1-32]

 • التبئير التبئير و الراوي في رواية «ریام و کفی» دراسة سردية [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 159-180]

 • التبیان دراسة التضاد ودورها فی تفسیر القرآن الکریم (معتمدة علی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی والمیزان للعلامة الطباطبائی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 103-126]

 • التجارب الصوفیة تجلّی التجربة الصوفیّة عند أدونیس و سهراب سبهری [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 73-101]

 • التجارة اللکترونیة دور خریجی فرع اللغة العربیة فی تنمیة التجارة الالکترونیة مع البلدان العربیة (العراق نموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 253-272]

 • التحليل النقدي للمحتوی دراسة مستوی فاعلية المحتوی في مجموعة کتب «العربية بين يديك» وفق رؤية ويليم رومي [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 161-184]

 • التحلیل التطبیقي الأسباب الجذرية للعدولات في رسمي الخط الفارسي والعربي [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 115-130]

 • التحلیل اللغوی جمالیة الملامح المتمیّزة فی قصیدة «اللامیة الفخریة» لأبی‌العلاء المعرّی من منظار الأسلوبیة [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 161-182]

 • التحلیل النفسی للألوان دراسة مقارنة للألوان فی شعر بشار بن برد وشوریدة شیرازی فی ضوء نظریة ماکس لوشر النفسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 119-142]

 • التحول دراسة إشکالیة اللغة والثقافة فی المهجر (إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها للاجئین العرب فی مشهد المقدسة نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 149-168]

 • التحول الثقافی اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • التحوّل الصوتی دراسة صوت «الضاد» التاریخیّة فی العربیّة وتحوّلها فی الفارسیّة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 87-108]

 • التخطیط تحدّی التسویق فی تعلیم اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 213-234]

 • التداولیة دراسة السّمات الممیزة للمقولات التداولیة فی اللغة العربیة (البؤرة، المحور، المبتدأ والذیل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 167-189]

 • التذکرة الصغری التذکرة الصغری" اثر ناشناخته ابن عراق [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 173-200]

 • التذکیر و التأنیث ضرورة الوزن الشعری وتأثیره فی التذکیر والتأنیث لدی المرکب الإسنادی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 39-64]

 • التراث استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 1-16]

 • التراث تضخّم الذکریات الماضیة (تحلیل أسباب الإعجاب بالتراث العلمی والأدبی الإسلامی عند الکتّاب العرب بعد هجمة المغول) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 205-230]

 • الترجمة ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 41-59]

 • الترجمة وظیفة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التاریخیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 145-162]

 • الترجمة ترجمة المصطلحات بين النظرية والتطبيق، (دراسة الأمثال العربية في خوزستان نموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 53-76]

 • الترجمة التتابعية العربية ـ الفارسية أداء الذاکرة المؤقتة في عمليّة الترجمة الشفوية العربيّة-الفارسيّة (دراسة ترجمات قناتَي العالم و"خبر" أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 25-52]

 • الترجمة الشفوية المتزامنة أداء الذاکرة المؤقتة في عمليّة الترجمة الشفوية العربيّة-الفارسيّة (دراسة ترجمات قناتَي العالم و"خبر" أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 25-52]

 • الترجمة الفورية أداء الذاکرة المؤقتة في عمليّة الترجمة الشفوية العربيّة-الفارسيّة (دراسة ترجمات قناتَي العالم و"خبر" أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 25-52]

 • الترجمة عبر لغة وسیطة دراسة فی کیفیة الترجمة عبر لغة وسیطة وفقا لمنهج النص التطبیقی نموذجا (ترجمة موسی بیدج لکتاب Jesus the son of man )Jesus the son of man [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 219-238]

 • الترجمه دراسة مسائل تعلیم الترجمه و مشاکله و حلوله [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 195-211]

 • الترجمه مقارنة لرواية عاشوراء عن الفتوح ابن اعثم وترجمتها الفارسية على أساس الاتساعية النصية [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 101-120]

 • الترکیب دراسة أسالیب خلق الکلمة أو التولید فی اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 175-194]

 • الترکیز دراسة الإنزیاح المعنوی فی أشعار إیلیا أبوماضی قراءة قصیدة «سلمی بما تفکرین» نموذجاً [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • التسلسل الهرمي للاحتياجات دراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي وفق نظرية تسلسل حاجات الإنسان لأبراهام ماسلو [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 125-141]

 • التسویق قدرات ریادة الأعمال و استراتیجیاتها و مبادئها و التسویق فی مجال اللغة العربیة و آدابها [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 231-248]

 • التسویق تحدّی التسویق فی تعلیم اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 213-234]

 • التّسویم دراسة السّمات الممیزة للمقولات التداولیة فی اللغة العربیة (البؤرة، المحور، المبتدأ والذیل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 167-189]

 • التشابه اللفظي جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 201-223]

 • التشبیه الملخص دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • التشفير تقنيات المدة ودورها في التشفير وفك التشفير في رواية أبواب المدينة لإلياس خوري [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 157-180]

 • التصنيف الوظيفي التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • التصویر الفنی التصویر الفنی للأبرار و مکانهم الأخروی فی سورة الإنسان [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 43-72]

 • التصویر الفنّی دراسة جمالیة التصویر الفنّی و الموسیقی الداخلیة فی الصحیفة السجادیة (أدعیة 23، 24، 25 نموذجا) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 57-76]

 • التصویر الفنی للأبرار التصویر الفنی للأبرار و مکانهم الأخروی فی سورة الإنسان [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 43-72]

 • التطوّر تطور النقد مع ابن أبی عتیق [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 111-133]

 • التعالیم الجامعیة تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 117-136]

 • التعامل الهواجس الوجودیة عند أبی القاسم الشابی (دراسة نقدیة لشعر الشابی فی ضوء المنهج النفسی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 153-176]

 • التعریب ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 41-59]

 • التّعریف إعادة النّظر فی تعاریف الاستخدام البدیعی و کشف نموذج مجهول منه فی القرآن الکریم [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 125-149]

 • التعلم اللغة العربیة العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 191-214]

 • التعليم عدم فاعلية تعليم اللغة العربية في المدارس المهنية الفنية وتحدياتها التعليمية [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 139-166]

 • التعليم الإلكتروني دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • التعليم عبر الإنترنت تطبیق الفضاء الإلكتروني في تدريس اللغة العربية، الاحتياجات والتحديات (باستخدام طريقة دلفي في جمع البيانات) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 119-142]

 • التعلیم دراسة مسائل تعلیم الترجمه و مشاکله و حلوله [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 195-211]

 • التعلیم تحدّی التسویق فی تعلیم اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 213-234]

 • التعلیم التحلیل النقدی لکتاب سیمیائیة النص السردی لعبد الهادی أحمد الفرطوسی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 239-260]

 • التعلیم العالی دور أقسام اللغة العربیة للجامعات فی خلق فرص العمل و تنمیتها [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 191-214]

 • التعمیم المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • التغذیة الراجعة المباشرة دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • التغذیة غیرالمباشرة دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • التغریب دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 39-60]

 • التغییر النّحوي التّنوّع النّحوي في العربيّة المکتوبة الحدیثة دراسة السّلوك النّحوی لفعل «التقی» وأدوات «إذا» و«لَو» الشرطیّة عبرَ‌ الزّمن فی الصّحف العربیّة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 121-144]

 • التفاعل وظیفة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التاریخیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 145-162]

 • التفسیر سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • التفسیر دراسة التضاد ودورها فی تفسیر القرآن الکریم (معتمدة علی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی والمیزان للعلامة الطباطبائی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 103-126]

 • التقلید تضخّم الذکریات الماضیة (تحلیل أسباب الإعجاب بالتراث العلمی والأدبی الإسلامی عند الکتّاب العرب بعد هجمة المغول) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 205-230]

 • التقی التّنوّع النّحوي في العربيّة المکتوبة الحدیثة دراسة السّلوك النّحوی لفعل «التقی» وأدوات «إذا» و«لَو» الشرطیّة عبرَ‌ الزّمن فی الصّحف العربیّة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 121-144]

 • التقیید المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • التلامیذ تقییم مدى نجاح قسم النصوص فی کتاب "العربیة العامة للصف الثالث الثانوی من وجهة نظر المدرسین و التلامیذ (مدینة بیرانشهر نموذجاً) [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 151-169]

 • التماسک المعجمی التماسک المعجمی فی أسلوب تعدّد الحال المفردة القرآنیة [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 83-102]

 • التمثّل بالشعر قصة بيت شعر (قراءة نقدية تحليلية لبيت تمثل به الإمام علي عليه السلام في مواجهة ابن ملجم المرادي) [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 115-140]

 • التناص تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • التناص القرآءة النقدیة السوسیولوجیة للتناص القرآنی فی شعر محمد بن عبدالمطلب [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 143-166]

 • التناصیة سورة «الرعد» کالنص الخافیفی مجموعة «الرعد» القصصیة لزکریا تامر [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 137-151]

 • التنظيم الذاتي دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • التنوّع النحوي التّنوّع النّحوي في العربيّة المکتوبة الحدیثة دراسة السّلوك النّحوی لفعل «التقی» وأدوات «إذا» و«لَو» الشرطیّة عبرَ‌ الزّمن فی الصّحف العربیّة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 121-144]

 • التهوید تهوید الطلاب الفلسطینیین فی النظام التعلیمی لمدارس فلسطین المحتلّة [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 197-218]

 • التواصل غيراللفظي سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • التولید دراسة أسالیب خلق الکلمة أو التولید فی اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 175-194]

 • التوهم العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • التینة الحمقاء بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • الثقافة دراسة إشکالیة اللغة والثقافة فی المهجر (إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها للاجئین العرب فی مشهد المقدسة نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 149-168]

 • الثقافة وظیفة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التاریخیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 145-162]

 • الثقافة استعارة «الدینامیکیة» واسسها الثقافیة في مجموعة اغاني مهیار الدمشقي لادونیس [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 53-72]

 • الثقافة الشعبية ترجمة المصطلحات بين النظرية والتطبيق، (دراسة الأمثال العربية في خوزستان نموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 53-76]

 • الجاحظ تمظهرات «الشكلانية الروسية» في آراء الجاحظ النقدية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 173-199]

 • الجامعات دور أقسام اللغة العربیة وآدابها فی ازدهار الرحلات السیاحیة بالتأکید علی جنوب وشمال الخلیج الفارسی [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 143-160]

 • الجر علی الجوار الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-20]

 • الجزائر وشیلیا دراسة مقارنة لمضامین المقاومة ومکافحة الاستکبار لدی مفدی زکریّاء وبابلو نیرودا [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 109-130]

 • الجزایر مؤلفه‌های مقاومت در برابر استعمار در شعر «الربیع بوشامه» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 19-38]

 • الجزیرة «دیاربکر و دیار مضر» دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر، ودیار مضر نموذجین» [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 187-212]

 • الجسد حقیبة سفر دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • الجمال تعارض عملية الإدراك الجمالي و اتّساع المفاهیم الشعریة [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 121-140]

 • الجمالیة دراسة جمالیة التصویر الفنّی و الموسیقی الداخلیة فی الصحیفة السجادیة (أدعیة 23، 24، 25 نموذجا) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 57-76]

 • الجمالیة جمالیة الملامح المتمیّزة فی قصیدة «اللامیة الفخریة» لأبی‌العلاء المعرّی من منظار الأسلوبیة [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 161-182]

 • الجنسانیة تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • الجیاد سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • الحارث المحاسبی العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • الحافز العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 191-214]

 • الحب مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • الحبکة دور قوة الحبکة في إیصال قصیدتی «مصرع بلبل» لإبراهیم طوقان و«الوردة والبلبل» لفریدون مشیري، الذروة الشعریة [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 159-181]

 • الحداثة من الواقعية إلى الحداثة في رواية «الحب في المنفى» للروائي بهاء طاهر [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 143-161]

 • الحر الریاحی ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • الحرب الکتابة النسویة عن غزو العراق (20 مارس 2003م)، الأعمال الشعریة لبشری البستانی [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 131-154]

 • الحروب الصلیبیة التحلیل النقدی لکتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 191-204]

 • الحریری دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 39-60]

 • الحریق مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • الحسین لغة ثانیة نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 39-60]

 • الحقول الدّلالیة دور نظریة الحقول الدلالیة فی تحلیل التجربة الشعریة عند الشاعر ( تحلیل أبیات من خمریة ابن الفارض نموذجاً) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 119-138]

 • الحقيبة التعليمية دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • الحقیقة القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • الحکایات الحیوانیة دراسة مقومات أدب الخیال (الفانتازیا) فی حکایات کلیلة و دمنة (علی اساس ترجمة ابن المقفع) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 149-168]

 • الحلم تجلّی التجربة الصوفیّة عند أدونیس و سهراب سبهری [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 73-101]

 • الحلم ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 1-22]

 • الحیاة الأدبیة التحلیل النقدی لکتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 191-204]

 • الحیوان تمظهرات «الشكلانية الروسية» في آراء الجاحظ النقدية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 173-199]

 • الخاقانی الشروانی دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • الخطاب الخطاب الثقافی العربی عن إیران؛ وفقًا لأعمال ثلاثة مسرحیین عرب [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 179-198]

 • الخطاب الاجتماعي تحليل أنماط الكفاءة التواصلية في الخطاب الاجتماعي لنهج البلاغة من منظور دیل هايمز (خطب نهج البلاغة أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 141-160]

 • الخطاب النقدی دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • الخطّة دراسة البناء الدرامی فی الشعر الجاهلی مؤکّدا علی المعلّقات و قصیدتی شعراء الصعالیک [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 65-78]

 • الخلوص المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • الخلیج الفارسی دور أقسام اللغة العربیة وآدابها فی ازدهار الرحلات السیاحیة بالتأکید علی جنوب وشمال الخلیج الفارسی [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 143-160]

 • الخمر دارسة الوظائف النفسیة لرمز الخمر في خمریة ابن الفارض [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 69-88]

 • الخوف دراسة الشکل و المضمون لقصة الخوف لنجیب محفوظ و قصة بیابانی لمحمود دولت‌آبادی «و؛ نموذجاً» [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 105-128]

 • الخوف الخوف من الزمن والتغلب علیه فی شعر شعراء المقاومة (فی ضوء علم النفس) "یحیی سماوی، وعثمان لوصیف، وسمیح القاسم نموذجاً" [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 195-216]

 • الدافعية دراسة دوافع تعلم اللغة العربية لدى طلاب جامعة شيراز بناءً على نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 71-92]

 • الدّخیل ظاهرﺓ القرض اللغوی بین ‌اللغتین الفارسیـﺔ و العربیـﺔ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 127-148]

 • الدّرام دراسة البناء الدرامی فی الشعر الجاهلی مؤکّدا علی المعلّقات و قصیدتی شعراء الصعالیک [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 65-78]

 • الدلالة دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 72-97]

 • الدلالة العقلیة دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • الدوامة المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • الدين دراسة عن الألوهية والقدسية السلطانيّة في الشعر الجاهلي [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 97-118]

 • الدینامیکیة استعارة «الدینامیکیة» واسسها الثقافیة في مجموعة اغاني مهیار الدمشقي لادونیس [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 53-72]

 • الذات دارسة الوظائف النفسیة لرمز الخمر في خمریة ابن الفارض [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 69-88]

 • الذاکرة المؤقتة أداء الذاکرة المؤقتة في عمليّة الترجمة الشفوية العربيّة-الفارسيّة (دراسة ترجمات قناتَي العالم و"خبر" أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 25-52]

 • الذکاءات المتعددة انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • الذکاء اللغوی- اللفظي علاقة بين الذکاء اللغوي ـــ اللفظي و الذکاء المنطقي ــ الرياضي و فهم القواعد العربية (الطلاب قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة هرمزگان نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 91-116]

 • الذکاء المتعدد لغاردنر دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 89-112]

 • الذکاء المنطقي- الرياضي علاقة بين الذکاء اللغوي ـــ اللفظي و الذکاء المنطقي ــ الرياضي و فهم القواعد العربية (الطلاب قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة هرمزگان نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 91-116]

 • الرؤیا ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 1-22]

 • الراوي التبئير و الراوي في رواية «ریام و کفی» دراسة سردية [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 159-180]

 • الربيع والخريف بررسی جلوه‌های «خود و دیگری» در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنّا مینة [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 25-45]

 • الربیع بوشامه مؤلفه‌های مقاومت در برابر استعمار در شعر «الربیع بوشامه» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 19-38]

 • الرثاء الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • الرحلات دور أقسام اللغة العربیة وآدابها فی ازدهار الرحلات السیاحیة بالتأکید علی جنوب وشمال الخلیج الفارسی [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 143-160]

 • الرمز دراسة نظریّة المعادل الموضوعی ل«إلیوت» و أثرها علی ادونیس [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 101-123]

 • الرمز استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 1-16]

 • الرمز دراسة الرموز الطبیعیة فی أشعار ایلیا أبی ماضی [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 109-126]

 • الرمز الخوف من الزمن والتغلب علیه فی شعر شعراء المقاومة (فی ضوء علم النفس) "یحیی سماوی، وعثمان لوصیف، وسمیح القاسم نموذجاً" [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 195-216]

 • الرمز دارسة الوظائف النفسیة لرمز الخمر في خمریة ابن الفارض [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 69-88]

 • الرمز دراسة العلامات البناءة لمفهوم السلام في أشعار أدهم عادل دواوین (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) علی ضوء نموذج بيرس السيميائي [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 105-126]

 • الرمز الطبیعیّ دراسة الرموز الطبیعیة فی أشعار ایلیا أبی ماضی [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 109-126]

 • الرواية الاسترجاع الخارجي والسطوح الروائية في سينية البحتري [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 155-176]

 • الرواية المعاصرة دراسة النزعة الدينية والرمزية العرفانية في رواية جبل قاف لعبدالإله بنعرفة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 167-185]

 • الروایة النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 19-40]

 • الروایة الجزائریة الاستعارة الأساسیة ووظیفتها فی روایة «ریح الجنوب» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 61-80]

 • الروایة الجزائریة المعاصرة عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • الروایة العربیة البحث عن الذات: دراسة أزمة الهویة فی روایة ساق البامبو بناء علی نظریة إریکسون [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 97-116]

 • الروایة العربیّة الحدیثة وظیفة المضمون الانتقادیة فی روایة «النهایات»لعبد الرحمن منیف [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 65-88]

 • الزمان العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • الزمان استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • الزمن الخوف من الزمن والتغلب علیه فی شعر شعراء المقاومة (فی ضوء علم النفس) "یحیی سماوی، وعثمان لوصیف، وسمیح القاسم نموذجاً" [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 195-216]

 • الزیارة دراسة الفرص المهنیّة المتعلّقة بقسم اللغة العربیّة (مدینة مشهد أنموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 231-252]

 • السائحی ارزش های تربیتی‌اجتماعی در ترانه‌های کودکانه نزد عبدالقادر السائحی و مصطفی رحماندوست [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 41-64]

 • السخریة السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • السخریة بلاغة السخریة فی قصص «نوادر جُحا» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 101-122]

 • السریالیة ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 1-22]

 • السکاکی دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • السلطان دراسة عن الألوهية والقدسية السلطانيّة في الشعر الجاهلي [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 97-118]

 • السنید تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 61-87]

 • السّور المکیّة و المدنیّة «الإلتفات» کعنصرٍ فاعلٍ فی الاتّساق النّصّی للقرآن (دراسة السّورتین المکیّتین و السّورتین المدنیّتین أنموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]

 • السياق جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 201-223]

 • السيرة الذاتية دراسة مبدأ الصدق والمرجعية الواقعية في السيرة الذاتية علی ضوء نظرية "جورج ماي" (الأيام نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 117-136]

 • السيميائية سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • السيميائية الأدبية دراسة العلامات البناءة لمفهوم السلام في أشعار أدهم عادل دواوین (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) علی ضوء نموذج بيرس السيميائي [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 105-126]

 • السيميائية الاجتماعية لكريس وفان ليوين دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 97-124]

 • السیاحة دراسة الفرص المهنیّة المتعلّقة بقسم اللغة العربیّة (مدینة مشهد أنموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 231-252]

 • السیاحة دراسة إشکالیة اللغة والثقافة فی المهجر (إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها للاجئین العرب فی مشهد المقدسة نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 149-168]

 • السیاحة الطبیة دور اللغة العربیة فی تنمیة السیاحة الطبیة فی ایران [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 213-228]

 • السیاحة الطبّیة «السیاحة الطبیة» خیار فی إیجاد فرص العمل لخریجی قسم اللغة العربیة [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 249-264]

 • السیمیائیة التحلیل النقدی لکتاب سیمیائیة النص السردی لعبد الهادی أحمد الفرطوسی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 239-260]

 • السّیمیائیّة سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • الشام التحلیل النقدی لکتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 191-204]

 • الشخصية الرئيسة دراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي وفق نظرية تسلسل حاجات الإنسان لأبراهام ماسلو [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 125-141]

 • الشخصیة بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

 • الشخصیة الرئیسیة مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • الشراع والعاصفه چگونگی ایدئولوژی کردن سوسیالیسم در رمان «الشراع والعاصفه» حنّا مینه [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 1-20]

 • الشرح اللغوی مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 1-18]

 • الشرک و الارتداد شرح معنى «الفتنة» فی الآیات التی تشتمل علی معنى الکفر و الشّرک و الإرتداد [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 115-135]

 • الشریف الرضی الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • الشعر دراسة الرموز الطبیعیة فی أشعار ایلیا أبی ماضی [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 109-126]

 • الشعر تعارض عملية الإدراك الجمالي و اتّساع المفاهیم الشعریة [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 121-140]

 • الشعر البصري نظرة إلی الحرکة البصرية للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 189-220]

 • الشعر التشکیلي نظرة إلی الحرکة البصرية للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 189-220]

 • الشعر الجاهلي دراسة عن الألوهية والقدسية السلطانيّة في الشعر الجاهلي [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 97-118]

 • الشعر الجاهلي المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • الشعر السودانی المعاصر دراسه صوره الأبطال فی شعر المقاومة لمحمد الفیتوری [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 63-82]

 • الشعر السیاسی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • الشعر السیاسی بازتصدى بنیة القدرة وأسالیب ممارستها فی البلدان العربیة فی شعر أحمد مطراب ساختار قدرت و شیوه های إعمال آن در کشورهای [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 155-175]

 • الشعر الصوفی مناقشة فکرة «الإنسان الکامل» فی أشعار ابن الفارض فی إطار آراء یونغ [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 111-130]

 • الشعر العربی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 129-154]

 • الشعر العربی المنهج النقدی لطه حسین فی حدیث الأربعاء [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 167-186]

 • الشعر العربی المعاصر القرآءة النقدیة السوسیولوجیة للتناص القرآنی فی شعر محمد بن عبدالمطلب [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 143-166]

 • الشعر الفارسي المعاصر دراسة تعریب شعر سهراب سبهري ونقده باستخدام نظریة جدعون توري [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 207-226]

 • الشعر الفارسی ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 41-59]

 • الشعر الفارسی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 129-154]

 • الشعر الفلسطینی المعاصر تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • الشعر المعاصر التحليل النفسي للألوان الشعرية في شعر محمد عفيفي مطر بناء علی اختبار ماکس لوشر [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 127-154]

 • الشّعر المقاوم سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • الشعور تعارض عملية الإدراك الجمالي و اتّساع المفاهیم الشعریة [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 121-140]

 • الشفرات الخمس تحلیل روایة «مفتاح لنجوی» لفاتن المرّ وفق نظریة سیمیائیة رولان بارت [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 227-247]

 • الشکل دراسة الشکل و المضمون لقصة الخوف لنجیب محفوظ و قصة بیابانی لمحمود دولت‌آبادی «و؛ نموذجاً» [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 105-128]

 • الشکل دراسة ونقد لکتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 239-260]

 • الشکلانیة دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 39-60]

 • الشّکل والمحتوی نقدٌ علی نقد «الدراسة» الواهی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 221-242]

 • الشکلیّة اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • الشهادة انعکاس أغراض الشهید و الشهادة فی شعر العلامة محمدحسین فضل‌الله (بالترکیز علی العلماء وقادة الدین والفکر) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 119-143]

 • الشهداء لشهداء الفلسطینیون و رموزهم الثلاثة فی شعر عمر أبی ریشه من سنة 1948 إلی 1967م. [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 61-78]

 • الشهنامة عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • الشهید انعکاس أغراض الشهید و الشهادة فی شعر العلامة محمدحسین فضل‌الله (بالترکیز علی العلماء وقادة الدین والفکر) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 119-143]

 • الصافنات سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • الصحیفة السجادیة دراسة جمالیة التصویر الفنّی و الموسیقی الداخلیة فی الصحیفة السجادیة (أدعیة 23، 24، 25 نموذجا) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 57-76]

 • الصحیفة الصادقیة المستویات الصّوتیة و الإیدیولوجیة و أثرهما الدلالی فی الصحیفة الصادقیة [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 123-148]

 • الصراع دراسة البناء الدرامی فی الشعر الجاهلی مؤکّدا علی المعلّقات و قصیدتی شعراء الصعالیک [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 65-78]

 • الصوت دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • الصوت النحوي "الأساسي" الوظيفة الدلالية لأنواع "المسند" في تنوع "الصوت الأساسي" لكليمان في الرسالة الثالثة والخمسين من نهج‌البلاغة [(مقالات آماده انتشار)]

 • الصوتیّات المقارنة دراسة صوت «الضاد» التاریخیّة فی العربیّة وتحوّلها فی الفارسیّة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 87-108]

 • الصور الخیالیة الخوف من الزمن والتغلب علیه فی شعر شعراء المقاومة (فی ضوء علم النفس) "یحیی سماوی، وعثمان لوصیف، وسمیح القاسم نموذجاً" [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 195-216]

 • الصورة دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 97-124]

 • الضرورة الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-20]

 • الضرورة الشعریَّة ضرورة الوزن الشعری وتأثیره فی التذکیر والتأنیث لدی المرکب الإسنادی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 39-64]

 • الطبقات دراسة آلیة الموازنة في مراتب النحويين لأبي الطیب اللغوي [(مقالات آماده انتشار)]

 • الطریق الطویل دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • الطفل والحرب أفکار الطفل السوريّ العقلیّة عن الحرب في شعر مقاومة حسین حبش [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 69-90]

 • الطلاب الوعی المعلوماتی المتطور لدى طلاب أقسام اللغة العربیة وآدابها فی البلد، وعلاقته ببعض المتغیرات الدیمغرافیة والمکانیة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 131-154]

 • الطيب صالح دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • الطیب صالح دراسة وجوه فاعلیة اللغة والتعلیم المفروضین من قبل المستعمِر فی الخطاب مابعد الکولونیالیّ فی «موسم الهجرة إلی الشمال» بناءً علی المنظومة الثلاثیة لجاک لاکان [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 79-96]

 • الظل تحلیل المثل القدیمة: الظل والقناع فی شعر نازک الملائکة [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 89-116]

 • العاشورا مقارنة لرواية عاشوراء عن الفتوح ابن اعثم وترجمتها الفارسية على أساس الاتساعية النصية [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 101-120]

 • العاطفة مقارنة عنصر العاطفة فی روایة "دا" وقصص غسان الکنَفانی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 117-136]

 • العامل والمعمول أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • العدالة عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • العدول ضرورة الوزن الشعری وتأثیره فی التذکیر والتأنیث لدی المرکب الإسنادی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 39-64]

 • العدولات المشترکة والخاصّة في رسم الخط الأسباب الجذرية للعدولات في رسمي الخط الفارسي والعربي [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 115-130]

 • العراق الکتابة النسویة عن غزو العراق (20 مارس 2003م)، الأعمال الشعریة لبشری البستانی [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 131-154]

 • العربیّة الحدیثة التّنوّع النّحوي في العربيّة المکتوبة الحدیثة دراسة السّلوك النّحوی لفعل «التقی» وأدوات «إذا» و«لَو» الشرطیّة عبرَ‌ الزّمن فی الصّحف العربیّة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 121-144]

 • العربیة العامة للصف الثالث الثانوی تقییم مدى نجاح قسم النصوص فی کتاب "العربیة العامة للصف الثالث الثانوی من وجهة نظر المدرسین و التلامیذ (مدینة بیرانشهر نموذجاً) [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 151-169]

 • العربیّة المکتوبة التّنوّع النّحوي في العربيّة المکتوبة الحدیثة دراسة السّلوك النّحوی لفعل «التقی» وأدوات «إذا» و«لَو» الشرطیّة عبرَ‌ الزّمن فی الصّحف العربیّة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 121-144]

 • العربیة والعبریة دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • العرفان دراسة النزعة الدينية والرمزية العرفانية في رواية جبل قاف لعبدالإله بنعرفة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 167-185]

 • العروج العقلی التحلیل المضمونی لقصة حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 77-95]

 • العصر العباسی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • العصر العباسی دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر، ودیار مضر نموذجین» [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 187-212]

 • العقل تعارض عملية الإدراك الجمالي و اتّساع المفاهیم الشعریة [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 121-140]

 • العقلانية دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • العلاج دراسة الفرص المهنیّة المتعلّقة بقسم اللغة العربیّة (مدینة مشهد أنموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 231-252]

 • العلامة فضل الله انعکاس أغراض الشهید و الشهادة فی شعر العلامة محمدحسین فضل‌الله (بالترکیز علی العلماء وقادة الدین والفکر) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 119-143]

 • العلماء الکردی دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر، ودیار مضر نموذجین» [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 187-212]

 • العمل الصحفی المنهج الشعری لکتابات محمد حسنین هیکل السیاسیة (دراسة وتحلیل) [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 61-78]

 • العنف السیاسی العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 119-140]

 • الغة العربية وآدابها دراسة دوافع تعلم اللغة العربية لدى طلاب جامعة شيراز بناءً على نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 71-92]

 • الغریم مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • الغزل الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • الغو المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • الفتنة شرح معنى «الفتنة» فی الآیات التی تشتمل علی معنى الکفر و الشّرک و الإرتداد [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 115-135]

 • الفتوح مقارنة لرواية عاشوراء عن الفتوح ابن اعثم وترجمتها الفارسية على أساس الاتساعية النصية [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 101-120]

 • الفخر الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • الفرص المهنیّة دراسة الفرص المهنیّة المتعلّقة بقسم اللغة العربیّة (مدینة مشهد أنموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 231-252]

 • الفرطوسی التحلیل النقدی لکتاب سیمیائیة النص السردی لعبد الهادی أحمد الفرطوسی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 239-260]

 • الفرید آدلر عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • الفضاء الإلكتروني تطبیق الفضاء الإلكتروني في تدريس اللغة العربية، الاحتياجات والتحديات (باستخدام طريقة دلفي في جمع البيانات) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 119-142]

 • الفعل المرکب ظاهرة الفعل المرکب فی اللغة العربیة؛ عرض ونقاش [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 141-164]

 • الفکرة دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • الفلسطین لشهداء الفلسطینیون و رموزهم الثلاثة فی شعر عمر أبی ریشه من سنة 1948 إلی 1967م. [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 61-78]

 • الف ولام «أل» و اختلاف‌های پیرامون آن در زبان عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • القدرات و الفرص قدرات ریادة الأعمال و استراتیجیاتها و مبادئها و التسویق فی مجال اللغة العربیة و آدابها [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 231-248]

 • القرآن أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • القرآن شرح معنى «الفتنة» فی الآیات التی تشتمل علی معنى الکفر و الشّرک و الإرتداد [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 115-135]

 • القرآن دراسة فی استخدام الاشتغال فی القرآن الکریم [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 155-180]

 • القرآن القرآءة النقدیة السوسیولوجیة للتناص القرآنی فی شعر محمد بن عبدالمطلب [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 143-166]

 • القرآن دلالیة حذف النون فی المضارع المجزوم فی کان مستندة إلی الآیات القرآنیة [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 153-174]

 • القرآن اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • القرآن جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 201-223]

 • القرآن الکریم القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • القرآن الکریم دراسة النماذج المعرفیة للزمن فی النص القرآنی استناداً إلی نظریة الاستعارة المفهومیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 123-144]

 • القرآن الکریم التماسک المعجمی فی أسلوب تعدّد الحال المفردة القرآنیة [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 83-102]

 • القرآن – علم الأصوات تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 39-60]

 • القراءات أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • القراءة أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • القرض اللغوی ظاهرﺓ القرض اللغوی بین ‌اللغتین الفارسیـﺔ و العربیـﺔ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 127-148]

 • القصائد العربیة دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • القصائد الفارسیة دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • القصة الغنائیة القصیرة بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

 • القصة القصیرة باثولوجیا الوجودیة النسویة لبوفوار فی قصة «عیناک قدری» لغادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 131-154]

 • القصیدة [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 129-154]

 • القصیدة البصریة نظرة إلی الحرکة البصرية للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 189-220]

 • القلب القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • القناع تحلیل المثل القدیمة: الظل والقناع فی شعر نازک الملائکة [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 89-116]

 • القوة دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • القوس والفراشه رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • القیاس أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولی دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 97-124]

 • الكلمات الأساسية: النسوية تحليل مقارن لرواية «گلی در شوره‌زار» و «الأسود یلیق بک» على أساس نظرية «إيلين شوالتر» [(مقالات آماده انتشار)]

 • الکأس الأولی [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 33-56]

 • الکامل فی اللغة و الأدب روش مبرد در روایت و شرح شعر [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • الکتاب اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 1-20]

 • الکتاب المدرسي دراسة مستوی فاعلية المحتوی في مجموعة کتب «العربية بين يديك» وفق رؤية ويليم رومي [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 161-184]

 • الکتابة الذکوریة الکتابة النسویة عن غزو العراق (20 مارس 2003م)، الأعمال الشعریة لبشری البستانی [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 131-154]

 • الکتابة السیاسیة المنهج الشعری لکتابات محمد حسنین هیکل السیاسیة (دراسة وتحلیل) [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 61-78]

 • الکتابة المشترکة دراسة تحلیلیة لمؤشرات الکتابة المشترکة فی مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، فی مرکز [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 97-117]

 • الکتابة النسویة الکتابة النسویة عن غزو العراق (20 مارس 2003م)، الأعمال الشعریة لبشری البستانی [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 131-154]

 • الکتب التعلیمیة للُّغة العربیّة دراسة تحلیلیّة ــ تطبیقیّة لمدی فاعلیّة تعلیم کتب اللُّغة العربیّة الجدیدة فی المرحلة الثانویّة (الأُولی والثانیة) من وجهة نظر المدرّسین والتلامذة بمدینة بیرجند [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 81-110]

 • الکتب التعلیمیة للنصوص الأدبیة تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • الکفر شرح معنى «الفتنة» فی الآیات التی تشتمل علی معنى الکفر و الشّرک و الإرتداد [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 115-135]

 • الکلمات‌الرئیسة: أدونیس تجلّی التجربة الصوفیّة عند أدونیس و سهراب سبهری [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 73-101]

 • الکلمات الرئیسة: الأدب الشیعی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • الکلمات‌الرئیسة: الشعر العراقی الحدیث استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 1-16]

 • الکلمات‌الرئیسة: المعادل الموضوعی دراسة نظریّة المعادل الموضوعی ل«إلیوت» و أثرها علی ادونیس [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 101-123]

 • الکلمات‌الرئیسة: تعلیم اللغة العربیة تقییم مدى نجاح قسم النصوص فی کتاب "العربیة العامة للصف الثالث الثانوی من وجهة نظر المدرسین و التلامیذ (مدینة بیرانشهر نموذجاً) [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 151-169]

 • الکلمات الرئیسة: سمیح القاسم تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • الکلمات‌الرئیسة: علم البدیع إعادة النّظر فی تعاریف الاستخدام البدیعی و کشف نموذج مجهول منه فی القرآن الکریم [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 125-149]

 • الکلمات‌الرئیسه: القرآن الکریم التصویر الفنی للأبرار و مکانهم الأخروی فی سورة الإنسان [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 43-72]

 • الکلمات‌الرئیسیّة: أدونیس ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 1-22]

 • الکلمات الرئیسیة: الحواریة تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • الکلمات‌الرئیسیّة: فلسطین صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 23-38]

 • الکمال دارسة الوظائف النفسیة لرمز الخمر في خمریة ابن الفارض [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 69-88]

 • الکُنَّاش بارقه‌های تجدید در تسهیل صرف نزد أبو الفداء؛ شهید ادبیات عربی «موردپژوهی کتاب الکُنَّاش» [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 61-80]

 • الکناية دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • الکیان الصهیونی تهوید الطلاب الفلسطینیین فی النظام التعلیمی لمدارس فلسطین المحتلّة [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 197-218]

 • اللاوعی الجماعی مناقشة فکرة «الإنسان الکامل» فی أشعار ابن الفارض فی إطار آراء یونغ [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 111-130]

 • اللاوعی الجمعی تمظهر النماذج البدائیّة لیونغ فی قصیدة "أنشودة المطر" لبدر شاکر السیاب [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 89-108]

 • اللذّة تعارض عملية الإدراك الجمالي و اتّساع المفاهیم الشعریة [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 121-140]

 • اللسانیات دراسة تطبیقیة لنظریة نظم الکلام بین وجهات النظر القدیمة والحدیثة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 155-178]

 • اللسانیات المعرفیة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • اللسانیات المعرفیة الاستعارة بین البلاغة العربیة و اللسانیات المعرفیة [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 101-122]

 • اللسانیات المقارنة ظاهرة الفعل المرکب فی اللغة العربیة؛ عرض ونقاش [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 141-164]

 • اللسانیّات الوظیفیّة «الإلتفات» کعنصرٍ فاعلٍ فی الاتّساق النّصّی للقرآن (دراسة السّورتین المکیّتین و السّورتین المدنیّتین أنموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]

 • اللغة اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • اللغة العربية عدم فاعلية تعليم اللغة العربية في المدارس المهنية الفنية وتحدياتها التعليمية [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 139-166]

 • اللغة العربية دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • اللغة العربية تطبیق الفضاء الإلكتروني في تدريس اللغة العربية، الاحتياجات والتحديات (باستخدام طريقة دلفي في جمع البيانات) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 119-142]

 • اللغة العربية لغة القرآن تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • اللغة العربية وآدابها نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • اللغة العربیة دور أقسام اللغة العربیة للجامعات فی خلق فرص العمل و تنمیتها [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 191-214]

 • اللغة العربیة دراسة أسالیب خلق الکلمة أو التولید فی اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 175-194]

 • اللغة العربیة دور اللغة العربیة فی تنمیة السیاحة الطبیة فی ایران [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 213-228]

 • اللغة العربیة ظاهرﺓ القرض اللغوی بین ‌اللغتین الفارسیـﺔ و العربیـﺔ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 127-148]

 • اللغة العربیة تحدّی التسویق فی تعلیم اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 213-234]

 • اللغة العربیة دراسة إشکالیة اللغة والثقافة فی المهجر (إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها للاجئین العرب فی مشهد المقدسة نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 149-168]

 • اللغة العربیة دور أقسام اللغة العربیة وآدابها فی ازدهار الرحلات السیاحیة بالتأکید علی جنوب وشمال الخلیج الفارسی [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 143-160]

 • اللغة العربیة دراسة السّمات الممیزة للمقولات التداولیة فی اللغة العربیة (البؤرة، المحور، المبتدأ والذیل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 167-189]

 • اللغة العربیِّة دراسة الفرص المهنیّة المتعلّقة بقسم اللغة العربیّة (مدینة مشهد أنموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 231-252]

 • اللغة العربیة و آدابها «السیاحة الطبیة» خیار فی إیجاد فرص العمل لخریجی قسم اللغة العربیة [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 249-264]

 • اللغة العربیة وآدابها مادة و رشة تعلیم ترجمة النصوص الصحفیة لتوفیر فرص العمل لطلبة فرع اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 229-244]

 • اللغة العربیة وآدابها الوعی المعلوماتی المتطور لدى طلاب أقسام اللغة العربیة وآدابها فی البلد، وعلاقته ببعض المتغیرات الدیمغرافیة والمکانیة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 131-154]

 • اللغة العربیة وآدابها تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 117-136]

 • اللغة الفارسية و آدابها علاقة بين الذکاء اللغوي ـــ اللفظي و الذکاء المنطقي ــ الرياضي و فهم القواعد العربية (الطلاب قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة هرمزگان نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 91-116]

 • اللغة الفارسیة ظاهرﺓ القرض اللغوی بین ‌اللغتین الفارسیـﺔ و العربیـﺔ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 127-148]

 • اللغة الفارسیة وظیفة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التاریخیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 145-162]

 • اللغة والجنس اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

 • اللغويات المعرفية مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • اللف و النشر سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • المتشائل جنبه‌های نمادین مکان در رمان «المتشائل» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 19-36]

 • المتنبی اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • المتیر علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • المثقف دراسة مابعد الإستعماریة لدور المثقف فی روایة «ذاکرة الماء» واسینی الأعرج (وفقاً لآراء إدوارد سعید) [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 141-160]

 • المثل ترجمة المصطلحات بين النظرية والتطبيق، (دراسة الأمثال العربية في خوزستان نموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 53-76]

 • المثل العربي الأمثال الشعبيّة العربيّة وإشکاليّة الأمن اللغوي: بنية، نوع ودلالة، تسمية وتصنيف [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 1-20]

 • المجاز القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • المجاز المفهومي المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • المحتوی التعلیمی تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 117-136]

 • المخطّطات الشرطیة دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • المخططات الهيکلية مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • المخطّطات غیرالشرطیة دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • المدارس الثانویّة الأُولی دراسة تحلیلیّة ــ تطبیقیّة لمدی فاعلیّة تعلیم کتب اللُّغة العربیّة الجدیدة فی المرحلة الثانویّة (الأُولی والثانیة) من وجهة نظر المدرّسین والتلامذة بمدینة بیرجند [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 81-110]

 • المدارس الثانویّة الثانیة دراسة تحلیلیّة ــ تطبیقیّة لمدی فاعلیّة تعلیم کتب اللُّغة العربیّة الجدیدة فی المرحلة الثانویّة (الأُولی والثانیة) من وجهة نظر المدرّسین والتلامذة بمدینة بیرجند [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 81-110]

 • المدة تقنيات المدة ودورها في التشفير وفك التشفير في رواية أبواب المدينة لإلياس خوري [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 157-180]

 • المدح المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • المدرسة البصریة أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • المدرسة الکوفیة أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • المدرسة المهنية عدم فاعلية تعليم اللغة العربية في المدارس المهنية الفنية وتحدياتها التعليمية [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 139-166]

 • المدرسون تقییم مدى نجاح قسم النصوص فی کتاب "العربیة العامة للصف الثالث الثانوی من وجهة نظر المدرسین و التلامیذ (مدینة بیرانشهر نموذجاً) [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 151-169]

 • المدیح الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • المرجعية الواقعية دراسة مبدأ الصدق والمرجعية الواقعية في السيرة الذاتية علی ضوء نظرية "جورج ماي" (الأيام نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 117-136]

 • المرکب الإسنادی ضرورة الوزن الشعری وتأثیره فی التذکیر والتأنیث لدی المرکب الإسنادی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 39-64]

 • المرکز العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • المسافات جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 201-223]

 • المستقبل المستمر استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • المستقبل النقلی استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • المستوی الایدیولوجیّ المستویات الصّوتیة و الإیدیولوجیة و أثرهما الدلالی فی الصحیفة الصادقیة [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 123-148]

 • المستوی الصرفی تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • المستوی الصوتی المستویات الصّوتیة و الإیدیولوجیة و أثرهما الدلالی فی الصحیفة الصادقیة [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 123-148]

 • المسرحیة صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 23-38]

 • المسرحیة الخطاب الثقافی العربی عن إیران؛ وفقًا لأعمال ثلاثة مسرحیین عرب [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 179-198]

 • المشاعر المفهومية مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • المشترک اللفظی دراسة التضاد ودورها فی تفسیر القرآن الکریم (معتمدة علی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی والمیزان للعلامة الطباطبائی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 103-126]

 • المصابیح الزرق المفارقة الزمنیة فی روایة "المصابیح الزرق" لحنا مینة [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 83-104]

 • المصادر العربیة عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • المصباح بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • المصطلح ترجمة المصطلحات بين النظرية والتطبيق، (دراسة الأمثال العربية في خوزستان نموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 53-76]

 • المضارع المقصود استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • المضمون وظیفة المضمون الانتقادیة فی روایة «النهایات»لعبد الرحمن منیف [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 65-88]

 • المضمون دراسة الشکل و المضمون لقصة الخوف لنجیب محفوظ و قصة بیابانی لمحمود دولت‌آبادی «و؛ نموذجاً» [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 105-128]

 • المضمون دراسة ونقد لکتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 239-260]

 • المعادلة أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • المعرَّب ظاهرﺓ القرض اللغوی بین ‌اللغتین الفارسیـﺔ و العربیـﺔ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 127-148]

 • المعرفة الإجتماعیة المعرفة المثالیة فی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی علی أساس نظریة البنیویة التکوینیة للوسیان غولدمان [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 59-81]

 • المغابیة المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • المفارقة المفارقة الفنّیة فی شعر أمل دنقل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 189-218]

 • المفارقة الزمنیة المفارقة الزمنیة فی روایة "المصابیح الزرق" لحنا مینة [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 83-104]

 • المفارقه پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • المفاضلة المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

 • المفاکهة المفارقة الفنّیة فی شعر أمل دنقل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 189-218]

 • المفتاح بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • المفردات الرئیسة: الروایة المعاصرة دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • المفردات الرئیسة: الفردوسی عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • المفردات الرئیسة: القرآن الکریم دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 72-97]

 • المفردات الرئیسة: سلیمان سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • المفردات الرئیسة: عناصر المسرحیة تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 124-148]

 • المفسرون شرح معنى «الفتنة» فی الآیات التی تشتمل علی معنى الکفر و الشّرک و الإرتداد [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 115-135]

 • المقالات العلمیة المحکّمة دراسة المقالات العلمیة المحکّمة المنشورة داخل إیران فی مجال الأدب العربی المعاصر (1422هـ/2001م - 1436هـ/2014)؛ التحدّیات و الآفاق [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 179-198]

 • المقامة دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 39-60]

 • المقاومة انعکاس أغراض الشهید و الشهادة فی شعر العلامة محمدحسین فضل‌الله (بالترکیز علی العلماء وقادة الدین والفکر) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 119-143]

 • المقاومة وظیفة مکان القصة فی إظهار عناصر المقاومة (روایة ذاکرة الجسد لأحلام مستغانمی نموذجاً) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 169-190]

 • المقدرة النحوية دراسة الفاعلیة القصیرة والطویلة المدی للمنهج القائم علی المهام في تحسین المقدرة النحویة للطلاب الإیرانیین [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 79-103]

 • المقرر العربي دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • المکان العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • المکان وظیفة مکان القصة فی إظهار عناصر المقاومة (روایة ذاکرة الجسد لأحلام مستغانمی نموذجاً) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 169-190]

 • المکان الروائي مؤشرات الانتماء للحیّ في روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 129-154]

 • الملهاة الفلسطینیة بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

 • المنظومة الثلاثیة دراسة وجوه فاعلیة اللغة والتعلیم المفروضین من قبل المستعمِر فی الخطاب مابعد الکولونیالیّ فی «موسم الهجرة إلی الشمال» بناءً علی المنظومة الثلاثیة لجاک لاکان [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 79-96]

 • المنفلوطی الآراءالواقعیة الطبیعیة للمنفلوطی فی روایة الهاویة و إمیل زولا فی روایة آسوموار [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 153-173]

 • المنهج التواصلي تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • المنهج ‏الدراسیّ دراسة تحلیلیّة ــ تطبیقیّة لمدی فاعلیّة تعلیم کتب اللُّغة العربیّة الجدیدة فی المرحلة الثانویّة (الأُولی والثانیة) من وجهة نظر المدرّسین والتلامذة بمدینة بیرجند [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 81-110]

 • المنهج الشعری المنهج الشعری لکتابات محمد حسنین هیکل السیاسیة (دراسة وتحلیل) [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 61-78]

 • المنهج القائم علی المهام دراسة الفاعلیة القصیرة والطویلة المدی للمنهج القائم علی المهام في تحسین المقدرة النحویة للطلاب الإیرانیین [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 79-103]

 • الموازنة دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • الموازنة دراسة آلیة الموازنة في مراتب النحويين لأبي الطیب اللغوي [(مقالات آماده انتشار)]

 • الموسیقی الداخلیة دراسة جمالیة التصویر الفنّی و الموسیقی الداخلیة فی الصحیفة السجادیة (أدعیة 23، 24، 25 نموذجا) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 57-76]

 • الموسیقی الداخلیة المستویات الصّوتیة و الإیدیولوجیة و أثرهما الدلالی فی الصحیفة الصادقیة [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 123-148]

 • الموسیقی المعنویة (الفکریّة) المستویات الصّوتیة و الإیدیولوجیة و أثرهما الدلالی فی الصحیفة الصادقیة [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 123-148]

 • الموشّح نظرة إلی الحرکة البصرية للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 189-220]

 • الموشحات نظرة جدیدة إلی کتاب «تأریخ الأدب العربی فی الأندلس» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 247-266]

 • المونولوج الداخلي من الواقعية إلى الحداثة في رواية «الحب في المنفى» للروائي بهاء طاهر [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 143-161]

 • المیزان دراسة التضاد ودورها فی تفسیر القرآن الکریم (معتمدة علی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی والمیزان للعلامة الطباطبائی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 103-126]

 • النحو أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • النحو أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • النحو دراسة فی استخدام الاشتغال فی القرآن الکریم [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 155-180]

 • النحو المقارن استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • النحو المقارن دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • النسوية دراسة رواية "مذکرات امرأة غير واقعية" لسحر خليفة وفقاً لآراء ميشل فوکو حول السلطة [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 141-163]

 • النسویة الوجودیة باثولوجیا الوجودیة النسویة لبوفوار فی قصة «عیناک قدری» لغادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 131-154]

 • النصوص التعلیمیة تهوید الطلاب الفلسطینیین فی النظام التعلیمی لمدارس فلسطین المحتلّة [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 197-218]

 • النّظرات التّحلیلیّة نقدٌ علی نقد «الدراسة» الواهی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 221-242]

 • النظرية الشكلانية الروسية تمظهرات «الشكلانية الروسية» في آراء الجاحظ النقدية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 173-199]

 • النقد مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 1-18]

 • النقد نظرة جدیدة إلی کتاب «تأریخ الأدب العربی فی الأندلس» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 247-266]

 • النقد دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • النقد الأدبي العربي القديم تمظهرات «الشكلانية الروسية» في آراء الجاحظ النقدية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 173-199]

 • النقد الأدبی تطور النقد مع ابن أبی عتیق [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 111-133]

 • النقد الأدبی المنهج النقدی لطه حسین فی حدیث الأربعاء [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 167-186]

 • النقد الادبي دراسة آلیة الموازنة في مراتب النحويين لأبي الطیب اللغوي [(مقالات آماده انتشار)]

 • النقد الثقافی الخطاب الثقافی العربی عن إیران؛ وفقًا لأعمال ثلاثة مسرحیین عرب [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 179-198]

 • النقد النفسی دراسة سیکولوجیة لبطل روایة «العطر الفرنسی» بناءً علی نظریة «آلیات الدفاع» للفروید [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 113-159]

 • النقد الیونغی مناقشة فکرة «الإنسان الکامل» فی أشعار ابن الفارض فی إطار آراء یونغ [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 111-130]

 • النماذج البدائیّة تمظهر النماذج البدائیّة لیونغ فی قصیدة "أنشودة المطر" لبدر شاکر السیاب [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 89-108]

 • النموذج النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 19-40]

 • النموذج الأصلی تحلیل المثل القدیمة: الظل والقناع فی شعر نازک الملائکة [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 89-116]

 • النموذج المتمحور علی الزمن دراسة النماذج المعرفیة للزمن فی النص القرآنی استناداً إلی نظریة الاستعارة المفهومیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 123-144]

 • النموذج المتمحور علی الشخص دراسة النماذج المعرفیة للزمن فی النص القرآنی استناداً إلی نظریة الاستعارة المفهومیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 123-144]

 • النهایات وظیفة المضمون الانتقادیة فی روایة «النهایات»لعبد الرحمن منیف [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 65-88]

 • الهاویة الآراءالواقعیة الطبیعیة للمنفلوطی فی روایة الهاویة و إمیل زولا فی روایة آسوموار [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 153-173]

 • الهجرة دراسة إشکالیة اللغة والثقافة فی المهجر (إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها للاجئین العرب فی مشهد المقدسة نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 149-168]

 • الهوية دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • الواح خودزندگی‌نامه نوشت خیالی و عناصر آن در رمان «الواح» رشید الضعیف [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 91-112]

 • الواقعية من الواقعية إلى الحداثة في رواية «الحب في المنفى» للروائي بهاء طاهر [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 143-161]

 • الواقعیّة السّحریة دراسة معمّقة فی أسالیب الواقعیّة السحریّة فی روایة «الغجریة و یوسف المخزنجی» لإدوار الخرّاط [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 165-188]

 • الواقعیة الطبیعیة الآراءالواقعیة الطبیعیة للمنفلوطی فی روایة الهاویة و إمیل زولا فی روایة آسوموار [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 153-173]

 • الوالطیب لغوی بررسی مقایسه ای پدیده ابدال درآثار ابن سکیت وابوالطیب (با نگاه تئوری و تطبیقی) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 99-112]

 • الوردة والبلبل دور قوة الحبکة في إیصال قصیدتی «مصرع بلبل» لإبراهیم طوقان و«الوردة والبلبل» لفریدون مشیري، الذروة الشعریة [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 159-181]

 • الوعی المعلوماتی الوعی المعلوماتی المتطور لدى طلاب أقسام اللغة العربیة وآدابها فی البلد، وعلاقته ببعض المتغیرات الدیمغرافیة والمکانیة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 131-154]

 • الولایات الأمریکیة المتحدة.‏ الکتابة النسویة عن غزو العراق (20 مارس 2003م)، الأعمال الشعریة لبشری البستانی [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 131-154]

 • الیاده العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • الیاس ابوشبکه روند تحولات فکری و اخلاقی الیاس ابوشبکه با تکیه بر دیوانهای او [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • امام سجاد (ع) بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • امام علی علیه السلام قدرت تولید معنا و تراوشات معنایی اعتقادی در غدیریه أبو تمام الطایی (رویکردی سبکی ساختاری) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 23-52]

 • امرؤ القیس استانداردهای زیبایی‌شناسانه‌ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر حسی (خوانشی انتقادی وغیرهمسو در دو بیت از ابیات امرؤالقیس) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 73-94]

 • امرؤالقیس [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 129-154]

 • امروءالقیس کردها خوانشی فرمالیستی بر قصیدة لامیة الکرد از امرؤالقیس کردها [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 109-130]

 • امیل حبیبی جنبه‌های نمادین مکان در رمان «المتشائل» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 19-36]

 • امین الریحانی تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 121-145]

 • امین ریحانی تکنیک‌های شخصیت و شخصیت پردازی در رمان خارج الحریم امین ریحانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • انتقال نقش زبان عربی در انتقال واژه¬های فارسی به زبان¬های اروپایی [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 63-80]

 • انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 165-181]

 • انخفاض الدافع تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • اندیشه دینی اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • اندیشه فارسی اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • انسجام بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

 • انسجام حذف در تعبیر قرآنی و جایگاه آن در ترجمه فارسی (حذف فعل برای نمونه) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 39-60]

 • انسجام زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 23-40]

 • انسجام صوتی هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

 • انسحام عمودى و افقى بررسى کارکردها و پیام‌هاى معنایى جناس در شعر صفى الدین حلى (بررسى موردى مدایح نبوى (ص) و اهل بیت (ع)) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 47-70]

 • انقلاب هنجارگریزی شعری در گفتمان انقلابی اشعار فاروق جویده [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 17-31]

 • انقلاب مصر کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • انگلستان دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • انگیزه بیرونی بررسی انواع انگیزش عربی‌آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه کویت به عنوان زبان خارجی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 21-42]

 • انگیزه درونی بررسی انواع انگیزش عربی‌آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه کویت به عنوان زبان خارجی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 21-42]

 • انگیزه‌های روانی هجا و انگیزه‌های روانی آن در شعر بوصیری [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 65-87]

 • انگیزه¬های فردی بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • انگیزه ی یادگیری بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 89-108]

 • انواع ادبی تنوع شیوه‌ها در گفتمان ادبی اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 17-41]

 • انواع نمایشنامه توفیق الحکیم: زندگی، آثار [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 91-118]

 • اورفئوس گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 111-134]

 • اوضاع اقتصادی علت‌های رواج سیرة عنتره در عصر عباسی دوم [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 67-88]

 • اوضاع سیاسی علت‌های رواج سیرة عنتره در عصر عباسی دوم [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 67-88]

 • ایثار معناشناسی ایثار در قرآن کریم [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 89-105]

 • ایدئولوژی چگونگی ایدئولوژی کردن سوسیالیسم در رمان «الشراع والعاصفه» حنّا مینه [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 1-20]

 • ایدئولوژی کردن سوسیالیسم چگونگی ایدئولوژی کردن سوسیالیسم در رمان «الشراع والعاصفه» حنّا مینه [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 1-20]

 • ایران نامه‌نگاری شعری بین طبیب اصفهانی و هاتف اصفهانی مناسبت، موضوعات، و سبک‌شناسی آن [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 23-46]

 • ایران کاربرد بینامتنی شعر در نامه فاضل گروسی به محمدسعید رضوی همدانی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 1-23]

 • ایلیا ابو ماضی سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

 • ایلیا ابوماضی بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • ایلین بولدشویلر بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

ب

 • باران بازتاب باران و دلالت‌های معنایی آن در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 1-20]

 • بارش مغزی اثربخشی راهبرد بارش مغزی در پیش‌برد توانش ادبی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 1-21]

 • بازار گردشگری عرب آموزش هدفمند زبان عربی کلید توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران: بررسی دیدگاه‌های مدرسان مهارت‌های زبانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازتعریف به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 167-187]

 • بافت زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

 • باکثیر مقایسة تحلیلی بین برده بوصیری و نظام البرده باکثیر [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 47-66]

 • بالکی روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • باهم آیی واژگانی بررسی معناشناختی باهم‌آیی واژگانی در شعر زهیر بن أبی سلمی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 83-102]

 • باینده التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • بحتری قصر کامل و بحر کامل: نشانه‌شناسی کمال و اعتدال در قصیدۀ بحتری در توصیف قصر کامل [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 33-56]

 • بحر علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • بحر کامل قصر کامل و بحر کامل: نشانه‌شناسی کمال و اعتدال در قصیدۀ بحتری در توصیف قصر کامل [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 33-56]

 • بدبینی فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • بدبینی نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 109-133]

 • بدر شاکر السیاب واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 81-102]

 • بدر شاکر السیاب تمظهر النماذج البدائیّة لیونغ فی قصیدة "أنشودة المطر" لبدر شاکر السیاب [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 89-108]

 • بدر شاکر السیاب تحلیل جامعه‌شناختی داستان شعری «حفّار القبور» از بدر شاکر السیاب(ساختگرای تکوینی) [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]

 • بدرشاکر السیاب ویژگی‌های سبک‌شناسی قصیده «غریب‌علی الخلیج» بدرشاکر‌ سیاب [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 25-43]

 • بدر شاکر سیاب معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • بدرشاکر سیّاب نمادهای ابتکاری و نقاب¬ها در شعر بدر شاکرسیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 1-24]

 • بدوی جبل بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • بدیع‌الزمان الهمذانی دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 39-60]

 • بدیعیه نقد و بررسی بدیعیه علامه حائری مازندرانی و مقایسه‌ی آن با معروف‌ترین بدیعیه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 79-100]

 • برجسته‌سازی تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

 • برده بوصیری مقایسة تحلیلی بین برده بوصیری و نظام البرده باکثیر [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 47-66]

 • بركات دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • برنارد شاو بررسی تطبیقی دو نمایشنامة پیگمالیون ( با محوریت موضوع «چالش میان هنر و زندگی») [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 59-80]

 • برنامجspss تطبیق الفضاء الإلكتروني في تدريس اللغة العربية، الاحتياجات والتحديات (باستخدام طريقة دلفي في جمع البيانات) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 119-142]

 • بروج نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 53-74]

 • بريد الليل كارناول در رمان "بريد الليل" اثر "هدي بركات" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 47-72]

 • برید اللیل أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • برید اللیل دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • بزرک علوی. أحمد موسى إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 137-158]

 • بزرگ علوی بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • بشار بن برد دراسة مقارنة للألوان فی شعر بشار بن برد وشوریدة شیرازی فی ضوء نظریة ماکس لوشر النفسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 119-142]

 • بطل الروایة دراسة سیکولوجیة لشخصیّة أحمد عاکف فی روایة " خان الخلیلی" فی ضوء نظریة الشخصیّة لـ "کارن هورنای" [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 93-111]

 • بلاغت پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • بلاغت بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • بلاغت تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • بلاغت بازتاب ناسازواری در اسلوب‌های بلاغی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 25-44]

 • بلاغت روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • بلاغت تحلیل بلاغی و فرهنگی تشبيه ضمنی در شعر ابوالفتح بستی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بلاغت سازوکارهای استراتژی حجاج و کارکردهای آن در شعر دینی عبدالمطلب حلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بلاغت اسلامی تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

 • بلاغت تشبیه‌ استانداردهای زیبایی‌شناسانه‌ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر حسی (خوانشی انتقادی وغیرهمسو در دو بیت از ابیات امرؤالقیس) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 73-94]

 • بلاغت عربی نقد و بررسی بدیعیه علامه حائری مازندرانی و مقایسه‌ی آن با معروف‌ترین بدیعیه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 79-100]

 • بلاغت فارسی ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • بلاغت قرآن هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 47-77]

 • بلاغی ها. جمله اسمیه و فعلیه نگرش بلاغی ها و نحوی ها به زبان [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 81-94]

 • بلقیس تحلیل آوایی و معناشناسی قصیدة بلقیس «نزار قبانی» (پژوهشی در باب نقد آوایی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 79-98]

 • بلند حیدری ساختار سنت و سازوکار آن در شعر بلند حیدری [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 1-23]

 • بنیة المجتمع أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • بهاء طاهر زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • بهاء طاهر من الواقعية إلى الحداثة في رواية «الحب في المنفى» للروائي بهاء طاهر [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 143-161]

 • به‌توانی به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 167-187]

 • به‌حاشیه بردن تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

 • به خاطرسپاری نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 73-96]

 • به¬روز کردن میراث شخصیت‌های ایرانی در دیوان عبدالوهاب البیاتی [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 1-28]

 • به کارگیری نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 73-96]

 • بوصیری هجا و انگیزه‌های روانی آن در شعر بوصیری [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 65-87]

 • بیابانی دراسة الشکل و المضمون لقصة الخوف لنجیب محفوظ و قصة بیابانی لمحمود دولت‌آبادی «و؛ نموذجاً» [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 105-128]

 • بیاتی شخصیت‌های ایرانی در دیوان عبدالوهاب البیاتی [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 1-28]

 • بیت الحکمة «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • بیجن نجدی بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

 • بینامتنى بینامتنى دینى در ادبیات زنان کویت (بررسی موردی سعاد الصباح) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 13-32]

 • بینامتنی انواع بینامتنیِ متن: بررسی موردی مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • بینامتنی بینامتنی دیوان ابوالعتاهیه با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 157-186]

 • بینامتنی کاربرد بینامتنی شعر در نامه فاضل گروسی به محمدسعید رضوی همدانی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 1-23]

 • بینامتنیت بررسی داستان بسیار کوتاه ادبیات معاصر عمان در مجموعة «موجی بیرون دریا» [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 25-42]

 • بینا¬متنی دینی روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • بینا¬متنی قرآنی روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • بینش سوگواره¬ای بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 159-184]

پ

 • پارادوکس پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • پارادوکس‌های زمانی بررسی کاربست شگرد فلش‌بک در نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 43-64]

 • پایان آیه‌ها زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 23-40]

 • پراپ تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

 • پراپ بررسی ریخت‌شناسی «عبث الاقدار» نجیب محفوظ بر اساس نظریة پراپ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 21-42]

 • پژوهش‌های لغوی منابع لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 37-60]

 • پسا استعمار بررسی جلوه‌های «خود و دیگری» در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنّا مینة [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 25-45]

 • پلنگ‌ها در روز دهم زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • پولیفونی (چندآوایی) چندآوایی (پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان «ذاکرة الجسد» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 1-18]

 • پیچیدگی سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

 • پیرنگ پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 67-88]

 • پیش بینی اجتماعي ادبیات علمی ـ تخیلی اجتماعی در رمان «یوتوبیا» اثر احمد خالد توفیق [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 1-23]

 • پیشرفت علمی نقش آفرینی گروه های زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاه ها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 119-138]

 • پیوستگی بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

ت

 • تأبّط منفى بازتاب غربت و جلوه‌های آن در شعر عدنان صائغ مطالعه‌ی موردی دو دیوان: "تأبّط منفی" و "تکوینات" [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 1-18]

 • تأثّر بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • تأثیر بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • تأثیرگذاری کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • تأثیر و تاثّر زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

 • تأریخ الأدب نظرة جدیدة إلی کتاب «تأریخ الأدب العربی فی الأندلس» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 247-266]

 • تأکید بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • تأنیث اللغة العربیة و الجنوسة [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 61-83]

 • تاب‌آوری روانی تاب‌آوری روانی در اعتذاریات بین دو شاعر ابراهیم بن مدبر و ابن زیدون از نظر مارتین سلیگمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • تاریخ تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 103-118]

 • تاریخ ادبیات تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 103-118]

 • تاریخ ادبیات عرب نحو جدید عربی شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 137-152]

 • تاریخ دینى بینامتنى دینى در ادبیات زنان کویت (بررسی موردی سعاد الصباح) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 13-32]

 • تاسیت العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 119-140]

 • تجربه ی زیباشناختی تقابل‌های زیبا شناختی در استعاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • تجوید زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 23-40]

 • تحامق بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • تحامُق وگول نمایی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 127-158]

 • تحديد أولويات الاحتياجات تحديد الاحتياجات التعليمية والمهارية والرؤيوية لأعضاء هيئة التدريس في فرع اللغة العربية وآدابها من وجهة نظر الطلاب (دراسة حالة: طلاب البکالوريوس والماجستير في اختصاص الأدب العربي بالجامعات الحکومية الإيرانية) [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 155-180]

 • تحریف تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • تحليل الاقتباس نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • تحليل الخطاب النقدي تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • تحليل المحتوى تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • تحليل المحتوى دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • تحلیل شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • تحلیل تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • تحلیل الصّرف والنّحو مسبار للنّقد أو آلة للتّوصیف [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 137-158]

 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • تحلیل الخطاب تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • تحلیل الخطاب الروائی تطبیق التقنیات الزمنیة علی تطویر عملیة الخطاب السردی فی روایة «رجالٌ فی الشّمس» لغسان کنفانی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 103-122]

 • تحلیل الخطاب النقدی تحلیل الخطاب السائد فی روایة "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوی (فی ضوء نظریة تحلیل الخطاب النقدی لنورمن فیرکلاف) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 127-152]

 • تحلیل المحتوی تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • تحلیل المحتوی انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • تحلیل المحتوی انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی (فی ضوء اختبار کلوز للانقرائیة) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 103-122]

 • تحلیل المحتوی تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • تحلیل انتقادی التحقق من تطبيق نظريه جرار جينيت السردیه في مقالات لمجلات المجموعات العربيه (حاله دراسه: تحليل نقدي لثمانیة عشر مقالاً) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 73-104]

 • تحلیل روایت‌شناسی چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • تحلیل زبان‌شناختی سبک‌شناسی زهدیات ابونواس بر مبنای مطالعات ساختاری و زبانی [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 21-42]

 • تحلیل شخصیت واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • تحلیل گفتمان بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان روایی مجموعة «مغرب الشمس» حسن برطال (بر اساس مهم‌ترین مباحث گفتمان روایی ژرار ژنت: کانون روایت، حالت و لحن) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 43-66]

 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحولات فکری روند تحولات فکری و اخلاقی الیاس ابوشبکه با تکیه بر دیوانهای او [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • تداخل داستان‌ها آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • تداخل زبانی «تداخل» و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 77-100]

 • تداعی آزاد نقش تداعی آزاد در تنظیم جریان سیّال ذهن در رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 43-70]

 • تدريس اللغة العربية وآدابها تحديد الاحتياجات التعليمية والمهارية والرؤيوية لأعضاء هيئة التدريس في فرع اللغة العربية وآدابها من وجهة نظر الطلاب (دراسة حالة: طلاب البکالوريوس والماجستير في اختصاص الأدب العربي بالجامعات الحکومية الإيرانية) [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 155-180]

 • تدریس ترجمه بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 57-78]

 • تراجیدیا مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • تربیت و اخلاق ارزش های تربیتی‌اجتماعی در ترانه‌های کودکانه نزد عبدالقادر السائحی و مصطفی رحماندوست [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 41-64]

 • ترجمة ترجمۀ شعر «احمد شاملو» در جهان عرب [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 219-238]

 • ترجمة القرآن التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • ترجمة شفاهی فرایند ترجمة شفاهی از زبان فارسی به زبان عربی در رسانه‌ها؛ از دیدگاه نظریه تکنیک‌های وینی و داربلنت [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 41-60]

 • ترجمه روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 135-154]

 • ترجمه ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • ترجمه نقش ترجمه و مشارکت فیلم‌های دوبله شده در تربیت فرزندان کشورهای حوزۀ خلیج فارس بر اساس ارزش‌های اخلاقی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 183-200]

 • ترجمه از فارسی به عربی فرایند ترجمة شفاهی از زبان فارسی به زبان عربی در رسانه‌ها؛ از دیدگاه نظریه تکنیک‌های وینی و داربلنت [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 41-60]

 • ترجمه الاستعارة المفهومیة إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 137-158]

 • ترجمه فرهنگی استراتژي هاي ترجمه عناصر فرهنگی در مجموعه داستانی آبشوران [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 1-24]

 • ترجمه‌های فارسی حذف در تعبیر قرآنی و جایگاه آن در ترجمه فارسی (حذف فعل برای نمونه) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 39-60]

 • ترجمه‌ی استعاره نویافته‌هایی در باب ارکان استعاره و تاثیر آن در تصویرگری و ترجمۀ آیات قرآن (مطالعۀ موردی: استعاره در اسم فاعل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترجمه‌ی عربي مقایسه‌ی تطبيقی ترجمه‌های فارسی وعربی "خوشه‌های خشم"(براساس الگوی وینی وداربلنه) [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 53-78]

 • ترجمه‌ی فارسي مقایسه‌ی تطبيقی ترجمه‌های فارسی وعربی "خوشه‌های خشم"(براساس الگوی وینی وداربلنه) [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 53-78]

 • ترجمۀ شعر تحلیل اعتراض نحوی در ترجمه شعر عربی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 135-157]

 • ترکیب نوواژه‌ها و تأثیر دانش واژه‌شناسی در معادل‌سازی آن‌ها بین عربی و فارسی [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 127-152]

 • ترکیبات عرفانية جديدة الانزياح المفهومي في الترکيبات العرفانية الجدیدة لابن فارض [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • ترکیب اضافی ساختار ظاهری و پنهانی در ترکیب اضافی و وصفی و اثر آن در آموزش زبان عربی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 19-34]

 • ترکیب وصفی ساختار ظاهری و پنهانی در ترکیب اضافی و وصفی و اثر آن در آموزش زبان عربی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 19-34]

 • تروریسم تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • تزهای داستانی تزهای داستانی پژوهشی درباره خاستگاه فکری رمان نادی السیارات نوشته علاء الاسوانی براساس اصول علم روان شناسی اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تسمية الأمثال الشعبيّة العربيّة وإشکاليّة الأمن اللغوي: بنية، نوع ودلالة، تسمية وتصنيف [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 1-20]

 • تسهیل بارقه‌های تجدید در تسهیل صرف نزد أبو الفداء؛ شهید ادبیات عربی «موردپژوهی کتاب الکُنَّاش» [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 61-80]

 • تشبيه ضمنی تحلیل بلاغی و فرهنگی تشبيه ضمنی در شعر ابوالفتح بستی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تصاویر فکاهی شیوه‏های کاربرد طنز در تصاویر فکاهی احمد مطر [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 121-146]

 • تصحیح انتقادی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 109-126]

 • تصحیف تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • تصنيف الأمثال الشعبيّة العربيّة وإشکاليّة الأمن اللغوي: بنية، نوع ودلالة، تسمية وتصنيف [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 1-20]

 • تصوف گفتمان جلد و اشارات پنهان صوفیانه در دیوان «أنطق عن الهوی» اثر عبدالله حمادی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 23-39]

 • تصویر بینامتنی دیوان ابوالعتاهیه با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 157-186]

 • تصویر ادبی تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • تصویرپردازی حسّی استانداردهای زیبایی‌شناسانه‌ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر حسی (خوانشی انتقادی وغیرهمسو در دو بیت از ابیات امرؤالقیس) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 73-94]

 • تصویر رمزی رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • تصویرسازی شعری تصویرسازی بصری در وصف لحظة فراق و دلالت‌های واقعی آن در معلقات سبع (مختارات زوزنی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 99-118]

 • تصویر شاعرانه ویژگی‌ها و کارکرد حرکت در تصاویر شاعرانة عبدالعزیز سعود البابطین [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 103-118]

 • تصویر شعری بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • تصویر شعری تصویر شعری میراث ادبی در شعر سمیح القاسم [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 61-82]

 • تصویرشناسی دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • تصویر فنی نمایش هنری گفت‌وگو در قرآن کریم (با تکیه بر گفت‌وگوهای سوره طه و مریم) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 89-108]

 • تصویرهای حس‌آمیخته دلالت‌های تصویرپردازی‌های حس‌آمیخته در مجموعه داستان‌های «لیل الغرباء» اثر غادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 67-90]

 • تصویر هنری همبستگی تصویر هنری و وحدت ارگانیک در شعر رومانتیک فدوی طوقان [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 1-27]

 • تضاد پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • تضمین روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 135-154]

 • تطبیق آشنایی‌زدایی سطر شعری در شعر محمّد ابراهیم ابو سنه و احمد شاملو، بررسی تطبیقی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 1-22]

 • تعابیر روزمره نقش داستان و نمایشنامه در رهایی از زبان کنترل‌شده برای گویش‌وَران به زبان فارسی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 39-58]

 • تعدد الأصوات تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • تعدد الأصوات تحلیل الرموز الدینیة في شعر عبد الغنی النابلسي بناء علی نظریة باختین لمتعدد الأصوات [(مقالات آماده انتشار)]

 • تعدّد الحال المفردة التماسک المعجمی فی أسلوب تعدّد الحال المفردة القرآنیة [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 83-102]

 • تعزيز الذاکرة أداء الذاکرة المؤقتة في عمليّة الترجمة الشفوية العربيّة-الفارسيّة (دراسة ترجمات قناتَي العالم و"خبر" أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 25-52]

 • تعظیم کارکرد نکره و زیبایی‌شناسی بلاغی آن در نهج‌البلاغه مطالعه‌ی موردی کلمات قصار [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 29-42]

 • تعليم اللغة العربية دراسة مستوی فاعلية المحتوی في مجموعة کتب «العربية بين يديك» وفق رؤية ويليم رومي [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 161-184]

 • تعليم اللغة العربية دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • تعليم اللغة لأغراض خاصة دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • تعلیم الکتابة دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • تعلیم اللغة العربیة تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • تعلیم اللُّغة العربیّة دراسة تحلیلیّة ــ تطبیقیّة لمدی فاعلیّة تعلیم کتب اللُّغة العربیّة الجدیدة فی المرحلة الثانویّة (الأُولی والثانیة) من وجهة نظر المدرّسین والتلامذة بمدینة بیرجند [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 81-110]

 • تعلیم اللغة العربیة لمتعلیمها الإیرانیین دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • تعلیم شبکي الصّرف والنّحو مسبار للنّقد أو آلة للتّوصیف [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 137-158]

 • تعلیم و تربیت تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • تعهد نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • تعهد سازوکارهای استراتژی حجاج و کارکردهای آن در شعر دینی عبدالمطلب حلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تغییر افق نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • تفسیر روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • تفسیر الکبیر تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تفعیله علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • تقابل الگویی تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • تقابل های متضاد و همخوان تقابل‌های زیبا شناختی در استعاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • تقدیر حذف در تعبیر قرآنی و جایگاه آن در ترجمه فارسی (حذف فعل برای نمونه) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 39-60]

 • تقریب ادیان و تسامح دینی رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • تقلید سنّت و نوآوری در نقد ادبی فارسی و عربی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 1-19]

 • تقييم الاحتياجات التعليمية تحديد الاحتياجات التعليمية والمهارية والرؤيوية لأعضاء هيئة التدريس في فرع اللغة العربية وآدابها من وجهة نظر الطلاب (دراسة حالة: طلاب البکالوريوس والماجستير في اختصاص الأدب العربي بالجامعات الحکومية الإيرانية) [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 155-180]

 • تقييم هيكلية المقالة الدراسة الهيكلية لمقالات مجال القصة في مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 85-108]

 • تقییم الإنتاج العلمی دراسة المقالات العلمیة المحکّمة المنشورة داخل إیران فی مجال الأدب العربی المعاصر (1422هـ/2001م - 1436هـ/2014)؛ التحدّیات و الآفاق [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 179-198]

 • تقییم التعریب دراسة تعریب شعر سهراب سبهري ونقده باستخدام نظریة جدعون توري [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 207-226]

 • تكرار تحلیل جلوه های زیبایی شناختی تکرار هندسی در سوره آل‌عمران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تکثیر کارکرد نکره و زیبایی‌شناسی بلاغی آن در نهج‌البلاغه مطالعه‌ی موردی کلمات قصار [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 29-42]

 • تکرار زیباشناسی تکرار در شعر متنبی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 33-50]

 • تکرار هندسي تحلیل جلوه های زیبایی شناختی تکرار هندسی در سوره آل‌عمران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تک¬گویی درونی بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 101-123]

 • تکنیک تکرار تکنیک تکرار در دعای عرفه گونه‌ها و کارکردهای زیباشناختی و معناشناختی آن [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 43-62]

 • تکنیک‌ها چالش هنر نمایش‌نامه‌نویسی توفیق حکیم با تکیه بر تکنیک‌های مکتب واقع‌گرا "نمونه موردی نمایشنامه ایزیس" [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 21-42]

 • تکنیک‌های ترجمه فرایند ترجمة شفاهی از زبان فارسی به زبان عربی در رسانه‌ها؛ از دیدگاه نظریه تکنیک‌های وینی و داربلنت [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 41-60]

 • تکوینات بازتاب غربت و جلوه‌های آن در شعر عدنان صائغ مطالعه‌ی موردی دو دیوان: "تأبّط منفی" و "تکوینات" [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 1-18]

 • تمثیل شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • تمدن اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • تموز اسطوره تموز در شعر پیشگامان شعر نو در عراق و سوریه [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 41-62]

 • تناسخ ارواح گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-134]

 • تناص بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 1-23]

 • تنکیر کارکرد نکره و زیبایی‌شناسی بلاغی آن در نهج‌البلاغه مطالعه‌ی موردی کلمات قصار [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 29-42]

 • تنوع الأمثال الشعبيّة العربيّة وإشکاليّة الأمن اللغوي: بنية، نوع ودلالة، تسمية وتصنيف [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 1-20]

 • تنوع واژگان مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر در شعرمتعهد پژوهشی عملی در نمونه‌هایی از اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 1-18]

 • تنوع واژگان بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 51-72]

 • تنوین کارکرد نکره و زیبایی‌شناسی بلاغی آن در نهج‌البلاغه مطالعه‌ی موردی کلمات قصار [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 29-42]

 • تهکّم فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • توان بالقوه یادگیری تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 81-98]

 • توانش زبانی علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • توپ مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • توسعه فرهنگی نقش آفرینی گروه های زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاه ها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 119-138]

 • توصیف زیبایی شناسی زبان روایی میسلون هادی (بررسی موردی رمان «حلم وردی فاتح اللون») [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • توصیف روایي زیبایی‌شناسی توصیف روایی در رمان «قابیل أین أخوک هابیل»، اثر ابراهیم الکونی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 31-56]

 • توفیر فرص العمل مادة و رشة تعلیم ترجمة النصوص الصحفیة لتوفیر فرص العمل لطلبة فرع اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 229-244]

 • توفیق الحکیم توفیق الحکیم: زندگی، آثار [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 91-118]

 • توفیق الحکیم تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • توفیق الحکیم بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 101-123]

 • توفیق الحکیم بررسی تطبیقی دو نمایشنامة پیگمالیون ( با محوریت موضوع «چالش میان هنر و زندگی») [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 59-80]

 • توفیق الحکیم چالش هنر نمایش‌نامه‌نویسی توفیق حکیم با تکیه بر تکنیک‌های مکتب واقع‌گرا "نمونه موردی نمایشنامه ایزیس" [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 21-42]

 • توقیفی – قرینه لفظی و معنوی- وضعی …دَر زبان فارسی رساتر از زبان عربی! [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 87-110]

 • تولد خواننده تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

 • تولید درونمایه زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • تید روبرت جیر العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 119-140]

ث

 • ثائر محترف عشق اگزیستانسیالیستی در رمان‌های «جیل القدر» و«ثائر محترف» أثر مطاع صفدی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 19-38]

 • ثورة فی الجحیم روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

ج

 • جاک لاکان دراسة وجوه فاعلیة اللغة والتعلیم المفروضین من قبل المستعمِر فی الخطاب مابعد الکولونیالیّ فی «موسم الهجرة إلی الشمال» بناءً علی المنظومة الثلاثیة لجاک لاکان [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 79-96]

 • جامع استعاره نویافته‌هایی در باب ارکان استعاره و تاثیر آن در تصویرگری و ترجمۀ آیات قرآن (مطالعۀ موردی: استعاره در اسم فاعل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • جامعة شیراز دور فریق العمل فی تنشیط ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها (فریق العمل فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز نموذجاً) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 235-254]

 • جامعة شیراز دراسة دوافع تعلم اللغة العربية لدى طلاب جامعة شيراز بناءً على نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 71-92]

 • جامعة هرمزجان علاقة بين الذکاء اللغوي ـــ اللفظي و الذکاء المنطقي ــ الرياضي و فهم القواعد العربية (الطلاب قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة هرمزگان نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 91-116]

 • جامعه جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • جامعه ابن وردی ودیدگاه او نسبت به جامعه مملوکی در شام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 87-108]

 • جامعه عربی بازتاب جلوه های خرافات در رمان های «غادة السمان» [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • جبران گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-134]

 • جبران خلیل جبران جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • جبران خلیل جبران تمظهرُ الهَیمنة و الآراء المضادّة للهَیمنة فی قصّة «خلیل الکافر» (فی ضَوء نظریّة أنطونیو جرامشی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 81-100]

 • جُحا بلاغة السخریة فی قصص «نوادر جُحا» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 101-122]

 • جدعون توري دراسة تعریب شعر سهراب سبهري ونقده باستخدام نظریة جدعون توري [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 207-226]

 • جدول أکتانسیل دراسة البناء الدرامی فی الشعر الجاهلی مؤکّدا علی المعلّقات و قصیدتی شعراء الصعالیک [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 65-78]

 • جذابیت بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

 • جذابیّت کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • جرجی زیدان مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • جریان سیال ذهن شیوه های روایی در آثار داستانی ابراهیم نصرالله [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 51-72]

 • جریان سیّال ذهن آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • جریان سیّال ذهن نقش تداعی آزاد در تنظیم جریان سیّال ذهن در رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 43-70]

 • جریر بن عطیه تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

 • جفری یانگ تحلیل روان‌شناسانه شخصیّت "میلاد" در رمان "خُبز عَلی طاولةِ اَلخال میلاد" بر اساس نظریه طرحواره‌درمانی جفری یانگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • جلد گفتمان جلد و اشارات پنهان صوفیانه در دیوان «أنطق عن الهوی» اثر عبدالله حمادی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 23-39]

 • جمعية اللغة العربية وآدابها نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • جمله زیباشناسی تکرار در شعر متنبی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 33-50]

 • جمله ی حالیه فصل و وصلِ جمله ی حالیه درعربی وفارسی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 147-164]

 • جمله ی عربی بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 147-171]

 • جمهرة اللغة نقش ابن درید در تدوین فرهنگ لغت [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 49-62]

 • جمیل صدقی زهاوی روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • جناس بررسى کارکردها و پیام‌هاى معنایى جناس در شعر صفى الدین حلى (بررسى موردى مدایح نبوى (ص) و اهل بیت (ع)) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 47-70]

 • جنبش ترجمه «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • جنس گرایی اللغة العربیة و الجنوسة [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 61-83]

 • جنسیت صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • جنسیت نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 21-40]

 • جنگ بیافرا استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • جنگ ژوئن تأثیر جنگ شش روزه بر شعر معاصر فلسطین [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 101-116]

 • جهان‌بینی دینی رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • جهان‌شمولی مؤلفه‌های جهان‌شمولی در رمان «رامه و التنین» اثر ادوار الخراط در پرتو نظریه حسام الخطیب (پژوهشی در باب ادبیات [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 19-38]

 • جهانی‌شدن تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • جهود التدریب العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 191-214]

 • جواب قسم ساختار قسم در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 141-163]

 • جواد جمیل نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 39-60]

 • جواهر البلاغه ـ نقد و تحلیل ـ شواهد شعری ـ احمد هاشمی «جواهر البلاغه» در قرائتی تازه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 63-78]

 • جورج ماي دراسة مبدأ الصدق والمرجعية الواقعية في السيرة الذاتية علی ضوء نظرية "جورج ماي" (الأيام نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 117-136]

 • جوهری تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • جيرار جنيت الاسترجاع الخارجي والسطوح الروائية في سينية البحتري [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 155-176]

 • جیکور «جیکور» خون زندگی در رگ¬های شعر شاکر سیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 25-48]

 • جیل القدر عشق اگزیستانسیالیستی در رمان‌های «جیل القدر» و«ثائر محترف» أثر مطاع صفدی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 19-38]

 • جینیت تطبیق التقنیات الزمنیة علی تطویر عملیة الخطاب السردی فی روایة «رجالٌ فی الشّمس» لغسان کنفانی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 103-122]

چ

 • چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. ‏ چندآوایی (پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان «ذاکرة الجسد» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 1-18]

 • چشم‌هایش بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • چندزبانگي كارناول در رمان "بريد الليل" اثر "هدي بركات" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 47-72]

 • چند معنایی معنای «که» در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 1-14]

 • چندنویسندگى بررسى شاخص‌هاى مؤثّر در استنادگیری مقالات مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 53-72]

ح

 • حائری مازندرانی نقد و بررسی بدیعیه علامه حائری مازندرانی و مقایسه‌ی آن با معروف‌ترین بدیعیه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 79-100]

 • حاتم الطائي المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • حازم قرطاجنی اصطلاح‌سازی حازم قرطاجنی در حوزة نقد ادبی و عروض [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 43-64]

 • حاشیه بر تفسیر بیضاوی روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • حافظ إبراهیم شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

 • حافظ ابراهیم تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • حافظ ابراهیم موسیقی در شعر اجتماعی نزد حافظ ابراهیم [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 23-39]

 • حبلٌ کالورید بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • حج عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 137-160]

 • حجاج سازوکارهای استراتژی حجاج و کارکردهای آن در شعر دینی عبدالمطلب حلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حجازیات عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 137-160]

 • حجرالضحک سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • حج¬سروده¬های عاشقانه عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 137-160]

 • حداثة وتقاليد المرأة المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • حدیث الأربعاء المنهج النقدی لطه حسین فی حدیث الأربعاء [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 167-186]

 • حذف النون فی المضارع المجزوم فی کان دلالیة حذف النون فی المضارع المجزوم فی کان مستندة إلی الآیات القرآنیة [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 153-174]

 • حذف فعل حذف در تعبیر قرآنی و جایگاه آن در ترجمه فارسی (حذف فعل برای نمونه) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 39-60]

 • حذف و پنهان‌کردگی بررسی داستان بسیار کوتاه ادبیات معاصر عمان در مجموعة «موجی بیرون دریا» [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 25-42]

 • حرف تحلیل وجوه کاربردی «ما» [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • حرف زیباشناسی تکرار در شعر متنبی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 33-50]

 • حرف تعریف «أل» و اختلاف‌های پیرامون آن در زبان عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • حرف جرّ بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • حرف زائد بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • حرکت تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • حرکت ویژگی‌ها و کارکرد حرکت در تصاویر شاعرانة عبدالعزیز سعود البابطین [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 103-118]

 • حروف اضافه معنای «که» در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 1-14]

 • حروف جر رویکردی به لطائف حرف جر (إلی) در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 1-12]

 • حریری شخصیت و شخصیت پردازی در مقامات حریری [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 63-90]

 • حریری پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 67-88]

 • حزب بعث تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 61-87]

 • حسام‌ الخطیب مؤلفه‌های جهان‌شمولی در رمان «رامه و التنین» اثر ادوار الخراط در پرتو نظریه حسام الخطیب (پژوهشی در باب ادبیات [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 19-38]

 • حس شناسی ظاهری و باطنی وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • حسن برطال تحلیل گفتمان روایی مجموعة «مغرب الشمس» حسن برطال (بر اساس مهم‌ترین مباحث گفتمان روایی ژرار ژنت: کانون روایت، حالت و لحن) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 43-66]

 • حسين حبش أفکار الطفل السوريّ العقلیّة عن الحرب في شعر مقاومة حسین حبش [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 69-90]

 • حضرت زینب حضرت زینب در آینه‌ی شعر عاشورایی معاصر فارسی وعربی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 1-18]

 • حضرت سلیمان(ع) کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

 • حفظ وجهه بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • حقوق زن جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • حقیقت قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • حقیقت و مجاز روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 135-154]

 • حکایات یوسف تادرس مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • حکایت ها رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • حکمت التذکرة الصغری" اثر ناشناخته ابن عراق [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 173-200]

 • حکمت جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • حمار الحکیم بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 101-123]

 • حمیدی پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 67-88]

 • حنا فاخوري بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 51-72]

 • حنا مينه بررسی جلوه‌های «خود و دیگری» در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنّا مینة [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 25-45]

 • حنا مینة المفارقة الزمنیة فی روایة "المصابیح الزرق" لحنا مینة [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 83-104]

 • حواجز التعلم عدم فاعلية تعليم اللغة العربية في المدارس المهنية الفنية وتحدياتها التعليمية [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 139-166]

 • حوار تحلیل الرموز الدینیة في شعر عبد الغنی النابلسي بناء علی نظریة باختین لمتعدد الأصوات [(مقالات آماده انتشار)]

 • حواس پنج‌گانه دلالت‌های تصویرپردازی‌های حس‌آمیخته در مجموعه داستان‌های «لیل الغرباء» اثر غادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 67-90]

 • حوزه‌ی معنایی معناشناسی ایثار در قرآن کریم [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 89-105]

 • حیات نجم الائمه حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 99-121]

 • حیاتی مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

خ

 • خارج الحریم تکنیک‌های شخصیت و شخصیت پردازی در رمان خارج الحریم امین ریحانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاستگاه فکری متن تزهای داستانی پژوهشی درباره خاستگاه فکری رمان نادی السیارات نوشته علاء الاسوانی براساس اصول علم روان شناسی اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاص‌گرایی فرهنگی تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • خاقانی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 109-126]

 • خان الخلیلي مؤشرات الانتماء للحیّ في روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 129-154]

 • خاورشناسان نقد و بررسی ادعای خاورشناسان در باب وجود اشتباهات دستوری در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 97-117]

 • خُبز عَلی طاولةِ اَلخال میلاد تحلیل روان‌شناسانه شخصیّت "میلاد" در رمان "خُبز عَلی طاولةِ اَلخال میلاد" بر اساس نظریه طرحواره‌درمانی جفری یانگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • خدیوجم نقدی تطبیقی بر ترجمه کتاب الایام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 67-86]

 • خرافات بازتاب جلوه های خرافات در رمان های «غادة السمان» [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • خستگی واقع گرایی اجتماعی در شعر عبدالصبور [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • خطاهای زبانی علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • خطای نگارشی «تداخل» و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 77-100]

 • خطبة آفرینش طاووس ضرب‌آهنگ صوتی در نهج‌البلاغه در دو خطبة «شِقشقیه» و «آفرینش طاووس» [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 41-60]

 • خطبة شقشقیه ضرب‌آهنگ صوتی در نهج‌البلاغه در دو خطبة «شِقشقیه» و «آفرینش طاووس» [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 41-60]

 • خطب نهج البلاغة تحليل أنماط الكفاءة التواصلية في الخطاب الاجتماعي لنهج البلاغة من منظور دیل هايمز (خطب نهج البلاغة أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 141-160]

 • خطبه‌های قبل اسلام تحلیل گفتمان انتقادی خطب با تكیه بر رویكرد فركلاف (خطبه‌های هاشم بن عبد مناف) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 1-22]

 • خلق فُرص العمل دور أقسام اللغة العربیة للجامعات فی خلق فرص العمل و تنمیتها [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 191-214]

 • خلیج‌فارس همگرایی زبانی و ادبی عربی و فارسی: زمینه‌‌ای برای رواج دیپلماسی علمی میان ایران و دولت‌های خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 125-142]

 • خلیل کافر تمظهرُ الهَیمنة و الآراء المضادّة للهَیمنة فی قصّة «خلیل الکافر» (فی ضَوء نظریّة أنطونیو جرامشی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 81-100]

 • خمر جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • خمریات فرهنگ‌پذیری در خمریات ابونواس، پژوهشی در چهارچوب ادبیات تطبیقی (بررسی موردی: آتش و نور) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 79-98]

 • خوانش سیاسی- اجتماعی گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 111-134]

 • خواننده فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی ( سیبویه و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 57-76]

 • خود استهزایی شیوه‏های کاربرد طنز در تصاویر فکاهی احمد مطر [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 121-146]

 • خودزندگی‌نامه نوشت خیالی خودزندگی‌نامه نوشت خیالی و عناصر آن در رمان «الواح» رشید الضعیف [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 91-112]

 • خودستایی بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • خودشیفتگی بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • خود و دیگری بررسی جلوه‌های «خود و دیگری» در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنّا مینة [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 25-45]

 • خوزستان ترجمة المصطلحات بين النظرية والتطبيق، (دراسة الأمثال العربية في خوزستان نموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 53-76]

 • خوشه‌های خشم مقایسه‌ی تطبيقی ترجمه‌های فارسی وعربی "خوشه‌های خشم"(براساس الگوی وینی وداربلنه) [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 53-78]

 • خیال تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • خیلان فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

د

 • داستان بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • داستان نقش داستان و نمایشنامه در رهایی از زبان کنترل‌شده برای گویش‌وَران به زبان فارسی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 39-58]

 • داستان زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • داستان الخطوبه زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • داستان بسیار کوتاه بررسی داستان بسیار کوتاه ادبیات معاصر عمان در مجموعة «موجی بیرون دریا» [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 25-42]

 • داستان بلند سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • داستان «حلم وردی فاتح اللون» زیبایی شناسی زبان روایی میسلون هادی (بررسی موردی رمان «حلم وردی فاتح اللون») [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • داستان عربی تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 177-208]

 • داستان عربی کودک اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • داستان قرآن چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • داستان کوتاه فلفل و عناصر داستان [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-40]

 • داستان کوتاه عربی پیوند ادبیات و سیاست در داستان کوتاه مقعد رونالدو (صندلی رونالدو) اثر محمود شُقیر: داستان نویس معاصر فلسطینی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 19-36]

 • داستان کوتاهِ کوتاه تحلیل گفتمان روایی مجموعة «مغرب الشمس» حسن برطال (بر اساس مهم‌ترین مباحث گفتمان روایی ژرار ژنت: کانون روایت، حالت و لحن) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 43-66]

 • دانشجویان ایرانی زبان عربی علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • دانشگاه کویت بررسی انواع انگیزش عربی‌آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه کویت به عنوان زبان خارجی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 21-42]

 • دانش واژه‌شناسی نوواژه‌ها و تأثیر دانش واژه‌شناسی در معادل‌سازی آن‌ها بین عربی و فارسی [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 127-152]

 • داوری میان کاربردهای زبانی اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 1-20]

 • دراسة المضامین دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • دراسة مقارنة نظرة إلی الحرکة البصرية للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 189-220]

 • دراسة نفسية في رواية «فؤاد حلمی» لشخصیّة سيکولوجية دراسة لیلة النهر في ضوء نظرية "کارن هورناي للشخصية" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 155-174]

 • درختان موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 65-86]

 • درک مطلب تاثیر راهبرد «تدریس متقابل» بر افزایش درک مطلب زبان عربی نزد دانشجویان غیرگویشور در دورة کارشناسی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-32]

 • درونمایه مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • درویشیان استراتژي هاي ترجمه عناصر فرهنگی در مجموعه داستانی آبشوران [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 1-24]

 • دعا جستاری دربارة ضرباهنگ و انواع آن در دعای عرفه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 1-20]

 • دعاء بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • دعای عرفه جستاری دربارة ضرباهنگ و انواع آن در دعای عرفه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 1-20]

 • دعای عرفه تکنیک تکرار در دعای عرفه گونه‌ها و کارکردهای زیباشناختی و معناشناختی آن [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 43-62]

 • دعبل الخزاعی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • دعبل خزاعی مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر در شعرمتعهد پژوهشی عملی در نمونه‌هایی از اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 1-18]

 • دلالات الألفاظ التماسک المعجمی فی أسلوب تعدّد الحال المفردة القرآنیة [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 83-102]

 • دلالة الأمثال الشعبيّة العربيّة وإشکاليّة الأمن اللغوي: بنية، نوع ودلالة، تسمية وتصنيف [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 1-20]

 • دلالة الصّرف والنّحو مسبار للنّقد أو آلة للتّوصیف [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 137-158]

 • دلالت‌ها نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

 • دلالت های القایی و ضمنی واژه ها و آواها تقابل‌های زیبا شناختی در استعاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • دلالت‌های معنایی بازتاب باران و دلالت‌های معنایی آن در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 1-20]

 • دلالت‌های معنایی قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • دلالت‌های هنری تصویرسازی بصری در وصف لحظة فراق و دلالت‌های واقعی آن در معلقات سبع (مختارات زوزنی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 99-118]

 • دوبلۀ فیلم نقش ترجمه و مشارکت فیلم‌های دوبله شده در تربیت فرزندان کشورهای حوزۀ خلیج فارس بر اساس ارزش‌های اخلاقی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 183-200]

 • دور هرمنوتیکی تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • دو کاج بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • دوگانگی تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • دوگانه‌های متناقض‌نما کارکردهای ارتباطی سکوت در شعر طلال سعید الجنیبی [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 65-88]

 • دونالد دیفیدسون دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • ديستوپیا بررسی ویران‌شهر در رمان معاصر عراق (مطالعة موردی: رمان «یا مریم» اثر سنان أنتون) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 23-46]

 • دیالکتیک ابژه خوانشی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در گفتمان هنری آدونیس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 19-38]

 • دیالکتیک سوژه خوانشی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در گفتمان هنری آدونیس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 19-38]

 • دیپلماسی علمی همگرایی زبانی و ادبی عربی و فارسی: زمینه‌‌ای برای رواج دیپلماسی علمی میان ایران و دولت‌های خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 125-142]

 • دیگری عشق اگزیستانسیالیستی در رمان‌های «جیل القدر» و«ثائر محترف» أثر مطاع صفدی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 19-38]

 • دیگری دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • دیل هايمز تحليل أنماط الكفاءة التواصلية في الخطاب الاجتماعي لنهج البلاغة من منظور دیل هايمز (خطب نهج البلاغة أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 141-160]

 • دین اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • دین گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-134]

 • دین الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 95-110]

 • دیوارنوشته بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • دیوان ابوالعتاهیه بینامتنی دیوان ابوالعتاهیه با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 157-186]

 • دیوان شمس تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

 • دیوان «نوبات شعریه» نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

ذ

 • ذاکرة الجسد وظیفة مکان القصة فی إظهار عناصر المقاومة (روایة ذاکرة الجسد لأحلام مستغانمی نموذجاً) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 169-190]

 • ذاکرة الجسد چندآوایی (پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان «ذاکرة الجسد» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 1-18]

 • ذاکرة الجسد نقش تداعی آزاد در تنظیم جریان سیّال ذهن در رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 43-70]

ر

 • رؤية العالم رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • رؤية ويليم رومي دراسة مستوی فاعلية المحتوی في مجموعة کتب «العربية بين يديك» وفق رؤية ويليم رومي [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 161-184]

 • رئالیسم اجتماعی واقع گرایی اجتماعی در شعر عبدالصبور [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • رئالیسم جادویی کارکردِ برخی از تکنیک‌های فراداستان در ساختِ معماریِ رئالیسم جادویی (خوانشی در رمان «رآلف رزق الله فی المرآة» از ربیع جابر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 71-92]

 • رامه و التنین مؤلفه‌های جهان‌شمولی در رمان «رامه و التنین» اثر ادوار الخراط در پرتو نظریه حسام الخطیب (پژوهشی در باب ادبیات [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 19-38]

 • راهبرد «تدریس متقابل» تاثیر راهبرد «تدریس متقابل» بر افزایش درک مطلب زبان عربی نزد دانشجویان غیرگویشور در دورة کارشناسی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-32]

 • راهبردهای پیشرفتۀ تدریس اثربخشی راهبرد بارش مغزی در پیش‌برد توانش ادبی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 1-21]

 • راهبردهای یادگیری زبان دوم تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 81-98]

 • راهنمای برنامه درسی بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی) [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 141-172]

 • راوی مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

 • ربط معنای «که» در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 1-14]

 • ربعي المدهون سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • ربیع جابر کارکردِ برخی از تکنیک‌های فراداستان در ساختِ معماریِ رئالیسم جادویی (خوانشی در رمان «رآلف رزق الله فی المرآة» از ربیع جابر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 71-92]

 • رثا مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • رحماندوست ارزش های تربیتی‌اجتماعی در ترانه‌های کودکانه نزد عبدالقادر السائحی و مصطفی رحماندوست [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 41-64]

 • رسالة 53 من نهج‌البلاغة الوظيفة الدلالية لأنواع "المسند" في تنوع "الصوت الأساسي" لكليمان في الرسالة الثالثة والخمسين من نهج‌البلاغة [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسم الخط العربي الأسباب الجذرية للعدولات في رسمي الخط الفارسي والعربي [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 115-130]

 • رسم الخط الفارسي الأسباب الجذرية للعدولات في رسمي الخط الفارسي والعربي [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 115-130]

 • رشید الضعیف خودزندگی‌نامه نوشت خیالی و عناصر آن در رمان «الواح» رشید الضعیف [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 91-112]

 • رضی الدین استرآبادی حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 99-121]

 • رعایت ادب بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • رغبت بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 25-50]

 • رمان مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • رمان شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • رمان خودزندگی‌نامه نوشت خیالی و عناصر آن در رمان «الواح» رشید الضعیف [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 91-112]

 • رمان چندآوایی (پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان «ذاکرة الجسد» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 1-18]

 • رمان شخصیت سیره‌ای و رابطة آن با مکان متغیّر در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعد محمدرحیم [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 41-60]

 • رمان تغییر زبان عربی مقایسه‌ای بین زبان معیار طه حسین و زبان معاصر محمود شقیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • رمان الجزایر تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • رمان الطریق شیوه های بازنمایی افکار در رمان« الطریق» اثر نجیب محفوظ براساس نظریه« لیچ» و «شورت» [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 1-20]

 • رمان تاریخی نقد و بررسی تجلیات جامعة مملوکی در رمان «السائرون نیاماً» اثر «سعد مکاوی» [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 23-42]

 • رمانتیک رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • رمان ذاکرة الجسد نشانه‌شناسی اسامی شخصیت‌ها در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتة احلام مستغانمی (دو شخصیت اصلی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 39-58]

 • رمان رآلف رزق الله فی المراة کارکردِ برخی از تکنیک‌های فراداستان در ساختِ معماریِ رئالیسم جادویی (خوانشی در رمان «رآلف رزق الله فی المرآة» از ربیع جابر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 71-92]

 • رمان عراقی بررسی ویران‌شهر در رمان معاصر عراق (مطالعة موردی: رمان «یا مریم» اثر سنان أنتون) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 23-46]

 • رمان عرب معاصر بررسی ارتباط بین فرا واقع گرایی در رمان "فرانکشتاین در بغداد" و حوادث هولناک عراق [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 73-94]

 • رمان عربی بازتاب جلوه های خرافات در رمان های «غادة السمان» [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • رمان «عمالقة الشمال» بررسی نشانه‌شناختی عنوان رمان و نام شخصیت‌ها در رمان «عمالقة الشمال» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 21-38]

 • رمان معاصر پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • رمان ناقه صالحه پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • رمان‌های عربی چگونگی ایدئولوژی کردن سوسیالیسم در رمان «الشراع والعاصفه» حنّا مینه [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 1-20]

 • رمان يا مريم بررسی ویران‌شهر در رمان معاصر عراق (مطالعة موردی: رمان «یا مریم» اثر سنان أنتون) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 23-46]

 • رمان یوتوبیا ادبیات علمی ـ تخیلی اجتماعی در رمان «یوتوبیا» اثر احمد خالد توفیق [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 1-23]

 • رمز رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • رمز اسطوره تموز در شعر پیشگامان شعر نو در عراق و سوریه [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 41-62]

 • رمز تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

 • رمزگرایی «جیکور» خون زندگی در رگ¬های شعر شاکر سیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 25-48]

 • رمل المایة تحلیل رمان «رمل المایة» از واسینی الأعرج بنابر رویکرد دریافت [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 21-38]

 • رنج واقع گرایی اجتماعی در شعر عبدالصبور [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • رنگ گفتمان جلد و اشارات پنهان صوفیانه در دیوان «أنطق عن الهوی» اثر عبدالله حمادی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 23-39]

 • رنگ درشعر رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • رنگ های نمادین رنگ‌های نمادین در اشعار صلاح عبدالصبور [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • روابط هم¬نویسندگی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • روان‌شناسی اجتماعی تزهای داستانی پژوهشی درباره خاستگاه فکری رمان نادی السیارات نوشته علاء الاسوانی براساس اصول علم روان شناسی اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • روايات تفسيرية التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • رِواية تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 175-204]

 • رواية الخبز الحافي دراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي وفق نظرية تسلسل حاجات الإنسان لأبراهام ماسلو [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 125-141]

 • رواية جبل قاف دراسة النزعة الدينية والرمزية العرفانية في رواية جبل قاف لعبدالإله بنعرفة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 167-185]

 • رواية ریام و کفی التبئير و الراوي في رواية «ریام و کفی» دراسة سردية [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 159-180]

 • رواية ليلة النهر في رواية «فؤاد حلمی» لشخصیّة سيکولوجية دراسة لیلة النهر في ضوء نظرية "کارن هورناي للشخصية" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 155-174]

 • رواية "مذکرات امرأة غير واقعية" دراسة رواية "مذکرات امرأة غير واقعية" لسحر خليفة وفقاً لآراء ميشل فوکو حول السلطة [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 141-163]

 • روایة «أجنحة الفراشة» تحلیل الخطاب السائد فی روایة "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوی (فی ضوء نظریة تحلیل الخطاب النقدی لنورمن فیرکلاف) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 127-152]

 • روایة أصل و فصل اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

 • روایة "العطر الفرنسی" دراسة سیکولوجیة لبطل روایة «العطر الفرنسی» بناءً علی نظریة «آلیات الدفاع» للفروید [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 113-159]

 • روایة «اللص والکلاب» البطل الإشکالی فی روایة «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 177-196]

 • روایة خان الخلیلی دراسة سیکولوجیة لشخصیّة أحمد عاکف فی روایة " خان الخلیلی" فی ضوء نظریة الشخصیّة لـ "کارن هورنای" [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 93-111]

 • روایة «ذاکرة الماء» دراسة مابعد الإستعماریة لدور المثقف فی روایة «ذاکرة الماء» واسینی الأعرج (وفقاً لآراء إدوارد سعید) [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 141-160]

 • روایة «زقاق المدقّ» وظیفة التواصلات غیر اللفظیة في روایة "زقاق المدقّ" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 77-100]

 • روایة «غداً یوم جدید» أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • روایة «ما لاتذروه الریاح» عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • روایت بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • روایت بررسی کاربست شگرد فلش‌بک در نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 43-64]

 • روایت زیبایی‌شناسی توصیف روایی در رمان «قابیل أین أخوک هابیل»، اثر ابراهیم الکونی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 31-56]

 • روایت شعر روش مبرد در روایت و شرح شعر [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • روایت‌گرایی روایتگری در اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 1-22]

 • رودکی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 129-154]

 • روزگار شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

 • روش روش مبرد در روایت و شرح شعر [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • روش بارقه‌های تجدید در تسهیل صرف نزد أبو الفداء؛ شهید ادبیات عربی «موردپژوهی کتاب الکُنَّاش» [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 61-80]

 • روش تحقیق نقدی بر مباحث فرعی و عنوان های داخلی مقالات پژوهشی زبان ادبیات ایران و عرب [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • روش تعامل‌محور بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 57-78]

 • روش توصیفی بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 147-171]

 • روش جنوبی روش جنوبی در لهجة عراقی: تاریخچه و دگرگونی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 41-62]

 • روش گشتاری بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 147-171]

 • روشهای آموزش بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 89-108]

 • روش‌های تدریس تاثیر راهبرد «تدریس متقابل» بر افزایش درک مطلب زبان عربی نزد دانشجویان غیرگویشور در دورة کارشناسی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-32]

 • رومانتیک پدیده ی غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • رومانتیک همبستگی تصویر هنری و وحدت ارگانیک در شعر رومانتیک فدوی طوقان [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 1-27]

 • رومیات بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • رومیو و جولییت مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • رویکرد بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی) [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 141-172]

 • رویکرد تعامل‌محور بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 57-78]

 • رویکرد دریافت تحلیل رمان «رمل المایة» از واسینی الأعرج بنابر رویکرد دریافت [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 21-38]

 • ريادة الأعمال دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • ریادة الأعمال «السیاحة الطبیة» خیار فی إیجاد فرص العمل لخریجی قسم اللغة العربیة [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 249-264]

 • ریادة الأعمال قدرات ریادة الأعمال و استراتیجیاتها و مبادئها و التسویق فی مجال اللغة العربیة و آدابها [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 231-248]

 • ریادة الأعمال دور فریق العمل فی تنشیط ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها (فریق العمل فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز نموذجاً) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 235-254]

 • ریادة الأعمال تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 117-136]

 • ریح الجنوب الاستعارة الأساسیة ووظیفتها فی روایة «ریح الجنوب» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 61-80]

 • ریخت‌شناسی بررسی ریخت‌شناسی «عبث الاقدار» نجیب محفوظ بر اساس نظریة پراپ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 21-42]

 • ریخت¬شناسی تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

 • ریشه شناسی نقش زبان عربی در انتقال واژه¬های فارسی به زبان¬های اروپایی [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 63-80]

ز

 • زاویة دید مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

 • زبان روش جنوبی در لهجة عراقی: تاریخچه و دگرگونی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 41-62]

 • زبان آموزان فارسی زبان اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • زبان پارسی ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • زبان روایی زیبایی شناسی زبان روایی میسلون هادی (بررسی موردی رمان «حلم وردی فاتح اللون») [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • زبان شاعرانه شیوه های روایی در آثار داستانی ابراهیم نصرالله [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 51-72]

 • زبان شناسی بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 147-171]

 • زبان¬شناسی نقش ابن درید در تدوین فرهنگ لغت [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 49-62]

 • زبان¬شناسی نقش¬گرا بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

 • زبان عبری أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • زبان عبری اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • زبان عربی أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • زبان عربی نقش زبان عربی در انتقال واژه¬های فارسی به زبان¬های اروپایی [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 63-80]

 • زبان عربی نقش آفرینی گروه های زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاه ها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 119-138]

 • زبان عربی اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • زبان عربی «تداخل» و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 77-100]

 • زبان عربی معنای «که» در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 1-14]

 • زبان عربی ساختار قسم در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 141-163]

 • زبان عربی تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 81-98]

 • زبان عربی بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 89-108]

 • زبان عربی نقش داستان و نمایشنامه در رهایی از زبان کنترل‌شده برای گویش‌وَران به زبان فارسی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 39-58]

 • زبان عربی ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • زبان عربی نقش ترجمه و مشارکت فیلم‌های دوبله شده در تربیت فرزندان کشورهای حوزۀ خلیج فارس بر اساس ارزش‌های اخلاقی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 183-200]

 • زبان عربی بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانی و تدریس آن به عربی‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 41-62]

 • زبان عربی آموزش هدفمند زبان عربی کلید توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران: بررسی دیدگاه‌های مدرسان مهارت‌های زبانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • زبان فارسی نقش زبان عربی در انتقال واژه¬های فارسی به زبان¬های اروپایی [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 63-80]

 • زبان فارسی «تداخل» و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 77-100]

 • زبان فارسی معنای «که» در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 1-14]

 • زبان قرآن بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • زبان کنترل‌شده نقش داستان و نمایشنامه در رهایی از زبان کنترل‌شده برای گویش‌وَران به زبان فارسی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 39-58]

 • زبان معاصر تغییر زبان عربی مقایسه‌ای بین زبان معیار طه حسین و زبان معاصر محمود شقیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • زبان معیار تغییر زبان عربی مقایسه‌ای بین زبان معیار طه حسین و زبان معاصر محمود شقیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • زبان های اروپایی نقش زبان عربی در انتقال واژه¬های فارسی به زبان¬های اروپایی [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 63-80]

 • زبان وادبیات عربى نقدی بر مباحث فرعی و عنوان های داخلی مقالات پژوهشی زبان ادبیات ایران و عرب [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • زبان وادبیات عربی به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 167-187]

 • زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

 • زبان وادبیات فرانسه به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 167-187]

 • زقاق المدّق دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • زکریا تامر سورة «الرعد» کالنص الخافیفی مجموعة «الرعد» القصصیة لزکریا تامر [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 137-151]

 • زکریا تامر زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • زمان Aesthetics of space in al-ayam (With a focus on Psychological dimension of personality) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 1-22]

 • زمان چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • زمان روایی زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • زمخشری زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • زن تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • زن حضرت زینب در آینه‌ی شعر عاشورایی معاصر فارسی وعربی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 1-18]

 • زن نمادگرایی زن در کاریکاتورهای "ناجی العلی" و رمان «زیتون الشوارع» "ابراهیم نصرالله" [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-24]

 • زن بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • زن اثیری بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • زندان تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • زندگی‌نامه‌خودنوشت مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

 • زهیر بن ابی سلمی بررسی معناشناختی باهم‌آیی واژگانی در شعر زهیر بن أبی سلمی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 83-102]

 • زیبایی شناسی تحلیل جلوه های زیبایی شناختی تکرار هندسی در سوره آل‌عمران [(مقالات آماده انتشار)]

 • زیبایی‌شناسی توصیف زیبایی‌شناسی توصیف روایی در رمان «قابیل أین أخوک هابیل»، اثر ابراهیم الکونی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 31-56]

 • زیبایی شناسی عنوان زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

 • ژرار ژنت تحلیل گفتمان روایی مجموعة «مغرب الشمس» حسن برطال (بر اساس مهم‌ترین مباحث گفتمان روایی ژرار ژنت: کانون روایت، حالت و لحن) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 43-66]

 • ژرار ژنت زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • ژرار ژنت چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • ژرار ژنت التحقق من تطبيق نظريه جرار جينيت السردیه في مقالات لمجلات المجموعات العربيه (حاله دراسه: تحليل نقدي لثمانیة عشر مقالاً) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 73-104]

س

 • ساختار پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 97-115]

 • ساختار مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • ساختار داستانی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • ساختار‌روایی روایتگری در اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 1-22]

 • ساختار سنت ساختار سنت و سازوکار آن در شعر بلند حیدری [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 1-23]

 • ساختارگرایی تکوینی پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • ساختارگرایی زبانی بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • ساختار مطلع معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • ساختار موسیقایی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • ساختار موسیقایی ساختار موسیقایی و تأثیر دلالتی آن در قصیدة «الموجة الحمراء» سرودۀ سلیمان العیسی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 23-40]

 • ساختگرای تکوینی تحلیل جامعه‌شناختی داستان شعری «حفّار القبور» از بدر شاکر السیاب(ساختگرای تکوینی) [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]

 • ساخت‌های نحوی زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • ساسانی اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • ساق البامبو البحث عن الذات: دراسة أزمة الهویة فی روایة ساق البامبو بناء علی نظریة إریکسون [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 97-116]

 • ساق البامبو کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • سالم سنندجی خوانشی فرمالیستی بر قصیدة لامیة الکرد از امرؤالقیس کردها [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 109-130]

 • سبك بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 51-72]

 • سبك‌شناسی قدرت تولید معنا و تراوشات معنایی اعتقادی در غدیریه أبو تمام الطایی (رویکردی سبکی ساختاری) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 23-52]

 • سبک مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر در شعرمتعهد پژوهشی عملی در نمونه‌هایی از اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 1-18]

 • سبک ادبی سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • سبک روایی عنصر گفت‌وگو در شعر ابونواس «شیوه‌ها، انواع و کارکردها» (تحلیل سبکی و روایی) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 1-20]

 • سبک‌شناسی سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 21-45]

 • سبک‌شناسی مقایسه سبک شعر در اشکال سه‌گانه آن: شعر کلاسیک، شعر آزاد و شعرسپید، بر اساس فرضیه بوزیمان (بررسی تطبیقی نمونه‌هایی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 1-18]

 • سبک‌شناسی زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • سبک‌شناسی لایه‌های سبک‌شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیدة «أنشودة التحریر» عبدالرحیم محمود [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 39-56]

 • سبک شناسی سبک شناسی هجویات متنبّی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 159-176]

 • سبک شناسی ویژگی‌های سبک‌شناسی قصیده «غریب‌علی الخلیج» بدرشاکر‌ سیاب [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 25-43]

 • سبک¬شناسی سبک شناختی قصیده «لاعب النرد» محمود درویش [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • سبک‌شناسی آوایی تحلیل آوایی و معناشناسی قصیدة بلقیس «نزار قبانی» (پژوهشی در باب نقد آوایی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 79-98]

 • سبهری تجلّی التجربة الصوفیّة عند أدونیس و سهراب سبهری [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 73-101]

 • سبيفاك دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • سحر خليفة دراسة رواية "مذکرات امرأة غير واقعية" لسحر خليفة وفقاً لآراء ميشل فوکو حول السلطة [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 141-163]

 • سحر خلیفة اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

 • سرفصل دروس به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 167-187]

 • سرگشتگی سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

 • سرود کودکانه ارزش های تربیتی‌اجتماعی در ترانه‌های کودکانه نزد عبدالقادر السائحی و مصطفی رحماندوست [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 41-64]

 • سطح آوایی کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • سطح معنایی کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • سطر شعری آشنایی‌زدایی سطر شعری در شعر محمّد ابراهیم ابو سنه و احمد شاملو، بررسی تطبیقی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 1-22]

 • سعادت و رستگاری بررسی تطبیقی جلوه‌‌های عشق در شعر اقبال و شابّی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 105-126]

 • سعد الله ونوس بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 1-23]

 • سعد محمدرحیم شخصیت سیره‌ای و رابطة آن با مکان متغیّر در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعد محمدرحیم [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 41-60]

 • سعدی‌شیرازی روایتگری در اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 1-22]

 • سعدی شیرازی بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • سعدی یوسف رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • سعدی یوسف نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 37-52]

 • سعود السنعوسی البحث عن الذات: دراسة أزمة الهویة فی روایة ساق البامبو بناء علی نظریة إریکسون [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 97-116]

 • سعود السنعوسی پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • سفر غم غربت و آوارگی در شعر عبدالوهاب بیاتی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 37-55]

 • سکوت کارکردهای ارتباطی سکوت در شعر طلال سعید الجنیبی [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 65-88]

 • سلیمان العیسی ساختار موسیقایی و تأثیر دلالتی آن در قصیدة «الموجة الحمراء» سرودۀ سلیمان العیسی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 23-40]

 • سماع ارتباط سبک نحوی سیبویه وسبک بلاغی عبدالقاهر با سماع بلیغ مخالف با قیاس [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 1-20]

 • سمیح القاسم تصویر شعری میراث ادبی در شعر سمیح القاسم [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 61-82]

 • سن نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 21-40]

 • سنان أنتون بررسی ویران‌شهر در رمان معاصر عراق (مطالعة موردی: رمان «یا مریم» اثر سنان أنتون) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 23-46]

 • سنت" الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 95-110]

 • سند برنامة تحوّل بنيادين هويت ايراني در کتاب‌هاي درس عربي از قانون‌گذاري تا اقدام (مطالعة موردي کتاب‌هاي عربي متوسطة اوّل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 73-96]

 • سهراب سبهري دراسة تعریب شعر سهراب سبهري ونقده باستخدام نظریة جدعون توري [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 207-226]

 • سهراب سپهری رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • سه گانه(الثلاثیه) تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • سورة آل عمران زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 23-40]

 • سورة الإنسان التصویر الفنی للأبرار و مکانهم الأخروی فی سورة الإنسان [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 43-72]

 • سورة «الرعد» سورة «الرعد» کالنص الخافیفی مجموعة «الرعد» القصصیة لزکریا تامر [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 137-151]

 • سوررئالیست مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سوره إبراهیم (ع) هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

 • سوره بقره روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • سوره طه و مریم نمایش هنری گفت‌وگو در قرآن کریم (با تکیه بر گفت‌وگوهای سوره طه و مریم) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 89-108]

 • سوره‌های مکی نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 53-74]

 • سوره¬ی تکویر پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 97-115]

 • سوره‌ی نمل کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

 • سورۀ محمّد تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • سوريا المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • سوق العمل دراسة مسائل تعلیم الترجمه و مشاکله و حلوله [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 195-211]

 • سووشون النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 19-40]

 • سیّاب «جیکور» خون زندگی در رگ¬های شعر شاکر سیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 25-48]

 • سیاست پیوند ادبیات و سیاست در داستان کوتاه مقعد رونالدو (صندلی رونالدو) اثر محمود شُقیر: داستان نویس معاصر فلسطینی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 19-36]

 • سیاست تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • سیاه پوشان مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • سیاهۀ تئودوفسکا بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 25-50]

 • سیبویه ارتباط سبک نحوی سیبویه وسبک بلاغی عبدالقاهر با سماع بلیغ مخالف با قیاس [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 1-20]

 • سیبویه اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 1-20]

 • سیبویه تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیجموند فروید دراسة سیکولوجیة لبطل روایة «العطر الفرنسی» بناءً علی نظریة «آلیات الدفاع» للفروید [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 113-159]

 • سیّد مرتضی مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • سیرة عنتره علت‌های رواج سیرة عنتره در عصر عباسی دوم [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 67-88]

 • سیمون دی بوفوار باثولوجیا الوجودیة النسویة لبوفوار فی قصة «عیناک قدری» لغادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 131-154]

 • سیمیائیة النص السردی التحلیل النقدی لکتاب سیمیائیة النص السردی لعبد الهادی أحمد الفرطوسی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 239-260]

 • سیمیائیة رولان بارت تحلیل روایة «مفتاح لنجوی» لفاتن المرّ وفق نظریة سیمیائیة رولان بارت [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 227-247]

 • سیمین دانشور النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 19-40]

ش

 • شاخصه‌های سبکی سبک‌شناسی زهدیات ابونواس بر مبنای مطالعات ساختاری و زبانی [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 21-42]

 • شاخه های نثر بررسی شاخه‏ های نثر صوفیانه در عصر عباسی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 139-173]

 • شازده احتجاب تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 175-204]

 • شاعر بررسی درونمایه‌های شعر مظفّر نوّاب [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • شاعران عراق زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

 • شاملو ترجمۀ شعر «احمد شاملو» در جهان عرب [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 219-238]

 • شاهد الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-20]

 • شاهد پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • شخصیة الأبطال دراسه صوره الأبطال فی شعر المقاومة لمحمد الفیتوری [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 63-82]

 • شخصیت شخصیت و شخصیت پردازی در مقامات حریری [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 63-90]

 • شخصیت Aesthetics of space in al-ayam (With a focus on Psychological dimension of personality) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 1-22]

 • شخصیت اصلی کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • شخصیت پردازی شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • شخصیت سیره‌ای شخصیت سیره‌ای و رابطة آن با مکان متغیّر در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعد محمدرحیم [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 41-60]

 • شخصیتِ محوری مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

 • شخصیت¬های ایرانی شخصیت‌های ایرانی در دیوان عبدالوهاب البیاتی [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 1-28]

 • شخصیت های تاریخی و معاصر ساختار سنت و سازوکار آن در شعر بلند حیدری [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 1-23]

 • شخصیت‌های قرآنی بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

 • شخصیت و شخصیت پردازی تکنیک‌های شخصیت و شخصیت پردازی در رمان خارج الحریم امین ریحانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شرّ واقع گرایی اجتماعی در شعر عبدالصبور [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • شرح لغوی منابع لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 37-60]

 • شرفتي محطّ العصافیر جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • شروع موسمی معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • شریف جرجانی بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • شریف رضی مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر در شعرمتعهد پژوهشی عملی در نمونه‌هایی از اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 1-18]

 • شریف رضی وجدانیّات در اشعار شریف رضی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 39-56]

 • شریف رضی عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 137-160]

 • شعر نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • شعر بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • شعر عنصر گفت‌وگو در شعر ابونواس «شیوه‌ها، انواع و کارکردها» (تحلیل سبکی و روایی) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 1-20]

 • شعر آزاد مقایسه سبک شعر در اشکال سه‌گانه آن: شعر کلاسیک، شعر آزاد و شعرسپید، بر اساس فرضیه بوزیمان (بررسی تطبیقی نمونه‌هایی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 1-18]

 • شعراء المقاومة الخوف من الزمن والتغلب علیه فی شعر شعراء المقاومة (فی ضوء علم النفس) "یحیی سماوی، وعثمان لوصیف، وسمیح القاسم نموذجاً" [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 195-216]

 • شعر اسلامی شعر اسلامی در دیوان محمد العید [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • شعر اعتراض تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 61-87]

 • شعر الجزایر شعر اسلامی در دیوان محمد العید [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • شعر الحرب سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • شعر الطّفل سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • شعر المقاومة دراسة مقارنة لمضامین المقاومة ومکافحة الاستکبار لدی مفدی زکریّاء وبابلو نیرودا [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 109-130]

 • شعر المقاومة دراسه صوره الأبطال فی شعر المقاومة لمحمد الفیتوری [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 63-82]

 • شعر المقاومة أفکار الطفل السوريّ العقلیّة عن الحرب في شعر مقاومة حسین حبش [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 69-90]

 • شعرای تموزی اسطوره تموز در شعر پیشگامان شعر نو در عراق و سوریه [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 41-62]

 • شعر پایداری فلسطین لایه‌های سبک‌شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیدة «أنشودة التحریر» عبدالرحیم محمود [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 39-56]

 • شعر تعلیمی «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • شعر جاهلی مفاهیم آیه در دورة پیش از اسلام: تبار شناسی و معناشناسی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • شعر جاهلی تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • شعر جاهلی اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • شعر جاهلی بررسی معناشناختی باهم‌آیی واژگانی در شعر زهیر بن أبی سلمی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 83-102]

 • شعر جاهلی استانداردهای زیبایی‌شناسانه‌ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر حسی (خوانشی انتقادی وغیرهمسو در دو بیت از ابیات امرؤالقیس) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 73-94]

 • شعر جاهلی" الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 95-110]

 • شعر زنان بینامتنى دینى در ادبیات زنان کویت (بررسی موردی سعاد الصباح) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 13-32]

 • شعر سپید مقایسه سبک شعر در اشکال سه‌گانه آن: شعر کلاسیک، شعر آزاد و شعرسپید، بر اساس فرضیه بوزیمان (بررسی تطبیقی نمونه‌هایی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 1-18]

 • شعر سیاسی هنجارگریزی شعری در گفتمان انقلابی اشعار فاروق جویده [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 17-31]

 • شعر سیاسی ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • شعر شکست کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • شعر عباسی تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • شعر عربي جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • شعر عربی بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • شعر عربی پدیده ی غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • شعر عربی مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • شعر عربی سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-154]

 • شعر عربی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 109-126]

 • شعر عربی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 127-158]

 • شعر عربی مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • شعر عربی حضرت زینب در آینه‌ی شعر عاشورایی معاصر فارسی وعربی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 1-18]

 • شعر عربی قدرت تولید معنا و تراوشات معنایی اعتقادی در غدیریه أبو تمام الطایی (رویکردی سبکی ساختاری) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 23-52]

 • شعر عربی روایتگری در اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 1-22]

 • شعر عربی معاصر تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 21-40]

 • شعر عربی معاصر تصویر شعری میراث ادبی در شعر سمیح القاسم [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 61-82]

 • شعر غربت و تبعید تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 21-40]

 • شعر فارسی سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-154]

 • شعر فارسی حضرت زینب در آینه‌ی شعر عاشورایی معاصر فارسی وعربی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 1-18]

 • شعر قصصی جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • شعر کلاسیک مقایسه سبک شعر در اشکال سه‌گانه آن: شعر کلاسیک، شعر آزاد و شعرسپید، بر اساس فرضیه بوزیمان (بررسی تطبیقی نمونه‌هایی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 1-18]

 • شعر متعهّد جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • شعر معاصر بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • شعر معاصر روند تحولات فکری و اخلاقی الیاس ابوشبکه با تکیه بر دیوانهای او [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • شعر معاصر تأثیر جنگ شش روزه بر شعر معاصر فلسطین [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 101-116]

 • شعر معاصر تحلیل آوایی و معناشناسی قصیدة بلقیس «نزار قبانی» (پژوهشی در باب نقد آوایی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 79-98]

 • شعر معاصر عرب بازتاب باران و دلالت‌های معنایی آن در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 1-20]

 • شعر معاصر عرب قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • شعر معاصر عربی رنگ‌های نمادین در اشعار صلاح عبدالصبور [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • شعر معاصر عربی تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 121-145]

 • شعر معاصر عربی مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 1-19]

 • شعر معاصر عربی ساختار سنت و سازوکار آن در شعر بلند حیدری [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 1-23]

 • شعر معاصر عربی گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 111-134]

 • شعر معاصر عربی بازتاب غربت و جلوه‌های آن در شعر عدنان صائغ مطالعه‌ی موردی دو دیوان: "تأبّط منفی" و "تکوینات" [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 1-18]

 • شعر معاصر عربی نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 37-52]

 • شعر معاصر عربی ساختار موسیقایی و تأثیر دلالتی آن در قصیدة «الموجة الحمراء» سرودۀ سلیمان العیسی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 23-40]

 • شعر معاصر عربی همبستگی تصویر هنری و وحدت ارگانیک در شعر رومانتیک فدوی طوقان [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 1-27]

 • شعر معاصر عربی اثربخشی راهبرد بارش مغزی در پیش‌برد توانش ادبی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 1-21]

 • شعر معاصر عربی و فارسی سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 61-86]

 • شعر معاصر فلسطین موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 65-86]

 • شعر مقاومت سبک شناختی قصیده «لاعب النرد» محمود درویش [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • شعر مقاومت نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 39-60]

 • شعر مملوکی بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • شعر منثور تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 121-145]

 • شعر مهجر المدیح النبوی وبواعثه فی الشعر المهجری [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 15-36]

 • شعر وجدانی وجدانیّات در اشعار شریف رضی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 39-56]

 • شفیعی كدكنی مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی کدکنی بررسی تطبیقی بوطیقا در اشعار شفیعی کدکنی و آدونیس [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 43-58]

 • شکسبیر مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • شکل گرایی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • شکوائیه شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

 • شگردهاي زمان داستاني التحقق من تطبيق نظريه جرار جينيت السردیه في مقالات لمجلات المجموعات العربيه (حاله دراسه: تحليل نقدي لثمانیة عشر مقالاً) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 73-104]

 • شگردهای بلاغی سبک‌شناسی استدلال بلاغی در قصیدۀ «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» أبو اسحاق البیری [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 1-32]

 • شگردهای طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 117-135]

 • شلایر ماخر تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • شنفری تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • شهاب‌الدین محمود حلبی موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

 • شهر «جیکور» خون زندگی در رگ¬های شعر شاکر سیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 25-48]

 • شواهد قرآنی تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شوریدة شیرازی دراسة مقارنة للألوان فی شعر بشار بن برد وشوریدة شیرازی فی ضوء نظریة ماکس لوشر النفسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 119-142]

 • شَوِش بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • شوقي ضيف بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 51-72]

 • شوقی مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • شوقی ضیف شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 137-152]

 • شی ء عن الموت تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • شیوه روان‌شناسی شیوه نقد روان‌شناسی در آثار نقدی دکتر احسان عباس [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • شیوه‌های بازنمایی افکار شیوه های بازنمایی افکار در رمان« الطریق» اثر نجیب محفوظ براساس نظریه« لیچ» و «شورت» [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 1-20]

 • شیوه¬های گفتار تنوع شیوه‌ها در گفتمان ادبی اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 17-41]

ص

 • صالح طائی نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

 • صحاح تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • صحنه و صحنه¬پردازی کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

 • صحیفة سجادیه بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • صدا کارکردهای ارتباطی سکوت در شعر طلال سعید الجنیبی [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 65-88]

 • صدق العاطفه الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • صرف بارقه‌های تجدید در تسهیل صرف نزد أبو الفداء؛ شهید ادبیات عربی «موردپژوهی کتاب الکُنَّاش» [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 61-80]

 • صرف و نحو نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 73-96]

 • صرف و نحو الصّرف والنّحو مسبار للنّقد أو آلة للتّوصیف [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 137-158]

 • صفى الدین حلى بررسى کارکردها و پیام‌هاى معنایى جناس در شعر صفى الدین حلى (بررسى موردى مدایح نبوى (ص) و اهل بیت (ع)) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 47-70]

 • صلاح عبد الصبور رنگ‌های نمادین در اشعار صلاح عبدالصبور [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • صناعة السیاحة أقسام اللغة العربیة وآدابها بالجامعات الإیرانیة حلقات مفقودة فی تنمیة السیاحة الإیرانیة مع البلدان العربیة [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 137-156]

 • صنع الله إبراهیم العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 119-140]

 • صنعتی زاده مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • صوت الضاد دراسة صوت «الضاد» التاریخیّة فی العربیّة وتحوّلها فی الفارسیّة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 87-108]

 • صیغة الجحد التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • صیغه عموم صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

ض

 • ضرب‌آهنگ صوتی ضرب‌آهنگ صوتی در نهج‌البلاغه در دو خطبة «شِقشقیه» و «آفرینش طاووس» [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 41-60]

 • ضرب المثل بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 109-136]

 • ضرباهنگ جستاری دربارة ضرباهنگ و انواع آن در دعای عرفه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 1-20]

 • ضرباهنگِ دعا جستاری دربارة ضرباهنگ و انواع آن در دعای عرفه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 1-20]

 • ضرورت شعری تحلیل اعتراض نحوی در ترجمه شعر عربی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 135-157]

 • ضمیر فصل نگرش بلاغی ها و نحوی ها به زبان [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 81-94]

 • ضمیر قصه بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

ط

 • طباق پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • طبقه اجتماعی نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 21-40]

 • طبیب اصفهانی نامه‌نگاری شعری بین طبیب اصفهانی و هاتف اصفهانی مناسبت، موضوعات، و سبک‌شناسی آن [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 23-46]

 • طرح‌واره تحلیل روان‌شناسانه شخصیّت "میلاد" در رمان "خُبز عَلی طاولةِ اَلخال میلاد" بر اساس نظریه طرحواره‌درمانی جفری یانگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • طريقة النحو والترجمة دراسة الفاعلیة القصیرة والطویلة المدی للمنهج القائم علی المهام في تحسین المقدرة النحویة للطلاب الإیرانیین [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 79-103]

 • طريقة دلفي تطبیق الفضاء الإلكتروني في تدريس اللغة العربية، الاحتياجات والتحديات (باستخدام طريقة دلفي في جمع البيانات) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 119-142]

 • طلاب اللغة العربیة وآدابها دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 89-112]

 • طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • طلاب جامعة بیام نور العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 191-214]

 • طلال الجنیبی کارکردهای ارتباطی سکوت در شعر طلال سعید الجنیبی [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 65-88]

 • طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 117-135]

 • طه حسين دراسة مبدأ الصدق والمرجعية الواقعية في السيرة الذاتية علی ضوء نظرية "جورج ماي" (الأيام نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 117-136]

 • طه حسین Aesthetics of space in al-ayam (With a focus on Psychological dimension of personality) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 1-22]

 • طه حسین نقدی تطبیقی بر ترجمه کتاب الایام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 67-86]

 • طه حسین المنهج النقدی لطه حسین فی حدیث الأربعاء [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 167-186]

 • طه حسین تغییر زبان عربی مقایسه‌ای بین زبان معیار طه حسین و زبان معاصر محمود شقیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • طیور الحذر بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

ظ

 • ظلم شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

ع

 • عادل عصمت مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • عاشورا حضرت زینب در آینه‌ی شعر عاشورایی معاصر فارسی وعربی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 1-18]

 • عبث الاقدار بررسی ریخت‌شناسی «عبث الاقدار» نجیب محفوظ بر اساس نظریة پراپ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 21-42]

 • عبد الإله بنعرفة دراسة النزعة الدينية والرمزية العرفانية في رواية جبل قاف لعبدالإله بنعرفة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 167-185]

 • عبدالحمید بن ‌هدوقة أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • عبدالحمید بن هدوقة الاستعارة الأساسیة ووظیفتها فی روایة «ریح الجنوب» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 61-80]

 • عبدالرحمان منیف بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • عبد الرحمن منیف وظیفة المضمون الانتقادیة فی روایة «النهایات»لعبد الرحمن منیف [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 65-88]

 • عبدالرحیم محمود لایه‌های سبک‌شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیدة «أنشودة التحریر» عبدالرحیم محمود [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 39-56]

 • عبدالرزاق عبدالواحد ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • عبدالعزیز سعود البابطین ویژگی‌ها و کارکرد حرکت در تصاویر شاعرانة عبدالعزیز سعود البابطین [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 103-118]

 • عبدالغني النابلسي تحلیل الرموز الدینیة في شعر عبد الغنی النابلسي بناء علی نظریة باختین لمتعدد الأصوات [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبدالقاهر ارتباط سبک نحوی سیبویه وسبک بلاغی عبدالقاهر با سماع بلیغ مخالف با قیاس [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 1-20]

 • عبدالقاهر الجرجاني دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبدالقاهر الجرجانی دراسة تطبیقیة لنظریة نظم الکلام بین وجهات النظر القدیمة والحدیثة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 155-178]

 • عبدالقاهر جرجانی زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • عبدالکریم کاصد زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبدالله حمادی گفتمان جلد و اشارات پنهان صوفیانه در دیوان «أنطق عن الهوی» اثر عبدالله حمادی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 23-39]

 • عبدالمطلب حلّی سازوکارهای استراتژی حجاج و کارکردهای آن در شعر دینی عبدالمطلب حلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبد الوهاب البياتي قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • عبدالوهاب البیاتی بازتاب باران و دلالت‌های معنایی آن در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 1-20]

 • عبدالوهاب بیاتی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

 • عبدالوهّاب بیّاتی بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 159-184]

 • عبدالوهاب بیاتی؛ غم غربت؛ مهین غم غربت و آوارگی در شعر عبدالوهاب بیاتی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 37-55]

 • عتیق بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • عدم الکفاءة عدم فاعلية تعليم اللغة العربية في المدارس المهنية الفنية وتحدياتها التعليمية [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 139-166]

 • عدنان صائغ بازتاب غربت و جلوه‌های آن در شعر عدنان صائغ مطالعه‌ی موردی دو دیوان: "تأبّط منفی" و "تکوینات" [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 1-18]

 • عذاب الحلاج قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • عذيرک قصة بيت شعر (قراءة نقدية تحليلية لبيت تمثل به الإمام علي عليه السلام في مواجهة ابن ملجم المرادي) [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 115-140]

 • عراق نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 37-52]

 • عربی نوواژه‌ها و تأثیر دانش واژه‌شناسی در معادل‌سازی آن‌ها بین عربی و فارسی [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 127-152]

 • عربی ترجمۀ شعر «احمد شاملو» در جهان عرب [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 219-238]

 • عربی عمومی بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی) [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 141-172]

 • عربی و آذری پژوهش تطبیقی پیرامون مکانیزم‌های هماهنگی آوایی در زبان‌های عربی و ترکی آذری "بررسی موردی وام‌واژه‌های عربی" [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرس‌الزين دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • عرفان اسلامی مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرفان و تصوف گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-134]

 • عروض علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • عروض عربی قصر کامل و بحر کامل: نشانه‌شناسی کمال و اعتدال در قصیدۀ بحتری در توصیف قصر کامل [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 33-56]

 • عزیزه الطائی بررسی داستان بسیار کوتاه ادبیات معاصر عمان در مجموعة «موجی بیرون دریا» [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 25-42]

 • عشری زاید کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» نقده فی الشکل والمحتوی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 203-226]

 • عشق جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • عشق بررسی تطبیقی جلوه‌‌های عشق در شعر اقبال و شابّی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 105-126]

 • عشق اگزیستانسیالیستی عشق اگزیستانسیالیستی در رمان‌های «جیل القدر» و«ثائر محترف» أثر مطاع صفدی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 19-38]

 • عصر احتجاج فرهنگنامه نویسی توصیفی در عربی و فارسی [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 84-100]

 • عصر زندی نامه‌نگاری شعری بین طبیب اصفهانی و هاتف اصفهانی مناسبت، موضوعات، و سبک‌شناسی آن [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 23-46]

 • عصر عباسی بررسی شاخه‏ های نثر صوفیانه در عصر عباسی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 139-173]

 • عصر عباسی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 127-158]

 • عصر عباسی دوم علت‌های رواج سیرة عنتره در عصر عباسی دوم [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 67-88]

 • عصر مملوکی در مصر نقد و بررسی تجلیات جامعة مملوکی در رمان «السائرون نیاماً» اثر «سعد مکاوی» [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 23-42]

 • عطف النّسق.   إعادة النّظر فی تعاریف الاستخدام البدیعی و کشف نموذج مجهول منه فی القرآن الکریم [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 125-149]

 • عفيفي مطر التحليل النفسي للألوان الشعرية في شعر محمد عفيفي مطر بناء علی اختبار ماکس لوشر [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 127-154]

 • عقدة النقض عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • عقدة حقارت بررسی روان‌کاوانة شخصیت «عنتره» بر اساس نظریة آلفرد آدلر [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 1-22]

 • عقلانیت بازتاب واقع‌گرایی عقلانی در آثار أمین الریحانی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 1-18]

 • عقل و اندیشه وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • عقل و نقل اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 1-20]

 • علاء الاسوانی تزهای داستانی پژوهشی درباره خاستگاه فکری رمان نادی السیارات نوشته علاء الاسوانی براساس اصول علم روان شناسی اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • علامه نقد و بررسی بدیعیه علامه حائری مازندرانی و مقایسه‌ی آن با معروف‌ترین بدیعیه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 79-100]

 • علل نحوی پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • علماء اانحو الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-20]

 • علم الاجتماع اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • علم الاجتماع قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • علم الدلالة دلالیة حذف النون فی المضارع المجزوم فی کان مستندة إلی الآیات القرآنیة [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 153-174]

 • علم الدلالة الأمثال الشعبيّة العربيّة وإشکاليّة الأمن اللغوي: بنية، نوع ودلالة، تسمية وتصنيف [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 1-20]

 • علم الدّلالة دور نظریة الحقول الدلالیة فی تحلیل التجربة الشعریة عند الشاعر ( تحلیل أبیات من خمریة ابن الفارض نموذجاً) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 119-138]

 • علم الدلالة المعرفي المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • علم العلوم نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • علم اللغة التطبیقی دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 89-112]

 • علم النفس الاجتماعی تضخّم الذکریات الماضیة (تحلیل أسباب الإعجاب بالتراث العلمی والأدبی الإسلامی عند الکتّاب العرب بعد هجمة المغول) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 205-230]

 • علم بدیع بازتاب ناسازواری در اسلوب‌های بلاغی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 25-44]

 • علم بیان بازتاب ناسازواری در اسلوب‌های بلاغی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 25-44]

 • علم سنجی سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • علم¬سنجی حوزه¬ی زبان و ادبیات عربی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • علم معانی بازتاب ناسازواری در اسلوب‌های بلاغی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 25-44]

 • علم نحو نقد و بررسی ادعای خاورشناسان در باب وجود اشتباهات دستوری در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 97-117]

 • علم نفس اللون التحليل النفسي للألوان الشعرية في شعر محمد عفيفي مطر بناء علی اختبار ماکس لوشر [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 127-154]

 • علوم بلاغت زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • علي أحمد باكثير في رواية «فؤاد حلمی» لشخصیّة سيکولوجية دراسة لیلة النهر في ضوء نظرية "کارن هورناي للشخصية" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 155-174]

 • علی احمد باکثیر ـ اسطوره ـ نمایشنامه ـ اسلامی سازی اسلامی‌سازی اسطوره نزد باکثیر (نمایشنامه «تراژدی اودیب» به عنوان نمونه) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 1-24]

 • علی عُقلة عُرسان صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 23-38]

 • عمادالدین خلیل تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • عمارة یعقوبیان آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • عمالقة الشمال استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • عمر أبوریشة لشهداء الفلسطینیون و رموزهم الثلاثة فی شعر عمر أبی ریشه من سنة 1948 إلی 1967م. [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 61-78]

 • عمربن ابی¬ربیعه عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 137-160]

 • عمر خیام سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

 • عمرو بن معدي‌کرب قصة بيت شعر (قراءة نقدية تحليلية لبيت تمثل به الإمام علي عليه السلام في مواجهة ابن ملجم المرادي) [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 115-140]

 • عَناصر ثَقافية تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 175-204]

 • عناصر داستان پیوند ادبیات و سیاست در داستان کوتاه مقعد رونالدو (صندلی رونالدو) اثر محمود شُقیر: داستان نویس معاصر فلسطینی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 19-36]

 • عناصر داستان کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • عناصر داستانی تکنیک‌های شخصیت و شخصیت پردازی در رمان خارج الحریم امین ریحانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عناصرروایت روایتگری در اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 1-22]

 • عناصر زبانی تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • عناصر شعر ابن زریق و قصیده فراقیه [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 101-120]

 • عناصر طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 117-135]

 • عناصر فرهنگی نمود فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 1-22]

 • عناوین داخلى نقدی بر مباحث فرعی و عنوان های داخلی مقالات پژوهشی زبان ادبیات ایران و عرب [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» نقده فی الشکل والمحتوی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 203-226]

 • عنتره بررسی روان‌کاوانة شخصیت «عنتره» بر اساس نظریة آلفرد آدلر [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 1-22]

 • عنوان بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • عنوان گفتمان جلد و اشارات پنهان صوفیانه در دیوان «أنطق عن الهوی» اثر عبدالله حمادی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 23-39]

 • عنوان معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • عنوان نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

 • عوامل اجتماعی بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • عیسى ابن الإنسان دراسة فی کیفیة الترجمة عبر لغة وسیطة وفقا لمنهج النص التطبیقی نموذجا (ترجمة موسی بیدج لکتاب Jesus the son of man )Jesus the son of man [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 219-238]

 • عیناها إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 137-158]

غ

 • غاب (جنگل یا همان بیشه) پدیده ی غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • غادة السمان بازتاب جلوه های خرافات در رمان های «غادة السمان» [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • غادة السمان باثولوجیا الوجودیة النسویة لبوفوار فی قصة «عیناک قدری» لغادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 131-154]

 • غادة السمان دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • غادة السمان و مجموعه لیل الغرباء دلالت‌های تصویرپردازی‌های حس‌آمیخته در مجموعه داستان‌های «لیل الغرباء» اثر غادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 67-90]

 • غاشیه نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 53-74]

 • غبار القوافل آغاز متن در گفتمان ادبی بررسی موردی «غبار القوافل» محمود درویش [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 45-63]

 • غدیریه قدرت تولید معنا و تراوشات معنایی اعتقادی در غدیریه أبو تمام الطایی (رویکردی سبکی ساختاری) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 23-52]

 • غربت بازتاب غربت و جلوه‌های آن در شعر عدنان صائغ مطالعه‌ی موردی دو دیوان: "تأبّط منفی" و "تکوینات" [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 1-18]

 • غریب علی الخلیج ویژگی‌های سبک‌شناسی قصیده «غریب‌علی الخلیج» بدرشاکر‌ سیاب [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 25-43]

 • غسان کنفانی بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

 • غسّان کنفانی تطبیق التقنیات الزمنیة علی تطویر عملیة الخطاب السردی فی روایة «رجالٌ فی الشّمس» لغسان کنفانی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 103-122]

 • غسّان کنفانی بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

 • غولدمان المعرفة المثالیة فی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی علی أساس نظریة البنیویة التکوینیة للوسیان غولدمان [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 59-81]

 • غولدمان رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • غیرگویشوران تاثیر راهبرد «تدریس متقابل» بر افزایش درک مطلب زبان عربی نزد دانشجویان غیرگویشور در دورة کارشناسی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-32]

ف

 • فِئات تِسعة تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 175-204]

 • فاتن المرّ تحلیل روایة «مفتاح لنجوی» لفاتن المرّ وفق نظریة سیمیائیة رولان بارت [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 227-247]

 • فارسی نوواژه‌ها و تأثیر دانش واژه‌شناسی در معادل‌سازی آن‌ها بین عربی و فارسی [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 127-152]

 • فارغ التحصیلان فرصت های شغلی فراهم شده برای فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی و لزوم هماهنگی آموزشی با نیاز های آن [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 215-230]

 • فاروق جویده هنجارگریزی شعری در گفتمان انقلابی اشعار فاروق جویده [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 17-31]

 • فاضل گروسی کاربرد بینامتنی شعر در نامه فاضل گروسی به محمدسعید رضوی همدانی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 1-23]

 • فاطمة ناعوت جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • فتح عکا موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

 • فتح عموریه موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

 • فخر تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • فخر الرازي دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • فخررازی تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فخر شخصی تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • فخرفروشی بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • فخر قبیلگی تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • فدوی طوقان همبستگی تصویر هنری و وحدت ارگانیک در شعر رومانتیک فدوی طوقان [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 1-27]

 • فراخوانی تاریخ نقد و بررسی تجلیات جامعة مملوکی در رمان «السائرون نیاماً» اثر «سعد مکاوی» [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 23-42]

 • فراداستان کارکردِ برخی از تکنیک‌های فراداستان در ساختِ معماریِ رئالیسم جادویی (خوانشی در رمان «رآلف رزق الله فی المرآة» از ربیع جابر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 71-92]

 • فرانتس فانون أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • فرانکشتانی في بغداد تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرانکنشتاین در بغداد بررسی ارتباط بین فرا واقع گرایی در رمان "فرانکشتاین در بغداد" و حوادث هولناک عراق [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 73-94]

 • فراواقع گرایی بررسی ارتباط بین فرا واقع گرایی در رمان "فرانکشتاین در بغداد" و حوادث هولناک عراق [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 73-94]

 • فراوانی کاربرد اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 1-20]

 • فرزدق تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

 • فرص العمل «السیاحة الطبیة» خیار فی إیجاد فرص العمل لخریجی قسم اللغة العربیة [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 249-264]

 • فرصت های شغلی فرصت های شغلی فراهم شده برای فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی و لزوم هماهنگی آموزشی با نیاز های آن [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 215-230]

 • فرضیه بوزیمان مقایسه سبک شعر در اشکال سه‌گانه آن: شعر کلاسیک، شعر آزاد و شعرسپید، بر اساس فرضیه بوزیمان (بررسی تطبیقی نمونه‌هایی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 1-18]

 • فرع اللغة العربیة و آدابها دراسة مسائل تعلیم الترجمه و مشاکله و حلوله [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 195-211]

 • فرع اللغة العربیة و آدابها قدرات ریادة الأعمال و استراتیجیاتها و مبادئها و التسویق فی مجال اللغة العربیة و آدابها [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 231-248]

 • فرم پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 97-115]

 • فرمالیست مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرمالیسم خوانشی فرمالیستی بر قصیدة لامیة الکرد از امرؤالقیس کردها [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 109-130]

 • فرمالیسم روسی نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 53-74]

 • فرهنگ نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • فرهنگ نقش ترجمه و مشارکت فیلم‌های دوبله شده در تربیت فرزندان کشورهای حوزۀ خلیج فارس بر اساس ارزش‌های اخلاقی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 183-200]

 • فرهنگ اسلامی اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • فرهنگ‌پذیری فرهنگ‌پذیری در خمریات ابونواس، پژوهشی در چهارچوب ادبیات تطبیقی (بررسی موردی: آتش و نور) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 79-98]

 • فرهنگ توصیفی و تجویزی فرهنگنامه نویسی توصیفی در عربی و فارسی [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 84-100]

 • فرهنگ نویسی نقش ابن درید در تدوین فرهنگ لغت [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 49-62]

 • فروغ فرخزاد ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 41-59]

 • فرويد دراسة وتحلیل هجاء ابن الرومي وفقاً علی آليات الدفاع النفسي لفرويد [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 75-96]

 • فریتاگ ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • فریدون مشیری دور قوة الحبکة في إیصال قصیدتی «مصرع بلبل» لإبراهیم طوقان و«الوردة والبلبل» لفریدون مشیري، الذروة الشعریة [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 159-181]

 • فساد ابن وردی ودیدگاه او نسبت به جامعه مملوکی در شام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 87-108]

 • فصل فصل و وصلِ جمله ی حالیه درعربی وفارسی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 147-164]

 • فصل تحلیل اعتراض نحوی در ترجمه شعر عربی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 135-157]

 • فضا Aesthetics of space in al-ayam (With a focus on Psychological dimension of personality) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 1-22]

 • فضایل الامام علی (ع) مقارنه بین ناصرخسرو و کمیت بن زید الأسدی فی فضایل الامام علی(ع) [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 123-150]

 • فقر واقع گرایی اجتماعی در شعر عبدالصبور [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • فقر شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

 • فقر تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • فك التشفير تقنيات المدة ودورها في التشفير وفك التشفير في رواية أبواب المدينة لإلياس خوري [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 157-180]

 • فکاهه فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • فلسطين تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • فلسطین شیوه های روایی در آثار داستانی ابراهیم نصرالله [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 51-72]

 • فلسطین بررسی درونمایه‌های شعر مظفّر نوّاب [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • فلسطین تأثیر جنگ شش روزه بر شعر معاصر فلسطین [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 101-116]

 • فلسطین تطبیق التقنیات الزمنیة علی تطویر عملیة الخطاب السردی فی روایة «رجالٌ فی الشّمس» لغسان کنفانی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 103-122]

 • فلسطین المحتلّة تهوید الطلاب الفلسطینیین فی النظام التعلیمی لمدارس فلسطین المحتلّة [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 197-218]

 • فلسطینیات صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 23-38]

 • فلسفۀ زبان شناسی تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • فلش‌بک بررسی کاربست شگرد فلش‌بک در نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 43-64]

 • فلفل فلفل و عناصر داستان [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-40]

 • فنّ الكتابة دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • فنون ادبی تنوع شیوه‌ها در گفتمان ادبی اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 17-41]

 • فنون تدریس آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 107-126]

 • فنون زیباشناسی مقایسة تحلیلی بین برده بوصیری و نظام البرده باکثیر [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 47-66]

 • فورسفيل دراسة الإستعارات البصرية ومتعددة الأوجه في ملصقات الأربعين الحسيني العربية بناءً على نهج فورسفيل المعرفيّ [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 51-73]

 • فولادوند التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • فووظائف لغویة اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

 • فیرکلاف تحلیل الخطاب السائد فی روایة "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوی (فی ضوء نظریة تحلیل الخطاب النقدی لنورمن فیرکلاف) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 127-152]

 • فیلم عمر تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

ق

 • قادة الدین انعکاس أغراض الشهید و الشهادة فی شعر العلامة محمدحسین فضل‌الله (بالترکیز علی العلماء وقادة الدین والفکر) [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 119-143]

 • قافیه علل موفّقیّت قالب مثنوی در ادبیّات فارسی و ناکامی آن در ادبیّات عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 119-135]

 • قافیه علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • قرآن بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • قرآن قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • قرآن بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • قرآن روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 135-154]

 • قرآن کریم رویکردی به لطائف حرف جر (إلی) در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 1-12]

 • قرآن کریم نقد و بررسی ادعای خاورشناسان در باب وجود اشتباهات دستوری در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 97-117]

 • قرآن کریم معنا و اعراب دو ساختار« ویکأنّ » و «کأنّ ... بـ ... » در پرتو قرآن و نهج البلاغه [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 95-112]

 • قرآن کریم لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • قرآن کریم ساختار قسم در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 141-163]

 • قرآن کریم بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 109-136]

 • قرآن کریم کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

 • قرآن کریم بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

 • قرآن کریم پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 97-115]

 • قرآن کریم سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 21-45]

 • قرآن کریم بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • قرآن کریم معناشناسی ایثار در قرآن کریم [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 89-105]

 • قرآن کریم حذف در تعبیر قرآنی و جایگاه آن در ترجمه فارسی (حذف فعل برای نمونه) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 39-60]

 • قرآن کریم تحلیل جلوه های زیبایی شناختی تکرار هندسی در سوره آل‌عمران [(مقالات آماده انتشار)]

 • قرآن و حدیث تنوع شیوه‌ها در گفتمان ادبی اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 17-41]

 • قسم ساختار قسم در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 141-163]

 • قسم اللغة العربیة وآدابها دور فریق العمل فی تنشیط ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها (فریق العمل فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز نموذجاً) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 235-254]

 • قسم النصوص تقییم مدى نجاح قسم النصوص فی کتاب "العربیة العامة للصف الثالث الثانوی من وجهة نظر المدرسین و التلامیذ (مدینة بیرانشهر نموذجاً) [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 151-169]

 • قصّة حبّ مجوسیّة بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • قصة حی بن یقظان التحلیل المضمونی لقصة حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 77-95]

 • قصر کامل قصر کامل و بحر کامل: نشانه‌شناسی کمال و اعتدال در قصیدۀ بحتری در توصیف قصر کامل [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 33-56]

 • قصص غسان الکنفانی مقارنة عنصر العاطفة فی روایة "دا" وقصص غسان الکنَفانی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 117-136]

 • قصه‌های پریان بررسی ریخت‌شناسی «عبث الاقدار» نجیب محفوظ بر اساس نظریة پراپ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 21-42]

 • قصه¬های پریان تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

 • قصیدة «أنشودة التحریر» لایه‌های سبک‌شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیدة «أنشودة التحریر» عبدالرحیم محمود [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 39-56]

 • قصیدة «أنشودة المطر» واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 81-102]

 • قصیدة الخمریة دور نظریة الحقول الدلالیة فی تحلیل التجربة الشعریة عند الشاعر ( تحلیل أبیات من خمریة ابن الفارض نموذجاً) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 119-138]

 • قصیدة اللامیة الفخریة جمالیة الملامح المتمیّزة فی قصیدة «اللامیة الفخریة» لأبی‌العلاء المعرّی من منظار الأسلوبیة [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 161-182]

 • قصیدة «سلمی بماذا تفکرین» دراسة الإنزیاح المعنوی فی أشعار إیلیا أبوماضی قراءة قصیدة «سلمی بما تفکرین» نموذجاً [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • قصیده فراقیه ابن زریق و قصیده فراقیه [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 101-120]

 • قصیدۀ «الموجة الحمراء» ساختار موسیقایی و تأثیر دلالتی آن در قصیدة «الموجة الحمراء» سرودۀ سلیمان العیسی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 23-40]

 • قصیدۀ «حفّار القبور» تحلیل جامعه‌شناختی داستان شعری «حفّار القبور» از بدر شاکر السیاب(ساختگرای تکوینی) [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]

 • قطع و وصل تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قلب قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • قلب بررسی مقایسه ای پدیده ابدال درآثار ابن سکیت وابوالطیب (با نگاه تئوری و تطبیقی) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 99-112]

 • قمر كيلاني المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • قهرمان‌زدایی آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • قهوة عربی قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • قواعد اللغة العربية علاقة بين الذکاء اللغوي ـــ اللفظي و الذکاء المنطقي ــ الرياضي و فهم القواعد العربية (الطلاب قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة هرمزگان نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 91-116]

 • قواعد نحوی اللغة العربیة و الجنوسة [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 61-83]

 • قیاس پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • قیاس ارتباط سبک نحوی سیبویه وسبک بلاغی عبدالقاهر با سماع بلیغ مخالف با قیاس [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 1-20]

 • قیام حسینی مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 1-19]

ک

 • کاربردشناسی زبان تحلیل گفتمان رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای (نمونه: سخنرانی خطاب به مردم مصر) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 45-66]

 • کارکردها تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

 • کارکردهای ارتباطی کارکردهای ارتباطی سکوت در شعر طلال سعید الجنیبی [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 65-88]

 • کارگاه ترجمه بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان شهرستان دورود [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 113-140]

 • کارن هورنای دراسة سیکولوجیة لشخصیّة أحمد عاکف فی روایة " خان الخلیلی" فی ضوء نظریة الشخصیّة لـ "کارن هورنای" [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 93-111]

 • کاريزما کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • کاریکاتور فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • کتاب التحولات ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 1-22]

 • کتاب العربیة للصفّ الثامن انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • کتابة الشروح والحواشی تضخّم الذکریات الماضیة (تحلیل أسباب الإعجاب بالتراث العلمی والأدبی الإسلامی عند الکتّاب العرب بعد هجمة المغول) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 205-230]

 • کتابخانه «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 243-246]

 • کتاب درسی نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 21-40]

 • کتاب مقدس مفاهیم آیه در دورة پیش از اسلام: تبار شناسی و معناشناسی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • کتاب‌های آموزش زبان عربی نمود فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 1-22]

 • کتاب های عربی دبیرستان بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان شهرستان دورود [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 113-140]

 • کتاب‌های عربی متوسطه اول تحلیل محتوای کتاب‌های عربی متوسطه اول براساس نظریة نقش‌گرایی زبان [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 1-24]

 • کتاب (هزار ویک شب) بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 1-23]

 • کتب التفسیر الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-20]

 • کتب العربیّة المقررة للمرحلة الثانویّة الأولی انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی (فی ضوء اختبار کلوز للانقرائیة) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 103-122]

 • کتب اللغة العربية المدرسية تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • کربلاء ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • کشاف الإستشهاد المرجعی لعلوم العالم الإسلامی دراسة تحلیلیة لمؤشرات الکتابة المشترکة فی مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، فی مرکز [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 97-117]

 • کشتی‌های نفت‌انداز تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • کشورهاى اروپاى شرقى ادبیات تطبیقی در کشورهای اروپای شرقی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 19-38]

 • کلید واژه گان: عدی‌بن زید جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • کلید واژه¬ها: ادبیات کودک کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • کلید واژه‌ها: خوله القزوینی شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • کلید¬ واژه¬ها: زمان بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

 • کلید‌واژه‌ها: ضمیر شأن بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • کلید واژه¬ها: هزارویک شب تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 177-208]

 • کلید واژه¬ها: هنجارگریزی معنایی هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 47-77]

 • کلیلة و دمنه دراسة مقومات أدب الخیال (الفانتازیا) فی حکایات کلیلة و دمنة (علی اساس ترجمة ابن المقفع) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 149-168]

 • کلیله و دمنه «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • کمیت بن زید الأسدی مقارنه بین ناصرخسرو و کمیت بن زید الأسدی فی فضایل الامام علی(ع) [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 123-150]

 • کنش بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • که معنای «که» در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 1-14]

 • کهن الگو شیوه نقد روان‌شناسی در آثار نقدی دکتر احسان عباس [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • کوهت بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • کویت بینامتنى دینى در ادبیات زنان کویت (بررسی موردی سعاد الصباح) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 13-32]

گ

 • گرایش عقلی رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • گروه زبان عربی فرصت های شغلی فراهم شده برای فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی و لزوم هماهنگی آموزشی با نیاز های آن [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 215-230]

 • گروه زبان و ادبیات عربی سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • گزینش واژگان و آموزش آن بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانی و تدریس آن به عربی‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 41-62]

 • گفتمان تحلیل گفتمان رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای (نمونه: سخنرانی خطاب به مردم مصر) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 45-66]

 • گفتمان ادبی اسلامی تنوع شیوه‌ها در گفتمان ادبی اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 17-41]

 • گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • گفتمان انتقادی فركلاف تحلیل گفتمان انتقادی خطب با تكیه بر رویكرد فركلاف (خطبه‌های هاشم بن عبد مناف) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 1-22]

 • گفت‌وگو تحلیل گفتمان روایی مجموعة «مغرب الشمس» حسن برطال (بر اساس مهم‌ترین مباحث گفتمان روایی ژرار ژنت: کانون روایت، حالت و لحن) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 43-66]

 • گفت‌وگو عنصر گفت‌وگو در شعر ابونواس «شیوه‌ها، انواع و کارکردها» (تحلیل سبکی و روایی) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 1-20]

 • گفت‌وگو نمایش هنری گفت‌وگو در قرآن کریم (با تکیه بر گفت‌وگوهای سوره طه و مریم) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 89-108]

 • گفت¬وگو بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 101-123]

 • گفت‌وگومندی چندآوایی (پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان «ذاکرة الجسد» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 1-18]

 • گلی در شوره‌زار تحليل مقارن لرواية «گلی در شوره‌زار» و «الأسود یلیق بک» على أساس نظرية «إيلين شوالتر» [(مقالات آماده انتشار)]

 • گونه‌های تکرار تکنیک تکرار در دعای عرفه گونه‌ها و کارکردهای زیباشناختی و معناشناختی آن [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 43-62]

 • گویشوران زبان فارسی بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانی و تدریس آن به عربی‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 41-62]

ل

 • لاكلا تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • لام الجحود التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • لام تعریف أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • لامیة العرب تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • لامیة الکرد خوانشی فرمالیستی بر قصیدة لامیة الکرد از امرؤالقیس کردها [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 109-130]

 • لبنان سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • لحظة کوچ تصویرسازی بصری در وصف لحظة فراق و دلالت‌های واقعی آن در معلقات سبع (مختارات زوزنی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 99-118]

 • لطایف ادبی لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • لطیفة الزیات النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 19-40]

 • لغة الجسد سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • لغت روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • لغتنامه تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • لم التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • لما التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • لهجه روش جنوبی در لهجة عراقی: تاریخچه و دگرگونی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 41-62]

 • لهجه تمیم روش جنوبی در لهجة عراقی: تاریخچه و دگرگونی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 41-62]

 • لهجه عراقی روش جنوبی در لهجة عراقی: تاریخچه و دگرگونی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 41-62]

 • لَو التّنوّع النّحوي في العربيّة المکتوبة الحدیثة دراسة السّلوك النّحوی لفعل «التقی» وأدوات «إذا» و«لَو» الشرطیّة عبرَ‌ الزّمن فی الصّحف العربیّة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 121-144]

 • لوسيان غولدمان قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

م

 • مأمون «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • مؤشرات الانتماء مؤشرات الانتماء للحیّ في روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 129-154]

 • مؤنث صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • ما تحلیل وجوه کاربردی «ما» [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • مابعد استعماریة مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • ما بعد الحداثة أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • مارتین سلیگمان تاب‌آوری روانی در اعتذاریات بین دو شاعر ابراهیم بن مدبر و ابن زیدون از نظر مارتین سلیگمن [(مقالات آماده انتشار)]

 • ماری هاسکل جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • ماسلو دراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي وفق نظرية تسلسل حاجات الإنسان لأبراهام ماسلو [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 125-141]

 • ماکس لوشر دراسة مقارنة للألوان فی شعر بشار بن برد وشوریدة شیرازی فی ضوء نظریة ماکس لوشر النفسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 119-142]

 • مایکل هالیدای اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

 • مبارزه بررسی درونمایه‌های شعر مظفّر نوّاب [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • مبارزه ملی اسطوره تموز در شعر پیشگامان شعر نو در عراق و سوریه [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 41-62]

 • مبرد روش مبرد در روایت و شرح شعر [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • مبهم صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • متافیزیک تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • متن انواع بینامتنیِ متن: بررسی موردی مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • متن فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی ( سیبویه و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 57-76]

 • متنبی زیباشناسی تکرار در شعر متنبی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 33-50]

 • متنبی سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-154]

 • متنبِّی سبک شناسی هجویات متنبّی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 159-176]

 • متن حاضر روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • متن غایب روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • متون دینى بینامتنى دینى در ادبیات زنان کویت (بررسی موردی سعاد الصباح) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 13-32]

 • مثنوی وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • مثنوی عربی علل موفّقیّت قالب مثنوی در ادبیّات فارسی و ناکامی آن در ادبیّات عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 119-135]

 • مثنوی فارسی علل موفّقیّت قالب مثنوی در ادبیّات فارسی و ناکامی آن در ادبیّات عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 119-135]

 • مجاز قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • مجازگویی لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • مجلات عربی التحقق من تطبيق نظريه جرار جينيت السردیه في مقالات لمجلات المجموعات العربيه (حاله دراسه: تحليل نقدي لثمانیة عشر مقالاً) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 73-104]

 • مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية والآدابها الدراسة الهيكلية لمقالات مجال القصة في مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 85-108]

 • مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها دراسة تحلیلیة لمؤشرات الکتابة المشترکة فی مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، فی مرکز [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 97-117]

 • مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى بررسى شاخص‌هاى مؤثّر در استنادگیری مقالات مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 53-72]

 • مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی نمایه موضوعی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی «شماره‌های: 11 – 30» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 139-155]

 • مجله علمی-پژوهشی سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • مجله¬ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • مجمع البیان فی تفسیر القرآن التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • مجموعة الرعد سورة «الرعد» کالنص الخافیفی مجموعة «الرعد» القصصیة لزکریا تامر [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 137-151]

 • مجنون لیلی مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • مجنون لیلی واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • محافظة جهارمحال بختیاری العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 191-214]

 • محتوی بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی) [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 141-172]

 • محمدابراهیم ابو سنه آشنایی‌زدایی سطر شعری در شعر محمّد ابراهیم ابو سنه و احمد شاملو، بررسی تطبیقی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 1-22]

 • محمد الأشعري رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • محمد العالی عرعار عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • محمدالعید شعر اسلامی در دیوان محمد العید [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • محمّد النعاس تحلیل روان‌شناسانه شخصیّت "میلاد" در رمان "خُبز عَلی طاولةِ اَلخال میلاد" بر اساس نظریه طرحواره‌درمانی جفری یانگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمد بن عبدالمطلب القرآءة النقدیة السوسیولوجیة للتناص القرآنی فی شعر محمد بن عبدالمطلب [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 143-166]

 • محمدجواد محبت بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • محمد حسنین هیکل المنهج الشعری لکتابات محمد حسنین هیکل السیاسیة (دراسة وتحلیل) [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 61-78]

 • محمد شكري دراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي وفق نظرية تسلسل حاجات الإنسان لأبراهام ماسلو [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 125-141]

 • محمد عبده تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • محمد عفیفی‌مطر هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 47-77]

 • محمد فیتوری کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 75-94]

 • محمد ماغوط تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • محمّد مهدی الجواهری جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • محمد نورالدین عبدالمنعم دراسة تعریب شعر سهراب سبهري ونقده باستخدام نظریة جدعون توري [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 207-226]

 • محمود درویش سبک شناختی قصیده «لاعب النرد» محمود درویش [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • محمود درویش آغاز متن در گفتمان ادبی بررسی موردی «غبار القوافل» محمود درویش [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 45-63]

 • محمود درویش بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • محمود درویش سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • محمود درویش موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 65-86]

 • محمود درویش قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • محمود درویش بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمود دولت‌آبادی دراسة الشکل و المضمون لقصة الخوف لنجیب محفوظ و قصة بیابانی لمحمود دولت‌آبادی «و؛ نموذجاً» [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 105-128]

 • محمود سامی البارودی تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 21-40]

 • محمود شقیر پیوند ادبیات و سیاست در داستان کوتاه مقعد رونالدو (صندلی رونالدو) اثر محمود شُقیر: داستان نویس معاصر فلسطینی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 19-36]

 • محمود شقیر تغییر زبان عربی مقایسه‌ای بین زبان معیار طه حسین و زبان معاصر محمود شقیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • محور جانشینی نویافته‌هایی در باب ارکان استعاره و تاثیر آن در تصویرگری و ترجمۀ آیات قرآن (مطالعۀ موردی: استعاره در اسم فاعل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • محور همنشینی نویافته‌هایی در باب ارکان استعاره و تاثیر آن در تصویرگری و ترجمۀ آیات قرآن (مطالعۀ موردی: استعاره در اسم فاعل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدایح نبى اعظم (ص) و اهل بیت (ع) بررسى کارکردها و پیام‌هاى معنایى جناس در شعر صفى الدین حلى (بررسى موردى مدایح نبوى (ص) و اهل بیت (ع)) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 47-70]

 • مدح جامعه آرمانی در مدایح (با نگاهی به مدایح ابن¬رومی) [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • مدرسان مهارت‌های زبانی آموزش هدفمند زبان عربی کلید توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران: بررسی دیدگاه‌های مدرسان مهارت‌های زبانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدرنیسم آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • مدیح نبوى المدیح النبوی وبواعثه فی الشعر المهجری [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 15-36]

 • مذکر صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • مراتب النحويين دراسة آلیة الموازنة في مراتب النحويين لأبي الطیب اللغوي [(مقالات آماده انتشار)]

 • مراثی حسینی مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • مراقبه پدیده‌های عروضی لطیف (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 1-21]

 • مراکز العمل مادة و رشة تعلیم ترجمة النصوص الصحفیة لتوفیر فرص العمل لطلبة فرع اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 229-244]

 • مرگ مؤلف تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

 • مستویات الخطاب تحلیل الخطاب السائد فی روایة "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوی (فی ضوء نظریة تحلیل الخطاب النقدی لنورمن فیرکلاف) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 127-152]

 • مسح سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • مشاکل الترجمة دور اللغة العربیة فی تنمیة السیاحة الطبیة فی ایران [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 213-228]

 • مشترک صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • مصر القرآءة النقدیة السوسیولوجیة للتناص القرآنی فی شعر محمد بن عبدالمطلب [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 143-166]

 • مصر التحلیل النقدی لکتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 191-204]

 • مصرع بلبل دور قوة الحبکة في إیصال قصیدتی «مصرع بلبل» لإبراهیم طوقان و«الوردة والبلبل» لفریدون مشیري، الذروة الشعریة [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 159-181]

 • مصطفی سعید دراسة وجوه فاعلیة اللغة والتعلیم المفروضین من قبل المستعمِر فی الخطاب مابعد الکولونیالیّ فی «موسم الهجرة إلی الشمال» بناءً علی المنظومة الثلاثیة لجاک لاکان [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 79-96]

 • مضامین زهدی سبک‌شناسی زهدیات ابونواس بر مبنای مطالعات ساختاری و زبانی [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 21-42]

 • مضامین شعر تحامق بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • مطاع صفدی عشق اگزیستانسیالیستی در رمان‌های «جیل القدر» و«ثائر محترف» أثر مطاع صفدی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 19-38]

 • مظفرنواب بررسی درونمایه‌های شعر مظفّر نوّاب [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • معاقبه پدیده‌های عروضی لطیف (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 1-21]

 • معانی و بیان زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • معروف عبدالمجید مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 1-19]

 • معلقات پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • معلقات سبع تصویرسازی بصری در وصف لحظة فراق و دلالت‌های واقعی آن در معلقات سبع (مختارات زوزنی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 99-118]

 • معلقه امرؤالقیس فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • معنا هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

 • معناشناسی مفاهیم آیه در دورة پیش از اسلام: تبار شناسی و معناشناسی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • معناشناسی بررسی معناشناختی باهم‌آیی واژگانی در شعر زهیر بن أبی سلمی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 83-102]

 • معناشناسی تاریخی معناشناسی ایثار در قرآن کریم [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 89-105]

 • معناشناسی توصیفی معناشناسی ایثار در قرآن کریم [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 89-105]

 • معناشناسی حروف تحلیل آوایی و معناشناسی قصیدة بلقیس «نزار قبانی» (پژوهشی در باب نقد آوایی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 79-98]

 • معنی فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی ( سیبویه و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 57-76]

 • معنی زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 23-40]

 • معنی شناسی شناختی بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • مغز قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • مغنی اللّبیب جایگاه نحویان در کتاب مغنی اللّبیب ابن هشام أنصار ی (مطالعه موردی: أبوحیّان غرناطی) [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 137-154]

 • مفاهیم روحی شخصیت‌های ایرانی در دیوان عبدالوهاب البیاتی [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 1-28]

 • مفتاح لنجوی تحلیل روایة «مفتاح لنجوی» لفاتن المرّ وفق نظریة سیمیائیة رولان بارت [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 227-247]

 • مفردات قرآن بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • مفهوم السلام دراسة العلامات البناءة لمفهوم السلام في أشعار أدهم عادل دواوین (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) علی ضوء نموذج بيرس السيميائي [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 105-126]

 • مقالات بررسى شاخص‌هاى مؤثّر در استنادگیری مقالات مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 53-72]

 • مقالات پژوهشى نقدی بر مباحث فرعی و عنوان های داخلی مقالات پژوهشی زبان ادبیات ایران و عرب [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • مقالات محمّد عبده رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • مقاله سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • مقاله علمی- پژوهشی تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 165-181]

 • مقامات شخصیت و شخصیت پردازی در مقامات حریری [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 63-90]

 • مقامات پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 67-88]

 • مقامات الحریری تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 124-148]

 • مقامات همدانی انواع بینامتنیِ متن: بررسی موردی مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • مقایسه مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • مقتل بائع الکتب شخصیت سیره‌ای و رابطة آن با مکان متغیّر در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعد محمدرحیم [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 41-60]

 • مقطع متوسطه اول اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مکاتب ادبی نظریه ادبیات تطبیقی اسلامی: گامی مهم در راستای آسیب زدایی از ادبیات تطبیقی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 55-80]

 • مکاتب ادبی بازتاب واقع‌گرایی عقلانی در آثار أمین الریحانی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 1-18]

 • مکارم التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • مکافحة الاستعمار دراسة مقارنة لمضامین المقاومة ومکافحة الاستکبار لدی مفدی زکریّاء وبابلو نیرودا [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 109-130]

 • مکافحة الاستعمار دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • مکافحة الاستعمار دراسه صوره الأبطال فی شعر المقاومة لمحمد الفیتوری [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 63-82]

 • مکان Aesthetics of space in al-ayam (With a focus on Psychological dimension of personality) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 1-22]

 • مکان شخصیت سیره‌ای و رابطة آن با مکان متغیّر در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعد محمدرحیم [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 41-60]

 • مکانة النص [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 33-56]

 • مکان در رمان جنبه‌های نمادین مکان در رمان «المتشائل» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 19-36]

 • مکان دیگران جنبه‌های نمادین مکان در رمان «المتشائل» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 19-36]

 • مکانفه پدیده‌های عروضی لطیف (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 1-21]

 • مکان من جنبه‌های نمادین مکان در رمان «المتشائل» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 19-36]

 • مکتب آمریکایی بررسی و نقد « الأدب المقارن» اثر طه ندا [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 177-186]

 • مکتب سلافی کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 75-94]

 • مکتب فرانسه بررسی و نقد « الأدب المقارن» اثر طه ندا [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 177-186]

 • مکتب هاى ادبیات تطبیقى ادبیات تطبیقی در کشورهای اروپای شرقی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 19-38]

 • مکس بلک دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • ملصقات الأربعين دراسة الإستعارات البصرية ومتعددة الأوجه في ملصقات الأربعين الحسيني العربية بناءً على نهج فورسفيل المعرفيّ [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 51-73]

 • ممارسة القدرة بازتصدى بنیة القدرة وأسالیب ممارستها فی البلدان العربیة فی شعر أحمد مطراب ساختار قدرت و شیوه های إعمال آن در کشورهای [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 155-175]

 • منابع منابع لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 37-60]

 • منشور خودنگاشتی مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

 • منطق القوة بازتصدى بنیة القدرة وأسالیب ممارستها فی البلدان العربیة فی شعر أحمد مطراب ساختار قدرت و شیوه های إعمال آن در کشورهای [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 155-175]

 • منهاج البلغاء و سراج الأدباء اصطلاح‌سازی حازم قرطاجنی در حوزة نقد ادبی و عروض [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 43-64]

 • منهج تابسيس لأخذ القرار متعدد المعايير تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • منهج تقييم آنتروبی شانون تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • منهجیة فریق العمل دور فریق العمل فی تنشیط ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها (فریق العمل فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز نموذجاً) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 235-254]

 • مهارات التفکیر الناقد تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • مهارة الاستماع دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • مهارة التحدّث دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • مهارة الکتابة دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 89-112]

 • مهارت خوانداری اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهارت نگارش علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • مهارت‌های زبانی آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 107-126]

 • مهدی اخوان ثالث بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 159-184]

 • مهدی اخوان ثالث کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 75-94]

 • مهیار دیلمی مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر در شعرمتعهد پژوهشی عملی در نمونه‌هایی از اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 1-18]

 • موتیف موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 65-86]

 • موسم الهجرة إلی الشمال دراسة وجوه فاعلیة اللغة والتعلیم المفروضین من قبل المستعمِر فی الخطاب مابعد الکولونیالیّ فی «موسم الهجرة إلی الشمال» بناءً علی المنظومة الثلاثیة لجاک لاکان [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 79-96]

 • موسى بیدج دراسة فی کیفیة الترجمة عبر لغة وسیطة وفقا لمنهج النص التطبیقی نموذجا (ترجمة موسی بیدج لکتاب Jesus the son of man )Jesus the son of man [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 219-238]

 • موسیقى بیرونى موسیقی در شعر اجتماعی نزد حافظ ابراهیم [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 23-39]

 • موسیقى درونى موسیقی در شعر اجتماعی نزد حافظ ابراهیم [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 23-39]

 • موسیقى معنوى موسیقی در شعر اجتماعی نزد حافظ ابراهیم [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 23-39]

 • موسیقی بیرونی فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • موسیقی درونی فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • موسیقی درونی کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • موضوع نمایه موضوعی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی «شماره‌های: 11 – 30» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 139-155]

 • موف تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • مولانا وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • مولوی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

 • ميخائيل باختين تحلیل الرموز الدینیة في شعر عبد الغنی النابلسي بناء علی نظریة باختین لمتعدد الأصوات [(مقالات آماده انتشار)]

 • میراث ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • میراث ادبی تصویر شعری میراث ادبی در شعر سمیح القاسم [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 61-82]

 • میراث فرهنگی اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • میرامار بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 117-135]

 • میسلون هادی زیبایی شناسی زبان روایی میسلون هادی (بررسی موردی رمان «حلم وردی فاتح اللون») [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • میهن بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • ناجی العلی نمادگرایی زن در کاریکاتورهای "ناجی العلی" و رمان «زیتون الشوارع» "ابراهیم نصرالله" [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-24]

 • ناخودآگاه شیوه نقد روان‌شناسی در آثار نقدی دکتر احسان عباس [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • نادی السیارات تزهای داستانی پژوهشی درباره خاستگاه فکری رمان نادی السیارات نوشته علاء الاسوانی براساس اصول علم روان شناسی اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نازک الملائکة تحلیل المثل القدیمة: الظل والقناع فی شعر نازک الملائکة [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 89-116]

 • ناسازواری شیوه‏های کاربرد طنز در تصاویر فکاهی احمد مطر [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 121-146]

 • ناسازواری بازتاب ناسازواری در اسلوب‌های بلاغی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 25-44]

 • ناسازواری تصویری ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • ناصرخسرو مقارنه بین ناصرخسرو و کمیت بن زید الأسدی فی فضایل الامام علی(ع) [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 123-150]

 • ناقدان سنّت و نوآوری در نقد ادبی فارسی و عربی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 1-19]

 • نام‌های شخصیت‌ها نشانه‌شناسی اسامی شخصیت‌ها در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتة احلام مستغانمی (دو شخصیت اصلی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 39-58]

 • نامه‌های اخوانی کاربرد بینامتنی شعر در نامه فاضل گروسی به محمدسعید رضوی همدانی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 1-23]

 • نبیل خلف کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • نثر صوفیانه بررسی شاخه‏ های نثر صوفیانه در عصر عباسی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 139-173]

 • نثر عربی فلفل و عناصر داستان [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-40]

 • نجمة أغسطس العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 119-140]

 • نجیب الکیلانی دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • نجیب کیلانی استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • نجیب محفوظ تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • نجیب محفوظ فلفل و عناصر داستان [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-40]

 • نجیب محفوظ تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

 • نجیب محفوظ تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 177-208]

 • نجیب محفوظ بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 117-135]

 • نجیب محفوظ دراسة الشکل و المضمون لقصة الخوف لنجیب محفوظ و قصة بیابانی لمحمود دولت‌آبادی «و؛ نموذجاً» [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 105-128]

 • نجیب محفوظ بررسی ریخت‌شناسی «عبث الاقدار» نجیب محفوظ بر اساس نظریة پراپ [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 21-42]

 • نجیب محفوظ شیوه های بازنمایی افکار در رمان« الطریق» اثر نجیب محفوظ براساس نظریه« لیچ» و «شورت» [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 1-20]

 • نجیب محفوظ البطل الإشکالی فی روایة «اللص والکلاب» لنجیب محفوظ [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 177-196]

 • نجیب محفوظ دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • نجیب محفوظ وظیفة التواصلات غیر اللفظیة في روایة "زقاق المدقّ" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 77-100]

 • نجیب محفوظ مؤشرات الانتماء للحیّ في روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 129-154]

 • نحاس پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • نحو نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • نحو بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • نحو جایگاه نحویان در کتاب مغنی اللّبیب ابن هشام أنصار ی (مطالعه موردی: أبوحیّان غرناطی) [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 137-154]

 • نحو پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • نحو بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • نحو روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • نحو اللغة العربیة ظاهرة الفعل المرکب فی اللغة العربیة؛ عرض ونقاش [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 141-164]

 • نحو اللغة الفارسیة ظاهرة الفعل المرکب فی اللغة العربیة؛ عرض ونقاش [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 141-164]

 • نحو سنتی بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 147-171]

 • نحوی ها نگرش بلاغی ها و نحوی ها به زبان [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 81-94]

 • نردباز سبک شناختی قصیده «لاعب النرد» محمود درویش [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • نزار قبانی تحلیل آوایی و معناشناسی قصیدة بلقیس «نزار قبانی» (پژوهشی در باب نقد آوایی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 79-98]

 • نزار قبانی ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • نزار قبانی کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • نشانگری زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

 • نشانه تکنیک تکرار در دعای عرفه گونه‌ها و کارکردهای زیباشناختی و معناشناختی آن [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 43-62]

 • نشانه‌شناسی بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی اسامی شخصیت‌ها در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتة احلام مستغانمی (دو شخصیت اصلی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 39-58]

 • نشانه‌شناسی بررسی نشانه‌شناختی عنوان رمان و نام شخصیت‌ها در رمان «عمالقة الشمال» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 21-38]

 • نشانه‌شناسی بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

 • نشانه‌شناسی شخصیت‌ها بررسی نشانه‌شناختی عنوان رمان و نام شخصیت‌ها در رمان «عمالقة الشمال» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 21-38]

 • نشانه – معناشناسی بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • نشانه¬معناشناسی بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • نشانه‌های عنوان بررسی نشانه‌شناختی عنوان رمان و نام شخصیت‌ها در رمان «عمالقة الشمال» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 21-38]

 • نظام البرده مقایسة تحلیلی بین برده بوصیری و نظام البرده باکثیر [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 47-66]

 • نظام التحفیز الذاتي للغة الثانية دراسة دوافع تعلم اللغة العربية لدى طلاب جامعة شيراز بناءً على نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 71-92]

 • نظام زبان فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی ( سیبویه و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 57-76]

 • نظام عاطفی گفتمان بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظام گفتمانی بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • نظرية ألبرت بريمو التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • نظرية كارن هورناي في رواية «فؤاد حلمی» لشخصیّة سيکولوجية دراسة لیلة النهر في ضوء نظرية "کارن هورناي للشخصية" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 155-174]

 • نظريه‌ی ويني وداربلنه مقایسه‌ی تطبيقی ترجمه‌های فارسی وعربی "خوشه‌های خشم"(براساس الگوی وینی وداربلنه) [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 53-78]

 • نظریة الإستعارة المعاصرة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • نظریة «الحضور الوجودی» الهواجس الوجودیة عند أبی القاسم الشابی (دراسة نقدیة لشعر الشابی فی ضوء المنهج النفسی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 153-176]

 • نظریّة الشخصیّة دراسة سیکولوجیة لشخصیّة أحمد عاکف فی روایة " خان الخلیلی" فی ضوء نظریة الشخصیّة لـ "کارن هورنای" [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 93-111]

 • نظریة النظم دراسة تطبیقیة لنظریة نظم الکلام بین وجهات النظر القدیمة والحدیثة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 155-178]

 • نظریّة الهیمنة تمظهرُ الهَیمنة و الآراء المضادّة للهَیمنة فی قصّة «خلیل الکافر» (فی ضَوء نظریّة أنطونیو جرامشی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 81-100]

 • نظریة لیچ و شورت شیوه های بازنمایی افکار در رمان« الطریق» اثر نجیب محفوظ براساس نظریه« لیچ» و «شورت» [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 1-20]

 • نظریة نظم الکلام دراسة تطبیقیة لنظریة نظم الکلام بین وجهات النظر القدیمة والحدیثة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 155-178]

 • نظریة هرتسبرغ تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • نظریه ادبی تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 103-118]

 • نظریه دریافت نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • نظریه ریفاتر بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • نظریه نظم زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • نظریه نقش‌گرایی زبان هالیدی تحلیل محتوای کتاب‌های عربی متوسطه اول براساس نظریة نقش‌گرایی زبان [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 1-24]

 • نفت تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • نقائض تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

 • نقاب نمادهای ابتکاری و نقاب¬ها در شعر بدر شاکرسیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 1-24]

 • نقاب- عزالدین مناصره- امرؤالقیس- شعر معاصر فلسطین نقاب امرؤالقیس بر چهرۀ عزالدین مناصره (در مجموعه اشعار) [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 63-85]

 • نقد بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • نقد حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 109-126]

 • نقد نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 243-246]

 • نقد اجتماعی تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • نقد اجتماعی ابن وردی ودیدگاه او نسبت به جامعه مملوکی در شام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 87-108]

 • نقد اجتماعی ادبیات تحلیل جامعه‌شناختی داستان شعری «حفّار القبور» از بدر شاکر السیاب(ساختگرای تکوینی) [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]

 • نقد ادبی سنّت و نوآوری در نقد ادبی فارسی و عربی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 1-19]

 • نقد ادبی شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 137-152]

 • نقد ادبی تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

 • نقد ادبی پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 97-115]

 • نقد ادبی اصطلاح‌سازی حازم قرطاجنی در حوزة نقد ادبی و عروض [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 43-64]

 • نقد القصة الدراسة الهيكلية لمقالات مجال القصة في مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 85-108]

 • نقد الکتاب التحلیل النقدی لکتاب سیمیائیة النص السردی لعبد الهادی أحمد الفرطوسی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 239-260]

 • نقد الکتاب دراسة ونقد لکتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 239-260]

 • نقد ترجمه نقدی تطبیقی بر ترجمه کتاب الایام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 67-86]

 • نقد جامعه شناختی پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • نقد روان‌شناختی نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 109-133]

 • نقد زیبایی‌شناختی استانداردهای زیبایی‌شناسانه‌ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر حسی (خوانشی انتقادی وغیرهمسو در دو بیت از ابیات امرؤالقیس) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 73-94]

 • نقد سیاسی تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • نقد عربی سنّت و نوآوری در نقد ادبی فارسی و عربی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 1-19]

 • نقد علم النفس دراسة وتحلیل هجاء ابن الرومي وفقاً علی آليات الدفاع النفسي لفرويد [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 75-96]

 • نقد فارسی سنّت و نوآوری در نقد ادبی فارسی و عربی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 1-19]

 • نقض بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • نقض­الغرض أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • نکته‌هاى معنایى بررسى کارکردها و پیام‌هاى معنایى جناس در شعر صفى الدین حلى (بررسى موردى مدایح نبوى (ص) و اهل بیت (ع)) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 47-70]

 • نگارش آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 107-126]

 • نماد بررسی درونمایه‌های شعر مظفّر نوّاب [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • نماد تأثیر جنگ شش روزه بر شعر معاصر فلسطین [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 101-116]

 • نماد نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 39-60]

 • نماد سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 61-86]

 • نماد تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 61-87]

 • نماد نمادگرایی زن در کاریکاتورهای "ناجی العلی" و رمان «زیتون الشوارع» "ابراهیم نصرالله" [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-24]

 • نمادشخصی نمادهای ابتکاری و نقاب¬ها در شعر بدر شاکرسیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 1-24]

 • نمایشنامة پیگمالیون بررسی تطبیقی دو نمایشنامة پیگمالیون ( با محوریت موضوع «چالش میان هنر و زندگی») [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 59-80]

 • نمایشنامه واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • نمایشنامه نقش داستان و نمایشنامه در رهایی از زبان کنترل‌شده برای گویش‌وَران به زبان فارسی [دوره 11، شماره 34، 1394، صفحه 39-58]

 • نمایشنامه ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • نمایشنامه اسلامی تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • نمایشنامه (الملک هو الملک) بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 1-23]

 • نمایش‌نامه‌نویسی چالش هنر نمایش‌نامه‌نویسی توفیق حکیم با تکیه بر تکنیک‌های مکتب واقع‌گرا "نمونه موردی نمایشنامه ایزیس" [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 21-42]

 • نمایش‌نامۀ »ایزیس» چالش هنر نمایش‌نامه‌نویسی توفیق حکیم با تکیه بر تکنیک‌های مکتب واقع‌گرا "نمونه موردی نمایشنامه ایزیس" [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 21-42]

 • نمایه نمایه موضوعی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی «شماره‌های: 11 – 30» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 139-155]

 • نموذج بيرس ذات ثلاثي الأبعاد دراسة العلامات البناءة لمفهوم السلام في أشعار أدهم عادل دواوین (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) علی ضوء نموذج بيرس السيميائي [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 105-126]

 • نهج البلاغة منابع لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 37-60]

 • نهج البلاغة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • نهج البلاغة مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 1-18]

 • نهج‌البلاغه بینامتنی دیوان ابوالعتاهیه با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 157-186]

 • نهج‌البلاغه کارکرد نکره و زیبایی‌شناسی بلاغی آن در نهج‌البلاغه مطالعه‌ی موردی کلمات قصار [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 29-42]

 • نهج‌البلاغه ضرب‌آهنگ صوتی در نهج‌البلاغه در دو خطبة «شِقشقیه» و «آفرینش طاووس» [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 41-60]

 • نهج‌البلاغه بررسی کاربست شگرد فلش‌بک در نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 43-64]

 • نهج البلاغه تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • نهج البلاغه معنا و اعراب دو ساختار« ویکأنّ » و «کأنّ ... بـ ... » در پرتو قرآن و نهج البلاغه [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 95-112]

 • نهضت ترجمه اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • نوآوری بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • نوآوری سنّت و نوآوری در نقد ادبی فارسی و عربی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 1-19]

 • نوآوری جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • نوآوری مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • نورمن فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • نورمن فیرکلاف دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • نورمن فیرکلاف خسرو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 33-56]

 • نومیدی افق نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • نوواژه نوواژه‌ها و تأثیر دانش واژه‌شناسی در معادل‌سازی آن‌ها بین عربی و فارسی [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 127-152]

 • نیازهای زبانی – فراگیران زبان عربی – فراگیران غیر اهل زبان نیازهاى کاربردى زبان براى فراگیران زبان عربی غیر اهل زبان [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • نیرودا ومُفدی زکریّاء دراسة مقارنة لمضامین المقاومة ومکافحة الاستکبار لدی مفدی زکریّاء وبابلو نیرودا [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 109-130]

 • نی¬نامه تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

و

 • وأسالیب إرائة المطالب مع الإرجاعات نقدٌ علی نقد «الدراسة» الواهی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 221-242]

 • واژگان غریب منابع لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 37-60]

 • واژه زیباشناسی تکرار در شعر متنبی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 33-50]

 • واژهشناسی بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • واسینی الأعرج تحلیل رمان «رمل المایة» از واسینی الأعرج بنابر رویکرد دریافت [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 21-38]

 • واسینی الأعرج دراسة مابعد الإستعماریة لدور المثقف فی روایة «ذاکرة الماء» واسینی الأعرج (وفقاً لآراء إدوارد سعید) [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 141-160]

 • واقع‌گرایی بازتاب واقع‌گرایی عقلانی در آثار أمین الریحانی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 1-18]

 • واقع‌گرایی چالش هنر نمایش‌نامه‌نویسی توفیق حکیم با تکیه بر تکنیک‌های مکتب واقع‌گرا "نمونه موردی نمایشنامه ایزیس" [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 21-42]

 • واقع گرایی تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • واقع¬گرایی رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • واکه‌ها و همخوان‌ها پژوهش تطبیقی پیرامون مکانیزم‌های هماهنگی آوایی در زبان‌های عربی و ترکی آذری "بررسی موردی وام‌واژه‌های عربی" [(مقالات آماده انتشار)]

 • والبلدان العربیة دور خریجی فرع اللغة العربیة فی تنمیة التجارة الالکترونیة مع البلدان العربیة (العراق نموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 253-272]

 • والصادرات دور خریجی فرع اللغة العربیة فی تنمیة التجارة الالکترونیة مع البلدان العربیة (العراق نموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 253-272]

 • والعراق دور خریجی فرع اللغة العربیة فی تنمیة التجارة الالکترونیة مع البلدان العربیة (العراق نموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 253-272]

 • وام‌گیری نوواژه‌ها و تأثیر دانش واژه‌شناسی در معادل‌سازی آن‌ها بین عربی و فارسی [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 127-152]

 • وام‌واژه‌ها پژوهش تطبیقی پیرامون مکانیزم‌های هماهنگی آوایی در زبان‌های عربی و ترکی آذری "بررسی موردی وام‌واژه‌های عربی" [(مقالات آماده انتشار)]

 • وجدان وجدانیّات در اشعار شریف رضی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 39-56]

 • وجدانی و المنفلوطی [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 33-56]

 • وخریجو فرع اللغة العربیة دور خریجی فرع اللغة العربیة فی تنمیة التجارة الالکترونیة مع البلدان العربیة (العراق نموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 253-272]

 • ورشة الترجمة مادة و رشة تعلیم ترجمة النصوص الصحفیة لتوفیر فرص العمل لطلبة فرع اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 229-244]

 • وزن علل موفّقیّت قالب مثنوی در ادبیّات فارسی و ناکامی آن در ادبیّات عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 119-135]

 • وزن علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • وصف الصّرف والنّحو مسبار للنّقد أو آلة للتّوصیف [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 137-158]

 • وصل فصل و وصلِ جمله ی حالیه درعربی وفارسی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 147-164]

 • وکالة انباء فارس مادة و رشة تعلیم ترجمة النصوص الصحفیة لتوفیر فرص العمل لطلبة فرع اللغة العربیة [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 229-244]

 • ون دیك تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

ه

 • هاتف اصفهانی نامه‌نگاری شعری بین طبیب اصفهانی و هاتف اصفهانی مناسبت، موضوعات، و سبک‌شناسی آن [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 23-46]

 • هاشم بن عبد مناف تحلیل گفتمان انتقادی خطب با تكیه بر رویكرد فركلاف (خطبه‌های هاشم بن عبد مناف) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 1-22]

 • هجا هجا و انگیزه‌های روانی آن در شعر بوصیری [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 65-87]

 • هجاء ابن الرومي دراسة وتحلیل هجاء ابن الرومي وفقاً علی آليات الدفاع النفسي لفرويد [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 75-96]

 • هجمة المغول تضخّم الذکریات الماضیة (تحلیل أسباب الإعجاب بالتراث العلمی والأدبی الإسلامی عند الکتّاب العرب بعد هجمة المغول) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 205-230]

 • هجو سبک شناسی هجویات متنبّی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 159-176]

 • هجو اجتماعی هجا و انگیزه‌های روانی آن در شعر بوصیری [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 65-87]

 • هجو دینی هجا و انگیزه‌های روانی آن در شعر بوصیری [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 65-87]

 • هدى بركات أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • هدي بركات كارناول در رمان "بريد الليل" اثر "هدي بركات" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 47-72]

 • هدية حسين التبئير و الراوي في رواية «ریام و کفی» دراسة سردية [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 159-180]

 • هدی برکات سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • هزار و یک شب تحلیل رمان «رمل المایة» از واسینی الأعرج بنابر رویکرد دریافت [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 21-38]

 • هماهنگی آموزشی فرصت های شغلی فراهم شده برای فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی و لزوم هماهنگی آموزشی با نیاز های آن [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 215-230]

 • هماهنگی آوایی پژوهش تطبیقی پیرامون مکانیزم‌های هماهنگی آوایی در زبان‌های عربی و ترکی آذری "بررسی موردی وام‌واژه‌های عربی" [(مقالات آماده انتشار)]

 • هماهنگی انسجامی بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

 • همزه استفهام نگرش بلاغی ها و نحوی ها به زبان [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 81-94]

 • همس‌الجنون فلفل و عناصر داستان [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-40]

 • همكاری گفتمان بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • همکارى بین مؤسسه‌اى بررسى شاخص‌هاى مؤثّر در استنادگیری مقالات مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 53-72]

 • همگرایی فرهنگی همگرایی زبانی و ادبی عربی و فارسی: زمینه‌‌ای برای رواج دیپلماسی علمی میان ایران و دولت‌های خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 125-142]

 • هنجارگریزی هنجارگریزی شعری در گفتمان انقلابی اشعار فاروق جویده [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 17-31]

 • هنرسازه‌های بدیعی نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 53-74]

 • هويت هويت ايراني در کتاب‌هاي درس عربي از قانون‌گذاري تا اقدام (مطالعة موردي کتاب‌هاي عربي متوسطة اوّل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 73-96]

 • هويت ايراني هويت ايراني در کتاب‌هاي درس عربي از قانون‌گذاري تا اقدام (مطالعة موردي کتاب‌هاي عربي متوسطة اوّل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 73-96]

 • هويت ملّي هويت ايراني در کتاب‌هاي درس عربي از قانون‌گذاري تا اقدام (مطالعة موردي کتاب‌هاي عربي متوسطة اوّل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 73-96]

ی

 • یحیی السماوی استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 1-16]

 • یونغ تمظهر النماذج البدائیّة لیونغ فی قصیدة "أنشودة المطر" لبدر شاکر السیاب [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 89-108]

 • یونغ دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]