تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
ادبی
واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر»

سعدالله همایونی؛ عدنان طهماسبی؛ نجمه محیایی

دوره 14، شماره 46 ، خرداد 1397، ، صفحه 81-102

چکیده
  آشنایی‌زدایی یکی از شگردهای ادبی است که پژوهش‌های اسلوب‌شناسی دربارة متون ادبی بر پایة آن استوار است. مراد از آشنایی‌زدایی عدول از ساختار رایج زبانی و انتخاب ساختاری براساس معیارهای ادبی و ویژه است. در این میان، بدر شاکر السیاب از جمله شاعرانی است که برای پویایی و غنای هرچه بیشتر زبان شعری خود، بدین شگرد ادبی روی می‌آورد و توجه ...  بیشتر