تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

*اهداف و چشم انداز مجله علمي انجمن ايراني زبان وادبيات عربي

ـ توسعه مرز هاي دانش زبان وادبيات عربي با ترويج نشر دانش سودمند در حوزه زبان وادبيات عربي

ـ انتشار آثار علمي برتر اساتيد رشته زبان وادبيات عربي دانشگاه هاي کشور

ـ تعامل بين المللي به منظور انتشار آثار علمي اساتيد دانشگاه هاي کشورهاي عربي

ـ تعامل علمي بين اساتيد دانشگاه هاي داخل وخارج کشور با ايجاد شبکه تعاملي بين نويسندگان مقاله و داوران و اعضاي هيات تحريريه که منجر به بالندگي علمي اساتيد مي شود.