تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
گفتمان جلد و اشارات پنهان صوفیانه در دیوان «أنطق عن الهوی» اثر عبدالله حمادی

عبدالغانی خشه

دوره 11، شماره 35 ، شهریور 1394، ، صفحه 23-39

چکیده
  طرح روی جلد، در گذشته، عمدتاً برای حفاظت از صفحات و محتوای کتاب به کار می‌رفت، اکنون اما طرح روی جلد بنابر میزان انطباق و بیانگری‌اش از متن، کارکردی فراتر از گذشته پیدا کرده‌است. بر این اساس، اگر نگاهی به طرح روی جلد مجموعه شعر (أنطق علی الهوی) سروده شاعر صوفی مسلک الجزایری، عبدالله حمادی (انتشارات دارالألمعیة، قسنطینه،2011) بیفکنیم، ...  بیشتر