طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

دانشجو دکتري دانشگاه الزهرا(س)

المستخلص

ايران جزء ده کشور برتر جهان از نظر جاذبه‌هاي گردشگري تاريخي، طبيعي، فرهنگي، و ديني است. طي ساليان اخير اين جاذبه‌ها توجه گردشگران جهان را به‌ويژه از جهان عرب و شيعيان به خود جلب کرده‌است. واقعيت آن است که ظرفيت‌هاي جذب گردشگر از کشورهاي عربي به ايران بسيار بيشتر از ميزان موجود است. ميان اين ظرفيت و جمعيتِ جوياي کار دانش‌آموختگان زبان و ادبيات عربي که مي‌توانند در تحقق اين ظرفيت‌ها نقش‌آفرين باشند، حلقة مفقوده‌اي بنام مهارت‌هاي کارآفريني قرار دارد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد پاسخ دادن به اين پرسش است که زمينه‌ها، بايسته‌ها و راهکارهاي کارآفريني زبان‌دانان و دانش‌آموختگان زبان عربي در عرصه توريسم در کشور چيست؟ يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد که ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي ايران براي گردشگران عرب به‌خصوص شيعيان بسيار بالاست. بازنگري در برخي دروس رشته زبان و ادبيات عربي، تشکيل شرکت‌هاي گردشگري با محوريت به‌کارگيري دانش‌آموختگان زبان عربي، افزايش حمايت‌هاي دولتي از دانش‌آموختگان به‌خصوص با برگزاري دوره‌هاي مهارت‌افزايي و راهنمايي توريست، و تشکيل حلقه‌هاي همکاري ميان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت امور خارجه، بخش فرهنگي سفارتخانه‌هاي عربي و انجمن زبان و ادبيات عربي، مي‌تواند به افزايش کارآفريني دانش‌آموختگان زبان و ادبيات عربي در عرصه گردشگري کمک کند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری