طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ، پس از تأسيس انجمن و پس ازاخذ مجوز رسمي از کميسيون بررسي اعتبار نشريات علمي کشور ، از تاريخ 19/8/83 به چاپ و نشر مقالات علمي پژوهشي مربوط به حوزه زبان و ادبيات عربي مي پردازد . اين مجله وابسته به انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي و زير نظر هيأت مديره و هيأت تحريريه محترم و براساس مقررات کميسيون بررسي اعتبار نشريات علمي کشور فعاليت مي کند .

تمام مقالات با حضور حداکثر اعضاي هيأت تحريريه در جلسه مطرح شده ، تعيين داور مي شود و نتيجه داوري نيز درجلسه هيأت تحريريه مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت ، مقالات حائز امتياز در فرايند چاپ و نشر قرار مي گيرد و هيچ مقاله اي تحت هيچ شرايطي بدون داوري و بدون مطرح شدن در جلسه هيأت تحريريه و کسب رأي آنها ، در فرايند چاپ و نشر قرار نمي گيرد .

هر موضوعي که مربوط به حوزة زبان و ادبيات عربي باشد مي تواند در قلمرو پژوهشي مجله جا بگيرد : هر آنچه مربوط به زبان عربي ، آموزش آن ، تاريخ آن و مطالعات زبان شناسي پيرامونِ آن باشد ، هرآنچه مربوط به ادبيات عربي قديم و جديد ، نثر عربي قديم و جديد و شعر عربي قديم و جديد باشد ، هرآنچه مربوط به نقد ادب عربي و تطبيق ميان رشته اي مربوط به ادبيات عربي مانند مطالعات قرآني مرتبط و مطالعات ادبيات تطبيقي مرتبط با ادبيات عربي باشد همه و همه جزو قلمرو پژوهشي مجله انجمن قرار مي گيرد . اميد است همه اصحاب قلم با آگاهي از حيطه کاري مجله ، هيأت تحر يريه را در انتخاب و گزينش مقالات علمي پژوهشي ياري کنند تا اين مجلة نوپا اما پويا که داراي درجه نمايه ISC مي باشد در آينده بتواند نمايه ISI را نيز کسب کند .

نکته پاياني :

هر چند مجله از اولين شماره به صورت دو زبانه ( عربي و فارسي ) بوده است . امّا از آنجا که سياست وزارت علوم بر يک زبانه کردن مجلات استوار است لذا در شرايط فعلي اولويت چاپ با مقالاتي است که به زبان عربي باشند و در آيندة نزديک هيچ مقاله اي به زبان فارسي پذيرفته نخواهد شد .