طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 نويسنده مسوول

2 همکار

المستخلص

گردشگري، صنعتي است فرهنگي و پرسود کهنقش زبان در آن برجستهاست و تمامي عناصر پيوندميان ملت‌ها را در خود دارد. همچنين کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و آييني آن نيز قابل توجه است. در گردشگريِ سلامت،زبان اهميت و جايگاه والايي دارد. چراکه گردشگر بيشترين تعامل و ارتباط را با مجموعة بزرگي از مردم مقصد دارد. اين تعامل گسترده ودوسويهمي‌تواند به پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي نيز بينجامد.
پيشرفت‌هاي ايران در زمينه‌هاي متعدد علمي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي توجه ملل مسلمان رابه خود معطوف کرده‌است. گردشگري سلامت نيز يکي از مهم‌ترين دلايل مسافرت مسلمانان عرب به ايران است. در اين زمينه با چند پرسش روبه‌رو هستيم: نقش دانش‌آموختگان زبان عربي در توسعة صنعت گردشگري به‌ويژه گردشگري سلامت چيست؟ ظرفيت‌هاي اين صنعت در جذب دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصيلان زبان عربي چگونه است؟
بي‌شکدانش‌آموختگان زبان عربي حلقة واسط گردشگران سلامت و درمانگرانهستند که هم در مقام سفيران فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و همدر مقام بازرگانان دستاوردهاي علمي کشور ايفاي نقش مي‌کنند و در دو فاز علمي و فرهنگي رسالت سترگي را بر عهده دارند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری