تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی

چکیده

مجموعه داستان «مغرب الشمس» حسن برطال، از نوع داستان کوتاهِ کوتاه عربی است و نویسنده، کوشیده تا در آن از تکنیک‌های روایت در به‌کارگیری ضمایر سه‌گانه برای بیان درونیات شخصیت‌های داستان و روایت ماجراهای اصلی آنها بهره ببرد.
هدف اصلی این تحقیق، بیان توانایی داستان کوتاهِ کوتاه عربی در همراهی با انواع داستان از نظر تحلیل گفتمان روایی و به‌کارگیری مهم‌ترین مباحث آن است و سعی دارد تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد‌ که: انواع تکنیک‌های تحلیل گفتمان از منظر وجهیّت و کانون روایت در داستان کوتاهِ کوتاه کدام است؟ دیدگاه‌ها، ایدئولوژی‌ها، و شخصیت‌ها در آنها به چه صورت مطرح شده و به گروه‌های مختلف اجتماعی نسبت داده شده‌اند؟ و درنهایت، این ایدئولوژی‌ها از چه طریق به مخاطب انتقال یافته‌است؟
این بررسی نشان می‌دهد که این داستان‌ها با وجود فشردگی در حجم، استقلال موضوعی و اختلاف بیانی، دارای مشترکات بسیاری از منظر شخصیت‌های کانونی و دیدگاه‌ روایی حاکم بر فضای داستان هستند. در کنار این مسائل، این نوع داستان منطبق بر دیدگاه روایی ژرار ژنت بوده و درنتیجه می‌تواند با سایر دیدگاه‌های روایی نیز هماهنگ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات