تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

«ابراهیم نصرالله» یکی از داستان‌نویسان برجستة فلسطینی می­باشد که در کشورما ناشناخته است. آثار داستانی این نویسنده که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، شامل ‌«طیور الحذر»، «طفلالممحاة»، «أعراس آمنة»، «مجرد 2 فقط» و  «حارس المدینة الضائعة» می‌باشد. ابراهیم نصرالله در این آثار داستانی، از شیوه­های روایی گوناگون و متنوعی چون رئالیسم جادویی، تکنیک چند آوایی، جریان سیال ذهن و کودک روایتگر سود جسته و از داستان­نویسان مشهور جهان مانند ژوزه ساراماگو و میلان کوندرا الگوبرداری کرده است. میان برخی آثار او و آثار نویسندگان عرب هم­طرازش نوعی «بینامتنی» دیده می­ شود.

کلیدواژه‌ها

-   ابومطر، احمد، (1994م) الروایة و الحرب، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   ابونضال، نزیه، (2006م) التحولات فی الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   اصغری، جواد، (1387ه‍.ش) «نگاهی تحلیلی به تکنیک روائی سیلان ذهن»، فصلنامة پژوهش‌های ادبی، سال پنجم، پاییز شماره 21.
-   بوجاه، صلاح‌الدین، (1993م) الشیء بین الوظیفة و الرمز، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   بیات، حسین، (1387ه‍.ش) داستان‌نویسی جریان سیال ذهن، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
-   حسن القصراوی، مها، (2004م) الزمن فی الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   دشین، عبدالنبی، (1999م) شعریة العنف، دارالثقافة، الدار البیضاء، ط 1.
-   سناپور، حسین، (1382ه‍.ش) ده جستار داستان‌نویسی، تهران، چشمه.
-   عطا نعیسه، جهاد، (2001 م) مشکلات السرد الروائی؛ قراءة خلافیة، دمشق، منشورات اتحاد الکتاب العرب.
-   فلکی، محمود، (1382هـ.ش) روایت داستان، نشر بازتاب نگار، تهران.
-   القواسمة، محمد، (2000م) الخطاب الروائی فی الاردن، دار الفارس، عمان، ط 1.
-   کوندرا، میلان، (1385ه‍.ش) بار هستی، ترجمه پرویز همایون­پور، چاپ هفدهم، تهران نشر قطره.
-   کوندرا، میلان، (1386ه‍.ش) هنر رمان، ترجمه پرویز همایون­پور، چاپ هفدهم، تهران نشر قطره.
-   میرصادقی، جمال، (1376ه‍.ش) عناصر داستان، انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران.
-   میرصادقی، جمال، (1377ه‍.ش) واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی، کتاب مهناز، تهران.
-   نصرالله، ابراهیم، (2006م)  اعراس آمنة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   نصرالله، ابراهیم، (1998م) «تجربتی الروائیة و علاقتها بالفنون الادبیة و البصریة»، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للکتاب، المجلد 17، العدد 1، القاهرة.
-   نصرالله، ابراهیم، (1998م) حارس المدینة الضائعة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   نصرالله، ابراهیم، (2000م) طفل الممحاة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   نصرالله، ابراهیم، (1996م) طیور الحذر، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-   نصرالله، ابراهیم، (1992م) مجرد 2 فقط، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت.
-  یاکوبسن، رومن، (1380ه‍.ش) «قطب‌های استعاره و مجاز»، کوروش صفوی، ساختگرایی، پسا ساختگرایی و مطالعات ادبی، گروه مؤلفان، به کوشش فرزان سجودی، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.