تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

 قرآن مجید که روشنگر زندگی همه ی جوامع است، از همان قرن اول هجری، پیوسته از جنبه­های مختلفی مانند صرف و نحو و لغت و بلاغت و... مورد تحقیق و بررسی علما قرار گرفته است و هر یک به قدر توان خود از قرآن استنباط کرده­اند. این مقاله به بررسی حروف جر زائد در ده جزء اول قرآن مجید می­پردازد. این حروف در جمله، نقش تأکیدی دارند و معنای کلی جمله را تأکید می­کنند؛ به گونه­ای که ذکر آن ها در جمله به مانند تکرار دوباره ی جمله است. این مقاله به بیان آرای مختلف در مورد آیاتی که در  آن ها حروف جرّ زائد به کار رفته است، پرداخته و سپس به بررسی، بحث و مقایسه ی این آراء می‌پردازد تا به جمع بندی و نتیجه گیری از آن ها بپردازد

کلیدواژه‌ها

-        قرآن مجید.
-        ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار إحیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی، الطبعة الثالثة، 1999م.
-        ابن یوسف، أحمد المعروف بالسّمین الحلبی، الدّرر المصون فی علوم الکتاب المکنون، تحقیق احمد محمد خرّاط، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولی، 1986م.
-        التّرجمان، عباس، معانی حروف المعانی عند ابن هشام و الرّمانی، تهران، مؤسسة الأعلمی، الطبعة الأولی، 1983م.
-        حسن، عباس، النحو الوافی، القاهره، دارالمعارف، الطبعة الثالثة، 1916م.
-        الخضری، محمد الأمین، من أسرار الحروف الجر فی الذکر الحکیم، القاهره، مکتبة وهبة، الطبعة الأولی، 1989م.
-        الدرویش، محی الدین، اعراب القرآن الکریم و بیانه، دمشق، دار الإرشاد، الطبعة الرابعة، 1994م.
-         الدسوقی، مصطفی محمد عرفة، حاشیة الدسوقی علی مغنی اللبیب، تحقیق یوسف البقاعی، بیروت، دارالفکر، الطبعة الأولی، 2009 م.
-        رادمنش، سیّد محمد، معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ اول، 1992م.
-        الرّمانی النحوی، ابوالحسن علی بن عیسی، معانی الحروف، تحقیق عبد الفتاح اسماعیل الشبلی، قاهره، دارالنهضة، الطبعه الأولی، 1973م.
-        الزجاج. اعراب القرآن، تحقیق ابراهیم الأبیاری، القاهره، دارالکتب المصری، الطبعة الرابعة، 1999م.
-        الزجاجی، ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق، حروف المعانی، تحقیق علی توفیق الحمد، اربَد، دارالأمل، الطبعة الثانیة، 1986م.
-         الزرکشی، بدرالدّین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت، المکتبة العربیّة، الطبعة الثانیة، 1971م.
-        الزمخشری، محمودبن عمربن محمد، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، تحقیق محمد عبد السلام شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة الثالثة، 1986م.
-        السیوطی ، جلال‌الدین، الأشباه والنظائر فی‌النحو، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعة الأولی، 1984م.
-        الصافی، محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه، دمشق، دارالرشید، الطبعة الرابعة العشرة، 1997م.
-        الشرتونی، رشید، مبادیء العربیّة فی الصرف و النحو، تهران، اساطیر، چاپ دهم، 1993م.
-        العکبری، ابوالبقاء عبدالله بن الحسین، التبیان فی اعراب القرآن، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت، دار‌الجیل، الطبعة الثانیة، 1987م.
-        معمّربن المثنّی، ابوعبیده ، مجاز القرآن، ت.محمد فؤاد سزگین، قاهره، مکتبة الخانجی، 1960م.
-        المالقی، احمد بن عبد النور، رصف‌لمبانی فی شرح حروف‌المعانی، تحقیق احمد محمد الخرّاط، دمشق، دارالقلم، الطبعة الثانیة، 1985م.
-        المرادی، الحسن بن قاسم، الجنی الدانی فی حروف المعانی، تحقیق فخرالدین قباوه و محمد ندیم فاضل، حلب، المکتبة العربیّة، الطبعةالثانیة، 2001م.
-        النّحاس، ابوجعفر احمدبن محمد بن اسماعیل، اعراب القرآن، تحقیق زهیر غازی زاهد، مکتبة النهضة العربیّة، الطبعة الثانیة، 1985م.
-         الهروی، علی بن محمد النحوی، الأزهیة فی علم الحروف، تحقیق عبد المعین الملوّحی، دمشق، مجمع اللّغة العربیّة، الطبعة الأولی،1971م.
-        شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، انتشارات نگاه و آگاه، تهران، 1370
-        شوالیه، ژان و آلن.  ژ. گربران، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلی، انتشارات جیحون، چاپ اول، تهران، 1378
-        صبوراردوبادی، احمد، آیین بهزیستی اسلام، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر اسلامی، 1367
-        طالو، محی‌الدین، الرسم و اللون، لاط، دمشق، مکتبة اطلس، لا تا
-         فروم، اریک، زبان از یاد رفته، ترجمه ابراهیم امانت، انتشارات مروارید، چاپ چهارم، تهران، 1366
-        عبدالصبور، صلاح، دیوان (المجلد الاول )، انتشارات دارالعوده، بیروت، 1968
-        ___________   دیوان (المجلد الثالث )، _____________________