تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

 یکی از  بزرگانی که اشخاص دیگر در زندگی آنها تأثیر داشته‌اند، ­­­ادیب و نویسنده‌ی نامدار لبنانی، جبران خلیل جبران است که عده­ای از زنان، بر زندگی ادبی و اجتماعی او تأثیر گذاشته­اند. یکی از این زنان که نقش بی‌بدیلی در زندگی وی داشته، ماری هاسکل است. نقطه‌ی عطف در زندگی جبران، آشنایی با ماری هاسکل در سال 1904 م. است. ماری هاسکل، شخصیت بانفوذی بود که می‌توان او را کاشف استعدادهای جبران نامید. اهمیت دوستی ماری و جبران در نامه‌های­ آن‌ها آشکار است. در این نامه­ها، درونی­ترین افکار جبران، پیشرفت­های هنری او و همچنین مکالمه‌های شخصی و تخصصی آن‌ دو، تا نزدیک به هفده سال و نیم بعد، ثبت شده است. در این پژوهش، تلاش بر آن است تا به ابعاد مختلف تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران پرداخته شود؛ لذا با ذکر نمونه­هایی از نامه‌ها، چگونگی رابطه‌ی آن دو با یکدیگر، آشکار می‌شود.ادبیات معاصر، ماری هاسکل، جبران خلیل جبران، عشق.

کلیدواژه‌ها

الف) کتاب ها:
-          اندرودیپ، شرفان، چیستی عشق جبران خلیل جبران، ملک دخت قاسمی نیک منش، تهران، انتشارات آوند دانش، 1385.
-          البعلبکی، منیر، معجم أعلام المورد، لبنان، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعه‌ی  الأولی، 1992م. 
-          پاینده، حسین: کاربرد روانشناسی در نقد ادبی، بی‌جا، بی‌تا، مرکز تحقیقات کامپیوتری و علوم اسلامی.
-          جبر، جمیل، جبران خلیل جبران فی حیاته العاصفة ، لبنان بیروت، مؤسسة  نوفل، الطبعة الأولی، 1981م.
-          جبر، جمیل: جبران فی عصره و آثاره الأدبیة والفنیة، لبنان بیروت، مؤسسة نوفل، الطبعة الأولی‌، 1983م.
-          جبر، جمیل: المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران، الأجنحة المتکسرة ، لبنان، بیروت، دارالجیل، 1999م.
-          جبران، جبران خلیل ، :پیامبر و دیوانه ، ترجمه: نجف دریا بندری، تهران، نشر کارنامه، 1380.
-          ----------------:  نامه های عاشقانه‌ی یک پیامبر، مترجم: آرش حجازی، تهران انتشارات کاروان، چاپ هفدهم، 1387.
-          حنین، ریاض: أحادیث عن جبران، لبنان، بیروت، موسسه نوفل، الطبعة  الاولی، 1983م.
-          خاکی، غلامرضا: پرسه در کرانه های یک روح، سیری در جهان بینی عرفانی جبران خلیل جبران،  ایران، تهران ، انتشارات سایه نما ، 1377.
-          خالد، غسان: جبران فی شخصیته و أدبه ، لبنان، بیروت ، مؤسسه‌ی  نوفل ، الطبعه‌ی  الأولی‌ ، 1983م.
-          روشنگر، مجید: دلواپس شادمانی تو هستم، گزینه‌های عاشقانه جبران خلیل جبران و ماری هاسکل،  تهران، انتشارات مروارید، 1383.
-           سیدی، سید حسین: به باغ همسفران، درباره جبران و سپهری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.
-          شعبان، ژوزف: جهان بینی جبران خلیل جبران، مترجم: اکرم السادات امیر خلیلی، چاپ 128، تندیس گرافیک، 1373.
-          العظمة، نذیر: جبران خلیل جبران فی ضوء الموثرات الأجنبیة، دمشق، دار طلاس للدراسات و الترجمة  و النشر، الطبعة  الاولی، 1987م.
-           الفاخوری، حنا: الجامع فی تاریخ الأدب العربی، الأدب الحدیث، لبنان بیروت ، دارالجیل ، 2005م.
-          فروتن شیرازی، سوسن: عرفان در اندیشه جبران خلیل جبران ، ، نشر به‌دید، چاپ اول، 1380.
-          قوال، انطوان: المجموعة  الکاملة  لمولفات جبران خلیل جبران ،الشعر، بیروت، دارالجیل، الطبعة الاولی، 1999م.
-          کرین، ویلیام: نظریه های رشد، مترجم د. غلامرضا خوی نژاد  و د.علیرضا رجائی، تهران، انتشارات رشد، 1388.
-          گرین، ویلیام  و همکاران: مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، انتشارات نیلوفر، چ: سوم، 1383.
-          نجار، اسکندر: قاموس جبران خلیل جبران، ترجمه ماری طوق،  لبنان، بیروت، درا الساقی، الطبعة الاولی، 2008م.
 نعیمه، میخاییل: جبران خلیل جبران، مترجم: سید ناصر طباطبایی، تهران، نتشارات افراز، چاپ اول، 1388.
هورنی، کارن: روش های نو در روانکاوی، مترجم سعید شاملو، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1343.
-          ب) پایان نامه ها:
-          عزیزی، افشین: النقد الاجتماعی فی آثار جبران خلیل جبران، «رساله‌  للحصول علی شهادة  الماجستیر فی فرع اللغه‌ی  العربیه‌ی »، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، 1384.
-          محمدی، علی اکبر: جلوه های تصوف و عرفان در اندیشه‌های جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، پایان نامه برای دریافت درجه‌ی  کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1385.
 
-          ج) اینترنت
-       عبده، سمیر «جبران خلیل جبران و ماری هاسکل:حکایة  وصل لم تکتمل  www. aawsat.com