تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

  داستان کوتاه، دیوان انسان امروز است و می رود تا به وسیله آثار جاویدان نویسندگان توانا و مستعدّ، جایگاه خود را در سراسر جهان مستحکم نماید. صندلی رونالدو- «مقعد رونالدو»- از داستانهای کوتاه محمود شقیر، نویسنده معاصر فلسطین، است که در حوزه داستان کوتاه معاصر عربی، طرحی نو به شمار می آید؛ زیرا وی در این داستان توانسته است با استفاده از پیرنگ باز، احضار شخصیتهای معروف معاصر سیاسی- ورزشی- فرهنگی جهان، درونمایه اجتماعی- فرهنگی، بحران آفرینی و کشمکش ظریف و بدیع، سبک و بیان ساده و سلیس، زاویه دید دانای کل، گفتگوی غیرمستقیم و توصیف تصویرگونه، در مکان ساده و بی آلایش روستا، افق نوینی به روی داستان کوتاه معاصر عربی به طور اعمّ و داستان کوتاه فلسطین به طور اخصّ بگشاید؛ افقی که پیام داستان را با زبان طنز و بیان ساده و روان در آسمان جان و دل خواننده، حکّ می نماید.هدف این پژوهش آن است که با استفاده از روش توصیفی- استدلالی، پیوند ادبیات و سیاست را در عناصر داستان فوق تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها

-    ابوبکر، ولید: محمود شقیر کتابة ومعایشة؛ طقوس للحیاة و رصد لتحولاتها، موقع محمود شقیر الإلکترونی، نافذة الآراء النقدیة.
-    أبوالحسین أحمد بن فارس: مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفکر، بیروت، الطبعة الثالثة بلا تاریخ.
-    أحمد شریبط، شریبط: تطوّر البنیة الفنیة فی القصة الجزائریة المعاصرة، منشورات اتحاد الکتاب العرب، دمشق، 1998.
-    الأسطة، عادل: قراءة فی قصة الخروج، موقع محمود شقیر الإلکترونی، نافذة الآراء النقدیة.
-    الأسطة، عادل: محمود شقیر وقصة "صورة شاکیرا"، موقع محمود شقیر الإلکترونی، نافذة الآراء النقدیة.
-    الأسطة، عادل: محمود شقیر والقصة القصیرة الفلسطینیة، موقع محمود شقیر الإلکترونی، نافذة الآراء النقدیة.
-    تشارلتون، هـ: فنون الأدب، تعریب الدکتور زکی نجیب محمود، لجنة التألیف والنشر والترجمة، مصر، 1959.
-    دلومی، محمد: بین السیاسة والأدب، الموقع الإلکترونی لمجلة أنهار الادبیة، نافذة منتدیات مجلة أنهار الأدبیة.
-    رشدی، رشاد: فن القصة القصیرة، دار العودة، بیروت، الط2، 1975.
-    سلام، محمد زغلول: دراسات فی القصة العربیة الحدیثة؛ أصولها، اتجاهاتها و أعلامها، منشأة المعارف الإسکندریة، بلا تاریخ.
-    السلحوت، جمیل: صورة شاکیرا.. قفزة نوعیة فی إبداع محمود شقیر، موقع محمود شقیر الإلکترونی، نافذة الآراء النقدیة.
-    الشارونی، یوسف: دراسات فی الروایة والقصة القصیرة، مکتبة الأنجلو المصریة، القاهرة 1967.
-    الشایب، أحمد: الأسلوب؛ دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، دون ذکر لمکان الطبع، الطبعة السادسة، 1966.
-    شقیر، محمود: صورة شاکیرا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، 2003.
-    شقیر، محمود: الکتابة حینما تکسر النمط، الکرمل، رام الله، العدد 83، 2005. 
-    شلق، علی: نجیب محفوظ فی مجهوله المعلوم، دار المسیرة، بیروت، الطبعة الاولی، 1974.
-    ضمرة، یوسف: شقیر فی مجموعته «صورة شاکیرا»؛ قهر الاحتلال اذ یواجه بالسخریة، جریدة الرأی، عمان، 13 /1/ 2007.
-    عبد النور، جبور: المعجم الأدبی، دار العلم للملایین، بیروت 1979.
-    المدینی، أحمد: فن القصة القصیرة بالمغرب الأقصى فی النشأة والتطور والاتجاهات، دارالعودة، بیروت، بلا تاریخ.
-    مریدن، عزیزة: القصة والروایة، دار الفکر، دمشق 1980.
-    نجم، محمد یوسف: فن القصة، دار الثقافة، بیروت، 1963.
-    نشاوی، نسیب: محاضرات فی الأدب العربی المعاصر- 1983- 1984م جامعة عنابة- الجزائر.
-    الولی، مصطفى: صورة شاکیرا... الفلسطینی یتحدى جلاده بالسخریة أیضاً، الموقف الأدبی، دمشق، العدد 408، نیسان 2005.
-    وهبة، مجدی: معجم مصطلحات الأدب، مکتبة لبنان، بیروت، 1974.
-    وهبة، مجدی و المهندس، کامل: معجم المصطلحات العربیة فی اللغة والأدب، مکتبة لبنان، بیروت 1979.