تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

بیاتی شاعری بود همیشه درسفرکه چون پرندگان مهاجرکوچی همیشگی را برگزید و آوارگی در جهان را پیشه کرد و با دغدغه هجرت و تبعید اشعار خود را آکند، چندان که به عنوان شاعر تبعیدگاه­های دنیا شناخته شد، همآره با احساس غربت دست به گریبان بود؛ احساسی که در گذار از مراحل مختلف جلوه­های مختلفی به خود گرفت. به گونه­ای که از واقعیتی ملموس آغاز شد وبه احساسی عرفانی وعمیق انجامید. در این مقاله تلاش شده تا با کشف ابعاد و ریشه های احساس غربت در شعر بیاتی زوایای پنهان و دغدغه های درونی شاعر نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها

-   البیاتی، عبدالوهاب، الأعمال الشعریة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1995 .
-   البیاتی، عبدالوهاب، ما یبقی بعد الطوفان (آراء، مختارات شعریة، سیرة و حوار)، ٳعداد عدنان الصائع و محمد ترﻛﻲ النصار، ناری الکتاب العربی، لندن، 1996 .
-   شرف، عبدالعزیز، الرؤیا اﻹبداعیة فی شعر عبدالوهاب البیاتی، دارالجیل، بیروت، 1991 .
-   الصائغ، یوسف، الشعر الحر فی العراق منذ نشأته حتی عام 1958، مطبعة الأدیب البغدادیة، بغداد، 1978.
-   عبدالقادر، فاروق، مقالة: "رحل الشاعر عبدالوهاب البیاتی"، مجلة المصوّر، مصر، العدد 3905، آگوست 1999 .
-   فوزﻱ، ناهدﺓ، عبدالوهاب البیاتی حیاته و شعره (دراسة نقدﻳﺔ)، انتشارات ثارالله، 1383، تهران.
- کامبل الیسوﻋﻲ و الأب روبرت . ت، اعلام الأدب العربی المعاصر، 1996، بیروت .