تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

به نظر می­آید که نابسامانی کنونی زبان وادبیات عربی، مانند دیگر رشته های موجود، در دانشگاه های کشور ناشی از بی­تدبیری برای آینده ­باشد. تجربة تمدن اسلامی در گذشته و تمدن اکنون غرب روشن می­سازد که توسعه زبانی عامل پیشرفت است؛ زیرا زبان مهم‌ترین نهاد اجتماعی می­باشد که ظرف دانش­های گوناگون است. زبان عربی، علاوه بر این­که زبان دینی و مؤثر بر زبان ملی و فرهنگی ماست، زبان رسمی 21 کشور دنیاست که در دوحوزه راهبردی خاورمیانه وشمال آفریقا هستند و با کشور ما نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی دارند، و به خاطر موقعیت ممتاز جغرافیایی و سیاسی، به نقش رسانه­ای قابل توجهی دست یافته­اند. از این­رو با آینده نگری و برنامه­ریزی می­توان رشته زبان وادبیات عربی را تبدیل به دانشی کارساز در توسعة علمی دانشگاه­ها و کشور نمود وآن را به جایگاه مناسبی در میان رشته­های دانشگاهی رساند. زبان عربی می­تواند در ایجاد گرایش­های نو و بین رشته­ای، قطب­های علمی، مراکز تحقیقاتی اقتصادی و اجتماعی و زبان­پژوهی، انجمن­های علمی و مجلات علمی پژوهشی،  در توسعه علمی کشورنقش آفرینی کند.

کلیدواژه‌ها

- آفتابی، محمد، معرفی علم آینده پژوهی، www.ayandeh.com/page1.php?news_id=4782.
  - اسماء بنت عبدالرحمن« مستقبل التربیه و التعلیم فی مالیزیا دراسه تطبیقیه فی جامعه العلوم الاسلامیه بمالیزیا، »  استشراف المستقبل، اوراق المؤتمر العلمی التاسع 2004، عمان -اردن، منشورات جامعة فیلادلفیا، چاپ اول، 2005
-  ابن خلدون، عبدالرحمن محمد؛ مقدمه ابن خلدون، بیروت، منشورات  دار ومکتبه الهلال، الطبعه الاخیره، 2000م
- پ، اساکل(P.Assakul)، روش های مطالعات آینده پژوهی،  مترجم دکتر سعید خزایی
 (www.futeresdiscovery.com)
- حجازی ، سید علیرضا، نگاهی به آینده پژوهی دانشگاهی                                        www.futeresdiscovery.com
- حنفی ، حسن ، استشراف المستقبل:تاصیل نظری، استشراف المستقبل، اوراق المؤتمر العلمی التاسع 2004، عمان -اردن، منشورات جامعة فیلادلفیا، چاپ اول، 2005
-  فراستخواه- مقصود، محمد امین قانعی راد، « بررسی نقش انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاست گذاری  وارزیابی نظام علمی کشور، مجله رهیافت، شماره 41 ، پاییز  و زمستان 1386
-  فریدون، عبدالحسین، « سیاستها و راهبردهای علم وفناوری در کشور»، سیاستها و راهبردهای علم ، فناوری و فرهنگ، : مجموعه مقالات  چهل وچهارمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، ج 2، تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ اول، 1381
- منجره، مهدی، مجله العالم، ص 50، شماره 347، 1990
- واعظ زاده، صادق، ؛« مقدمه ای بر تعیین سیاستها و راهبردهای ملی علم و فناوری»، سیاستها و راهبردهای علم ، فناوری و فرهنگ، : مجموعه مقالات  چهل وچهارمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، ج 2، تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ اول، 1381
-  وزارت  علوم، تحقیات و فناوری ، مجموعه قوانین آموزش عالی تا پایان 1371، تهران، چاپ اول 1372
- وزارت علوم، تحقیقات وفناوری  راهبردهای آموزش عالی  www.msrt.ir/Strategy-
- وزارت علوم، تحقیقات وفناوری  آیین نامه های  و قوانین:      
www.msrt.ir/default.aspx
-  ویکی پیدیا،  فرهنگ الکترونیکی، واژه آینده پژوهی،  http://fa.wikipedia.org )