تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

حکیم عمرخیام، در رباعیات بی­نظیرش، راز و رمز زندگی را بی­پرده بیان کرده است. وی درون طوفانی خود و امواج متلاطم وجود خویش را با مروارید کلمات به نظم در آورده و خواننده را در برابر أسرار هستی در بیابان بی­نام و نشان شک و تردید و کرانه­های تاریک شیدایی و سر درگمی رها کرده است؛ چرا که بی اختیار و به ناچار در این دنیای فانی گام نهاده است و بدون میل و اراده خود از آن به ناچار کوچ خواهد کرد .


بسیاری از این پرسش­ها و مفاهیم پیچیده و مبهم در دیوان ایلیا ابوماضی، شاعر معاصر عرب، نیز وجود دارد. ایلیا نیز همچون خیام در سیر خود به سوی قله­ی شعر و ادب با صخره‌ها و خارها روبه رو می­گردد و به کاوش مشکلات انسان و هستی و رمز و راز این دو همت می­گمارد و سرانجام سرگشته و حیران در وادی شک، بی اختیار مبهوت می‌ماند. از این رو صدای امواجی که در دریای درون خیام به تلاطم درآمده بود،  بعد از گذشت نُه قرن از وجود ناآرام ایلیا ابو ماضی به گوش می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

-    أبو ماضی، إیلیا؛ الدیوان، قَدَّم له و علّق علیه إبراهیم شمس الدین ، منشورات مؤسسه النور، بیروت 2005 م.
-    إیلیا ابو ماضی ، الدیوان(شاعر المهجر الأکبر)، قَدَّم له و علّق علیه زهیر میرزا، دارالعودة، بیروت، 1998 م.
-    برهومی، خلیل؛ إیلیا ابو ماضی شاعر السؤال و الجمال، دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی 1993 م.
-    الجیوسی، سلمی الخضراء و الدکتور عبدالواحد لؤلؤة؛ الاتِّجاهات و الحرکات فی  الشعر العربی الحدیث، مرکز دراسات الوحدة العربیة؛ بیروت، الطبعة الأولی 2001 م.
-    حتی، فیلیپ، السّوریون فی  الولایات المتحدة، بیروت دون تاریخ، دون تاریخ.
-    خفاجی، عبدالمنعم، قصة الأدب المهجری، دارالکتاب البنانی، بیروت، دون تاریخ.
-    الخوری، الفرد، إیلیا ابو ماضی شاعر السؤال و الجمال و التفاؤل و التساؤل، دارالکتب العلمیة، لبنان الطبعة الأولی 1968 م.
-    خیام، عمر، رباعیات حکیم عمر خیام، «انگلیسی فارسی»، انتشارات آتیله هنر، چاپ چهارم، 1377 ه.ش تهران.
-    خیام، عمر، رباعیات حکیم عمر خیام، به تصحیح محمد بهشتی، ناشر انتشارات فواد، چاپ دوم، تهران، 1369 هـ.ش.
-    خیام، عمر، رباعیات الحکیم عمر الخیّام، المترجم سید أحمد الصافی النجفی، کتابفروشی فروغی، فرودین 1380 هـ ش.
-    خیام، عمر، رباعیات الخیّام، حکمت توماشی، من أمناء مکتبة المتحف العراقی للجمهوریة العراقیة، بغداد 1961 م.
-    خیام، عمر، رباعیات خیام، مصحح محمد علی فروغی، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، تهران 1373 هـ.ش.
-    سلیم، جورج دیمتری؛ إیلیا ابوماضی دراساتٌ عنه و أشعاره المجهولة، دارالمعارف، مصر، مکتبة الدراسة الأدبیة، دون تاریخ.
-    رامی، احمد؛ رباعیات الخیّام، دار الشّروق، القاهرة، 2000 م.
-    الصراف، أحمد حامد، عمر الخیام الحکیم الفلکی النیسابوری، دارالأخبار، الطبعة الثانیة، بغداد 1949 م.
-    صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، ج 2، چاپ چهاردهم 1378 هـ ش.
-    ضیف، شوقی، دراساتٌ فی الشعر العربی المعاصر، مکتبة الدراسات الأدبیة، دارالمعارف، القاهره، الطّبعة العاشرة، دون تاریخ.
-    طالب، زکی طالب، إیلیا ابو ماضی بین التقلید و التجدید، منشورات المکتبه المصریة، بیروت، دون تاریخ.
-    الفاخوری، حنّا، الجامع فی  تاریخ الأدب العربی، دارالجیل، بیروت،الطبعة الاولی، 1986.
-    المعوش، سالم، إیلیا ابو ماضی بین الشرق و الغرب فی رحلة التشرد و الفلسفة و الشاعریة، بیروت الطبعة الأولی 1997 م.
-    النَّاعوری، عیسی، ادب المهجر، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولی، دون تاریخ.