تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

مثنوی نظمی است که دو مصراع هر بیت آن هم قافیه، است. سابقة این قالب به اشعار رودکی برمی‌گردد. در قرن هفتم به عنوان یک اسم خاص بر مثنوی معنوی مولوی اطلاق می‌شده است. مثنوی معنوی در شش دفتر به تشویق حسام الدین چلپی سروده شده است، وشامل مطالب متنوعی است: خداشناسی، هستی و نیستی، عقل و فهم و تدبیر، حس شناسی ظاهری و باطنی دربارۀ حواس ظاهری و باطنی چنین است: برای رسیدن به حس باطنی باید از حس ظاهری کرد. مولوی عقل را به انواع جزوی و کلی تقسیم بندی کرده است. گروهی از شعرای عربی سرا در مورد حس شناسی با مولانا هم عقیده اند که با از دست دادن حسّی ، حسّ دیگر جایگزین می شود

کلیدواژه‌ها

- آن ماری شیمل ، شکوه شمس ، ترجمۀ حسین لاهوتی ، انتشارات علمی ، تهران ، 1367هـ
- استعلامی محمد ، مثنوی ، گلشن ، تهران ، 1371هـ
- ابن ابی حجله التلمسانی، احمدبن یحیی، دیوان الصبابه ، تحقیق محمد زغلول، چاپ خانه المعارف الاسکندریه ، 1987 م
- ابوالعتاهیه ، اسماعیل بن قاسم ، دیوان ، دارصادر ، بیروت ، 1980 م
- افرام البستانی، فؤاد ، المجانی الحدیثه ، دارالمشرق، بیروت ، 1993م
- بشار بن برد،  شرح حسین حموی ، دیوان  ، مطبعه دارالجیل ، بیروت ، 1996م
- زرین کوب ، عبدالحسین ، بحر در کوزه ، نیلوفر ، تهران ، 1365هـ
- زمانی ،کریم ،میناگر عشق ، نشر نی ، تهران ، 1382هـ
- طه علی محمود، دیوان ، دارالعوده ، بیروت ، 1982م
- الصفدی،  صلاح الدین ،نکت الهمیان فی نکت العمیان ، شرح احمد زکی پاشا ، المکتبه الجمالیه ، مصر ،1911م
- صفا ، ذبیح الله، تاریخ ادبیات ایران ، انتشارات فردوس ،تهران ،1372هـ
- صاحب الزمانی، ناصر الدین، خط سوم، چاپ فرزان، 1372هـ
- فروزانفر، بدیع الزمان ، زندگانی مولانا جلال الدین محمد ، زوار ، تهران ، 1354هـ
- کشاش محمد ، اللغه و الحواس ، المکتبه العصریه ، بیروت ، 2001م
- همایی ، جلال الدین ، مولوی نامه ، شورای عالی فرهنگ و چاپ ، تهران، 1354هـ
A-Alder, understanding, Nature,George Allen and unwine  London, 1928