تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 طالب دكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية آبادان.

2 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية آبادان.

3 أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية آبادان.

چکیده

دیستوپیا (Dystopia) یا ویران‌شهر، تكامل یافتۀ پا پس گذاری بشریت از فضیلت‌های اخلاقی ومیل به سوی رذائل اخلاقی وگم‌گشتگی وفرو رفتن در تعصّبات مي‌باشد، و شهر و جامعه‌ای است كه در آن بدی و پلیدی حاكم شده و نقطه مقابل یك اتوپیا یا جامعه آرمانی (آرمان‌شهر یا مدینه فاضله) است. این مفهوم ریشه در فلسفه دارد و زندگی در آن، به دلیل چیرگی معضلات و زشتی‌‌ها، دلخواه هیچ انسانی نیست. ترسیم یك جهان دیستوپیایی و احتمال وقوع آن در آینده، معمولاً به منظور هشدار به مردم در مورد ادامه یا افزایش رذالت ها و معضلات اجتماعی صورت گرفته است. تلاش انسان اكثر مواقع به ساخت دیستوپیا منجر شده است. این اصطلاح با مسائل سیاسی، فلسفی وجامعه‌شناختی ارتباطی تام دارد كه در دورۀ تجدّدگرایی اروپا بیشتر خود را نمایان ساخت، و حكومت‌ها برای تسلّط بر ملّت‌ها قوانین فرمانبردار خلق نمودند. در این بین مفهوم ویران‌شهری با جوامع عربی ارتباطی تنگاتنگ دارد و عراق را مي‌توان قربانی اين مفهوم دانست. هر آنچه در عراق معاصر روی می‌دهد همانند از بین رفتن مكارم اخلاقي، مردسالاری، فساد طبقۀ حاكم، و ترس از حال و آینده، همه جزئی از ویران‌شهری است. سنان انتون از جمله نویسندگانی است كه به ويران‌شهر توجّه خاّصی دارد و اين در رمان های وی تجلّی یافته است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی با هدف تبيين جنبه‌هاي ویران‌شهری در رمان یا مریم اثر سنان انتون به نگارش در آمده است، و در نتیجۀ آن خواهیم دید كه تعصّبات مذهبی یكی از مهم‌ترین دلایل ظهور این ويران شهري است.

کلیدواژه‌ها

القرآن الكريم
إبراهيم، سلام، (2012م)، الرواية العراقية: رصد الخراب العراقيّ في أزمان الدكتاتورية والحروب والاحتلال وسلطة الطوائف، ط1، بغداد: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
ابن منظور، جمال الدين الأفريقي، (1998م)، لسان العرب، ج1بيروت: دار صادر.
أنطون، سنان، (2012م)، يا مريم، بغداد: دار الجمل.
براندر، ب.ج، (2016م)، رؤية الفوضى: استطلاعات عن انحسار الحضارة الغربية، ط 1، ترجم: محمد هاشم أحمد، القاهرة: المركز القومي للترجمة.
پرچگاني، فاطمه، (2018م)، «الديستوبيا (المدينة الفاسدة) في الرواية العربية المعاصرة؛ قراءة في رواية أورويل في الضاحية الجنوبية، لفوزي ذبيان»، إضاءات نقدية (فصلية محكمة)، السنة 8، العدد 29، صص 131- 149.
جابر، صلاح كاظم، (2013م)، «دينية القيم الطائفية ودورها في أسطرة العقلية العراقية»، العراق: كلية الآداب/ جامعة القادسية، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد 16، العدد2/ صص 47-67.
جاكوبي، راسل، (2001م)، نهاية اليوتوبيا_السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة_ ترجمه: فاروق عبدالقادر، الكويت: عالم المعرفة.
جيجك، سلافوي، (2013م)، سنة الأحلام الخطيرة، ترجمة أمير زكي، القاهرة: دار التنوير.
حسن، حارث، (2014م)، الأزمة الطائفية في العراق: إرث من الإقصاء، بيروت: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
الحسني، أحمد عبدالرزاق، (2015م)، «ثنائية (اليوتوبيا_الديستوبيا) في الرواية العراقية - دراسة سيميائية، العراق: مجلة الآداب، صص135-154.
قنبري مزيدي، مجتبی، فاطمه قادري، بهنام فارسي، علی اصغر روانشاد، (2021)، «تأثیير استعمار بر ساختار جامعه الجزایر در رمان غداً يوم جديد» مجله علمي انجمن ايراني زبان وادبیات عربی، ش57، صص 45-68.
عسكري، عسكر، (2010م)، نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي، ط2، تهران: نشر فروزان.
ناظميان، هومن، (2019م)، «الديستوبيا في الرواية العربية المعاصرة؛ قراءة في رواية يوتوبيا لأحمد خالد توفيق»، المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية، 11-13، صص160- 167.
نجدي، عبدالستار، (2020م)، «تشكّل الشخصية في الرواية الديستوبية»، المجلة العربية مداد، المجلد الرابع، العدد9، أبريل.
وادي، طه، (1996م)، الرواية السياسة، ط1، مصر: دار النشر للجامعات المصرية.