تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مفهوم عشق در فلسفة اگزیستانسیالیسم با نگاه این فلسفه به دیگری پیوندی ناگسستنی دارد. این فلسفه دیگری را تهدیدی بر سر راه آزادی مطلق می‌داند. ازاین‌رو مرد اگزیستانسیالیستی به زن به عنوان دیگری نگاه می‌کند که قصد تملک و به بند کشیدن او را دارد؛ به همین خاطر او یا به ارتباط‌های عاشقانه تن نمی‌دهد و یا سعی می‌کند استقلال و آزادی خود را در این‌گونه روابط حفظ کند. مطاع صفدی به عنوان یکی از تأثیرپذیرنده‌ترین رمان‌نویسان عرب از فلسفة اگزیستانسیالیست، به روابط عاشقانه بین زن و مرد در رمان‌های «جیل القدر» و «ثائر محترف»، رنگ‌وبوی اگزیستانسیالیستی بخشیده‌است. این پژوهش در نظر دارد با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مفهوم عشق و جایگاه زن در آن، در این دو رمان بپردازد. نتایج نشان می‌دهد که قهرمانان این دو رمان بر اساس نگاهشان به دیگری، نه‌تنها از عشق ورزیدن به زن ناتوانند، بلکه به ناممکن بودن عشق اعتقاد دارند، به‌طوری‌که آنها عشق را نوعی نزاع بین عاشق و معشوق تصور می‌کنند و بر استقلال دو طرف در این گونه روابط تأکید می‌ورزند. درنتیجه زن در این نوع روابط، فقط در جسمش خلاصه می‌شود و به یک موضوع جنسی صرف تبدیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
کتب
إبراهیم، زکریا (لا.تا)، مشکلة الحریة، الطبعة الثانیة، مصر: دار الطباعة الحدیثة.
بدوی، عبدالرحمن (1980م)، دراسات فی الفلسفة الوجودیة، الطبعة الأولی، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
بدوی، عبدالرحمن (1982م)، الإنسانیه والوجودیه فی الفکر العربی، د.ط، بیروت: دارالقلم ووکالة المطبوعات فی الکویت.
الخطیب، حسام (1991م)، سُبل المؤثرات الأجنبیة واشکالها فی القصة السوریة، الطبعة الخامسة، دمشق: مطابع الادارة السیاسیة.
الخطیب، حسام (1983م)، روایات تحت المجهر دراسة نهوض الروایة فی سوریة، د.ط، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
سارتر،جان بول (1964م)، الوجودیة مذهب إنسانی، مترجم: عبدالمنعم الحفنی، الطبعة الأولی.
سارتر،جان بول (1966م)، العدم والوجود، مترجم: عبدالرحمن بدوی، د.ط، بیروت: دار الآداب.
سارتر،جان بول (لا.تا)، جلسة سریة، مترجم: مجاهد عبدالمنعم مجاهد، د.ط، القاهرة: دار النثر المصریة.
السید، غسان (2001م)، الحریة الوجودیة بین الفکر والواقع دراسة فی الأدب المقارن، الطبعة الثانیة، دار الرحاب.
صفدی، مطاع (1960م)، جیل القدر، الطبعة الأولی، د.ط، بیروت: مرکز الإنماء القومی.
صفدی، مطاع (1961م)، ثائر محترف، الطبعة الأولی، بیروت: دار الطلیعة.
قرانیا، محمد (2004م)، الستائر المخملیة فی الروایة السوریة حتّی عام 2000، د.ط، دمشق: اتّحاد الکتاب العرب.
القنطار، سیف الدین (1997م)، الأدب العربی السوری بعد الاستقلال، د.ط، دمشق: وزارة الثقافة.
کامو، ألبیر (1990م)، الغریب وقصص أخری، ترجمة: عایدة مطرجی إدریس، الطبعة الرابعة، بیروت: دار الآداب.
ماکوری، جان (1982م)، الوجودّیة، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، د.ط، عمان: دار الثقافة.
الدوریات
حیدر، محمد (حزیران 1959م)، «دراسات فی القصة العربیة "أشباح أبطال"»، مجلة الآداب، بیروت، السنة السابعة، العدد6، ص 25-22.
حیدر، محمد (مایو 1962م)، «ثائر محترف وأزمة الجیل العربی»، مجلة الآداب، السنة العاشرة، العدد5، ص43-39.
دلبرین، محمد (دیسمبر1960م)،«ملاحظتان...»، مجلة الآداب، السنة الثامنة، العدد12، ص70-68.
دلبرین، محمد (أبریل 1961م)، «تجهیل الآخرین»، مجلة الآداب، السنة التاسعة، العدد4، ص64- 63.
زیبایی، منیر وحیدریان شهری، حمیدرضا (شتاء 1392ه.ش)، «مفهوم الحریة بین النقد والدراسة دراسة تحلیلیة مقارنة فی کتابات مطاع صفدی وسارتر أنموذجا»، مجلة إضاءات نقدیة، السنة الثالثة، العدد 12ص 106-81.
السکری، شاکر (30 صفر 1370هـ.ق)، «فلسفة الوجودیة»، مجلة الرسالة، العدد 910، ص1393-1392.
الشمعة، خلدون (نیسان1974م)، «ثائر محترف دراسة فی البنیة الروائیة»، مجلة المعرفة، العدد 146، ص118-103.
صفدی، مطاع (نوفمبر1960م)، «جیل القدر وقواعد النقد»، مجلّة الآداب، السنة الثامنة، العدد11، ص63-60.
عزام، محمد (کانون الثانی 2006م)، «فضاء المدینة فی الروایة الحلبیة»، مجلة المعرفة، سوریا، وزارة الثقافة، العدد 508، ص242-228.
عرودکی، بدرالدین (1971م)، «البحث عن هویة للقصة القصیرة فی سوریة»، مجلة المعرفة، سوریا، وزارة الثقافة،  العدد108، ص 92-64.
عباس، إحسان (1962م)، «الاتجاهات الفلسفیة فی الأدب العربی المعاصر»، مجلة الآداب، بیروت، العدد 3، ص 143-142، 88-81،12-7.
فجر رسلان، یوسف (آذار 1995م)، «الوجودیة فی التنظیر والسلوک»، مجلة المعرفة، سوریا، وزارة الثقافة، العدد 378، ص45-11.
فرید، ماهر شفیق (15 یولیه 1974)، «الوجودیة والحب»، مجلة الجدید، العدد61، ص43-42.
الکاملی، هشام (أبریل 1961م)، «جیل القدر... والنقد الموضوعی»، مجلة الآداب، السنة التاسعة، العدد3، ص58-57.
میخاییل، منی (جمادی الثانیه 1404هـ.ق)، «الوجودیه فی الفکر العربی»، مترجم: حسین اللبودی، مجلة إبداع، السنه الثانیه، العدد 4، ص 23-13.
میسّر، أورخان (نوفمبر1960م)، «جیل القدر: الروایة السمفونیة»، مجلّة الآداب، السنة الثامنة، العدد11، ص41-37.
محمد العمر، هیثم (أبریل 1961م)، «جیل القدر وآداب النقد»، مجلة الآداب، السنة التاسعة، العدد 4، ص67-64.
المصادر الإنجلیزیة
قناة الجزیرة (29/9/2009)، «مطاع صفدی...التجربة الفلسفیة العروبیة ج1»:
http://www.aljazeera.net/programs/approaches