طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

عنوان المقالة [Persian]

تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده)

المؤلفون [Persian]

  • فرامرز میرزایی
  • خلیل پروینی
  • علی سلیمی

المستخلص [Persian]

تجربه­ی انتشار یک مجله­ی علمی پژوهشی تجربه­ای گرانسنگ است که موجب نوآوری نظری و رقابت و بالندگی علمی می­شود و نگرانی­هایی هم مانند: حفظ کیفیت علمی، رویکرد صحیح، عقب نماندن از کورس رقابت علمی، دارد. مقالات ارسالی به مجله­ انجمن معمولا دارای ایرادهایی مانند: فقدان استناد به مقالات علمی، عنوان ناگویا و نامناسب، فقدان چکیده رسا، نبود مساله علمی قابل طرح و ابهام و نارسایی زبان نوشتاری، می­باشد. درده شماره اول مجله­ی انجمن تعداد 85  مقاله: 37 مقاله­ی عربی و 48 مقاله­ی فارسی چاپ شده است که تعداد112 نویسنده از دانشگاه­های کشور و با رتبه­های علمی بالاتر از دانشجوی دکتری در نوشتن آنها مشارکت داشته­اند. مهمترین موضوعات این مقاله­ها: آموزش زبان و زبان شناسی ادبیات معاصر، ادبیات تطبیقی و نقد ادبی بوده است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ادبیات عربی
  • انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی
  • مقاله علمی- پژوهشی