تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

به منظور شرح و تفسیر متون ادبی ناگزیر می‌بایست قبل از هر کار به تفسیر مفردات وبیان واژگان غریب آن پرداخت، وچنانچه متن ادبی به‌سان نهج البلاغه، در اوج بلاغت باشد، نیاز به رویکرد لغوی در شرح آن افزون‌تر وملموس‌تر می‌شود. چون ادب نیز همچون دیگر فنون، ماده وبن مایه‌ای دارد، و واژه ماده اصلی ادب به شمار است، دریافت معانی والای نهفته در دل عبارات جز با ژرف‌نگری در مفهوم واژگان ممکن نیست. ابن ابی الحدید نیز به عنوان بزرگ‌ترین شارح کتاب ارجمند و ورجاوند نهج البلاغه، به این امر عنایت ورزیده است وشرح خود را ـ در کنار تمام روشهای موجود در آن از کلامی وبلاغی و تاریخی و ادبی و حدیثی و... ـ با شرح لغوی آغاز کرده‌است. وی در این مسیر، از دو روش اصلی، بهره گرفته است؛ تقلید واجتهاد. وی در شرح واژگان علاوه بر این دو روش اصلی از منابع لغوی متعددی نیز استفاده کرده است، خواه به تقلید وخواه به صورت اجتهادی. وی بر خلاف شیوه مرسوم قدما، بخشی از منابع خود را نام می‌برد، و در اهدافی چند به آنها استناد می‌ورزد. از این‌رو، این مقاله سعی دارد این منابع را که بخشی از آن امروز در دسترس نیست معرفی نماید و اندکی از اهمیت آن نزد شارح پرده بردارد تا زمینه ساز پژوهش لغوی در کتاب عظیم نهج البلاغه باشد.

کلیدواژه‌ها

- القرآن الکریم
1-   ابن أبی الحدید المعتزلی، عزالدین أبی حامد عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، الطبعة الأولیٰٰ، بغداد، دارالکتاب العربی، 1426 هـ. .
2-  ابن الأثیر، نصرالله بن محمد، المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر، تحقیق:أحمد الحوفی وبدوی طبانه، القاهرة، دار نهضة مصر، ج4، کتاب الفلک دائر علی المثل السائر لابن أبی الحدید .
3-   ابن الأثیر، المبارک بن محمد الجزری، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق: رائد بن صبری بن أبی علفة، عمان، بیت الأفکار، 2005 م .
4-    ابن خلکان، أحمد بن محمد ابن أبی بکر، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان عباس،بیروت، دارصادر، 1397هـ .
5-   ابن کثیر القرشی الدمشقی، أبو الفداء إسماعیل، البدایة و النهایة، الطبعة السادسة بیروت، دارالمعرفة، 1422ﻫ .
6-   ابن منظور الإفریقی، محمد بن مکرم، لسان العرب، الطبعة الأولیٰٰ، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1426هـ
7-   الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة،تصحیح: أحمد عبدالغفور عطار، الطبعة الثالثة، بیروت، دارالعلم للملایین، 1404هـ .
8-   الرازی، أحمدبن فارس،کتاب مجمل اللغة،تحقیق: شهاب الدین أبو عمرو، بیروت، دارالفکر، 1414هـ .
9-   الراغب الأصفهانی، الحسین، مفردات ألفاظ القرآن،تحقیق: صفوان داوودی، الطبعة الثانیة، قم، طلیعة النور، 1427هـ
10-           الزرکلی، خیر الدین، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، الطبعة 14، بیروت، دارالعلم للملایین، 1999 م.
11-           الرضی، محمد بن الحسین؛ نهج البلاغة، تحقیق: د. صبحی الصالح، الطبعة الأولی، إیران، قم المقدسة، مؤسسة دارالهجرة، 1407 ﻫ .
12-           سزگین، فؤاد، تاریخ التراث العربی، الطبعة الثانیة، قم، مکتبة أیة الله المرعشی النجفی، مطبعة إسماعیلیان، 1412 هـ، المجلد الثامن (علم اللغة).
13-           الفراهیدی، الخلیل بن أحمد، ترتیب کتاب العین، تحقیق: د. مهدی المخزومی و د. إبراهیم السامرائی، تصحیح د. أسعد الطیب، قم ـ ایران، منشورات أسوة، 1414 هـ. .
14-           الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالفکر، 1425هـ .
15-           الفیومی، أحمد بن محمد بن علی، قاموس المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، الطبعة الأولی، بیروت، دارالفکر، 1425 هـ. .
16-           الکتبی، محمد بن شاکر، فوات الوفیات و الذیل علیها، تحقیق: د: إحسان عباس، بیروت، دارصادر.
17-           الموسوی البجنوردی، کاظم، دائرة المعارف الإسلامیة الکبریٰ، الطبعة الأولیٰ، إیران، مرکز دائرة المعارف الإسلامیة الکبریٰٰ، 1416 ﻫ ، محمد آصف فکرت، ج 2.
18-      الموسوی، محسن باقر، المدخل إلی علوم نهج البلاغة، الطبعة الأولیٰ، بیروت، دار العلوم، 1423 ﻫ. منزوی، محمد محسن (آقا بزرگ الطهرانی)، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، طهران، 1381ﻫ .
19-           نصار، حسین، المعجم العربی نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، الطبعة 4، 1988م .
20-           یعقوب، إمیل بدیع، موسوعة علوم اللغة العربیة، الطبعة الأولیٰ، بیروت ـ لبنان، دارالکتب العلمیة، 1427 هـ.