تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات، دانشگاه خليج فارس، بوشهر.

2 دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات، دانشگاه خليج فارس، بوشهر.

3 دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات، دانشگاه خليج فارس، بوشهر

چکیده

مفهوم کاريزما با وجود کاربرد زیادی که دارد از جمله اصطلاحاتی است که همچنان دارای ابهام‎ است. درعین‌حال در اغلب تعريف‎های این اصطلاح دو عنصر جذابیت و تأثيرگذاری بر پیرامون وجود دارد. برخی کاریزما را به چند نوع تقسیم کرده‎اند  از مه‌ترین این انواع، کاريزمای موقت و کاريزمای حقیقی است که هر یک ویژگی‎های خاص خود را دارد. برخی افراد صفت کاريزما را برای زمان محدودی به همراه داشته و برخی قرن‎ها شخصیتی کاريزماتیک به شمار می‎آیند و نکته مهم در این باره این است که برای فهم کاریزماتیک بودن یک فرد بایستی او را با دیگران مقایسه نماییم.کاريزما پدیده‎ای عمومی است که می‎تواند در هر عرصه زندگی اجتماعی نمود یابد؛ همان‌گونه که آن را در دنیای رمان می‎یابیم. در رمان "ساق البامبو" شخصیت ميرلا به سبب اعتمادبه‌نفس و تأثير ناخودآگاه و آینه‎وارش بر شخصیت مقابلش کاريزماتیک است.
پژوهش حاضر با بهره‎گیری از روش توصیفی – تحلیلی، جلوه‎های کاريزما را در شخصیت ميرلا _دختر خاله شخصیت اصلی رمان موردنظر_ بررسی می‎کند. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که ميرلا دارای شخصیت قوی، دانا، شجاع، معتمد به نفس، قوی، مستقل، درونی و درعین‌حال زیبا است و این عوامل سبب جذب راشد پسر خاله وی به او در همه احوال چه آن زمان که با او است و چه زمانی که از او دور است، گشته است. درعین‌حال مخاطب نیز با خواندن توصیفات راوی درباره این شخصیت ممکن است مجذوب وی شود و تصمیم بگیرد از ویژگی‎های مثبت و منفی وی پیروی نماید.

کلیدواژه‌ها

_أبوعاذرة، عمر، (2011م)، كاريزما السلم الوظيفي، الكويت: دار الخليج للنشر والتوزيع. _الرشیدی، رهام، ( 2017م)، الكاريزما الأنوثة، الكویت: دار سما للنشر والتوزيع. _السنعوسي، السعود، ( 2012م)، ساق البامبو، ط 1، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. _ثامر، عباس، ( 2015م)، تقديس الزعامة؛ دراسة في ظاهرة الكاريزما السياسية، ط 1، لبنان، منشورات ضفاف. _فروم، إريك، (2009م)، الهروب من الحرية، ترجمه: محمود منقذ الهاشمي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب. _فكري، إيهاب، ( 2012م)، أصحاب الكاريزما، الطبعة الثالثة، الناشر: دار دوّن، القاهرة. _كيرت دبليو ، مورتينسن، ( 2010م)، قوانين الكاريزما، الطبعة الأولی، المملكة العربية السعودية، مكتبة جریر. _لانج، دو، ( 2011م)، الأسرار الجديدة؛ الكاريزما، الطبعة الأولی، المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير. _أندرو ، لاي، ( 2010م)، أثر الجاذبيّة الشخصيّة، الطبعة الثالثة، المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير. _يونغ، كارل غوستاف، ( 1992م)، النازية في ضوء علم النفس، ترجمة نهاد خياطة، الطبعة الأولی، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. _Conger. Jay. A,& Kanungo,Rabindra. N,(1987),Charismatic Leadership in Organizational Setting : Academy of Management,review vol,12,No 4. _ Alessandra, Tony (2000) Charisma: Seven Keys to Developing the Magnetism That to Success. _ Spence, Gerry (1997) How to Argue and Win Every Time. _بركات، زياد؛ ليلي، أبوعلي (2019م)، «مظاهر الشخصيّة الكاريزميّة المدركة لدی طلبة الجامعة في محافظة طولكون»، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، مجلد 5، العدد 1. صص 108-140. _أفضلي، علي؛ نسترن، گندمي؛ مهدخت، نبوي، (2018)، «در جست وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقه بامبو» براساس نظریه اریکسون»، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية علمية محكمة، العدد 47، صص 97-116. _نیره، قوی (1397) «نصنیف لتحلیلات الثورة الإسلاميّة في ایران وفقاً لنظرية ماكس فيبر في الكاريزما الشخصيّة». مجلة مطالعات الثورة الانقلابیّة، العدد 53، صص 7-22. _موقع الحکمة (2021م) البيروقراطية والكاريزما: فلسفة تاريخية - ماكس فيبر، ترجمة: سيرين الحاج حسين. https://hekmah.org _Abu Adere, O. (2011). Charima an applied ladder, Kuwait, Alkhalij AlNashr va Altozii. _Barakat, Z & Laila, A. A. (2019), Charismatic Personality Characteristics as Perceived by the University Students in Tulkarm Governorate, Arab American University Press, 5 (11). _Al- Rashidy, R. (2017). Charisma Al Ounoutha, Kuwait, Dar Sama Publishing House. _Alsanousi, S. (2012). Bamboo Stalk, 1st Edition, Al- Dar Al-Arabia for Science Publishers . _Samer. A. (2015 ), Commemoration of leadership: A study of political charisma phenomenon, Lebanon, Mashnorat Zafar. _Fromm, E. (2009). Escape from Freedom, in Al-Hashemi. M. M. (Trans.), General Council of Syrian Writers. _Fikri, A. (2012), Companions of Charima, 1st Edition, Saudi Arabia, Jarir Library. _Mortensen, K. W. (2010). The Laws of Charisma: How to Captivate, Inspire, and Influence for Maximum Success, 1st Edition, Saudi Arabia, Jarir Library. _Lang. D. (1999). The New Secrets of Charisma: How to Discover and Unleash your Hidden Powers, 1st Edition, McGraw-Hill. _Lai, A. (2010), Impact of Attraction on Personality, 1st Edition, McGraw-Hill. _Jung, C. (1992), Nazism from Psychological Perspective, In Khayate. N. (Trans.), Academic Institute of Survey and Publication.