تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

الیاس ابوشبکه در سال 1903 در لبنان متولد شد. وی پس از گذران یـک زندگی پرفراز و نشیب در راه عشق که با  فقر و تنگدستی همراه بود، در سال 1947 م درگذشت. موضوع اصلی دیوانهای الیاس ابوشبکه، فرو رفتن انسانها در منجلاب ناپاکیها و در پی آن بیداری و تعالی روح و عروج به سوی معنویت و آسمانهای پاکی و طهارت است. او ابتدا با نهادی پاک و دور از گناه در دو دیوان «قیثاره» و «غلواء» ظاهر می‌شود. اما گویی واقعیت موجود در جامعه نمی‌تواند او را راضی نماید؛ بنابراین برای رسیدن به فضیلتها خود را درگیر می‌کند نموده و در آنها غوطه‌ور می‌شود تا از دل آنها بتواند به دنیای آرمانی خویش دست یابد. بنابراین به سرودن دیوان «افاعی الفردوس» می‌پردازد که بیانگر این مرحله از زندگی او است. پس از آن با رویش عشقی جدید در او ـ که خالی از هر گونه شک و شبهه است ـ دو دیوان «نداء القلب» و «الی الأبد» را می‌سراید و با این گرایش با دلی پاک و عشقی خالص، خدا را ندا می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

1-      الیاس، ابوشبکه (1970) (و دیگران): دراسات و ذکریات، الطبعة الثانیة، دارالمکشوف، بیروت.
2-      الیاس، ابوشبکه: المجموعة الکاملة فی الشعر، المجلد الاول، الطبعة الاولی، بیروت، بلاتا.
3-      جمیل، جبر(1965): الیاس ابوشبکه شاعر الحب، دارالعلم للملایین، بیروت.
4-      الخوری، طوق(2000)، جوزیف: موسوعه الیاس ابوشبکه، ستة المجلدات، الطبعة الاولی، دارنوبلیس، بیروت.
5-      الحاوی، ایلیا(1985): الیاس ابوشبکه شاعر الجحیم و النعیم، دارالکتاب اللبنانی، بیروت.
6-      سابایارد، نازک(1985): الیاس ابوشبکه شاعر الجحیم و النعیم، دارالکتاب اللبنانی، بیروت.
7-      شرارة، عبداللطیف(1983): الیاس ابوشبکه، داربیروت، بیروت.
8-      ضیف، شوقی: دراسات فی الشعر العربی المعاصر، الطبعة اسابعة، دارالمعارف، مصر، بلاتا.
9-      فرج رزوق، رزوق(1965): الیاس ابوشبکه و شعره، الطبعة الاولی، دارالکتاب اللبنانی، بیروت.
10-   الفاخوری، حنا(1996): الموجز فی الأدب العربی و تاریخه، اربعة اجزاء، دارالجیل، بیروت.
11-   کاظم، حطیط(1987): اعلام الرواد فی الأدب العربی، شرکة العالمیة للکتاب، بیروت.
12-   نجم، خریستو(1996): رهاب المرأه فی أدب الیاس ابوشبکه، الطبعة الأولی، دارالجیل، بیروت.
13-   یوسف بقاعی، ایمان(1995): الیاس ابوشبکه و الفردوس المشتهی، الطبعة الأولی، دارالکتاب العالمیة، بیروت.
14-   الجندی،انعام(1986): الرائد فی الأدب العربی، دارالرائدالعربی، الطبعة الثانیة، بیروت
15-   موسی، منیف(1980): الشعر العربی الحدیث فی لبنان، دار العودة، الطبعة الأولی، بیروت
16-   الموسی، خلیل(2000): قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر، منشورات اتحاد الکتاب العرب.www.awu-dam.org
17-   حبیش، فؤاد(1990)؛ دراسات و ذکریات، دارالمکشوف ، الطبعة الثانیة، بیروت.