تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

علامه حائری مازندرانی (1257ـ 1350 ه. ش)، یکی از مفاخر علمی و ادبی معاصر ایران است که بیش از سیصد اثر چاپ نشده و چاپ شده، به دو زبان فارسی و عربی، از او به جای مانده است. یکی از آثار ارزشمند خطی آن مرحوم، بدیعیة او است که با خط شاعر، در 443 بیت و 164 صفحه، شرح و تدوین شده است. شاعر، علی‌رغم التزام به ذکر انواع آرایه‌های بدیعی و سرودن بلندترین بدیعیة تاریخ این فن و به‌کار بردن بیش از 300 نوع آرایة بدیعی که این نیزدر نوع خود بی‌مانند است، دچار تکلف نشده و با اشعاری نغز و دلنشین، در فن بدیعیه‌سرایی به زبان عربی هنرنمایی کرده است.
این مقاله، ضمن نقد و بررسی ویژگی‌های این بدیعیه و مقایسة آن با معروف‌ترین بدیعیه‌ها، چون بدیعیه صفی‌الدین حلی و سیدعلی خان مدنی، جنبه‌های نوآورانه وهمچنین تأثیرپذیری آن را از دیگر بدیعه‌سرایان تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

ـ قرآن کریم.
ـ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت،دار الفکر، بی تا.
ـ بن عبد الله، مصطفی؛ کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، دانشگاه اسطانبول،افست بغداد، منشورات المثنّی، 1360 ه. ق.
ـ بوصیری، شرف ‌الدین، ابی عبدالله محمد؛ قصیده مبارکه برده، ترجمه و شرح و تفسیر شیخ‌الاسلام، سیدمحمد؛ تهران، ا نتشارات سروش، 1361.
ـ حائری مازندرانی، علامه محمد صالح؛ دیوان الادب، تهران، چاپخانه توحید، تیرماه 1337.
ـ............................................................؛ سبیکة الذهب، نهضت تهران، کتابفروشی نجات1343 ق.
ـ........................................................؛ القصیدة البدیعیّة المیمیّة، تصحیح یزدان پناه، مهرعلی، ومعصومی، محمد، طرح تحقیقاتی پایان یافته،دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر،1383.
ـ حکیمی، محمدرضا؛ ادبیات و تعهد در اسلام، تهران، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم بهار 1364.
ـ حلی، صفی الدین؛ دیوان، بیروت، دارصادر، 1410 هـ.
ـ شمس العلماء گرکانی، محمدحسین؛ ابدع البدایع، تبریز، انتشارات احرار، چاپ اول، 1377.ـ
ـ الشنتاوی، احمد  و...؛ دائرة المعارف الاسلامیّة، تهران،اسماعیلیان ؟؟ 13.
ـ ضیف، شوقی؛ تاریخ و تطور علوم بلاغت، ترجمه محمدرضا ترکی، تهران، انتشارات سمت، 1383.
ـ الطهرانی، آقا بزرگ؛ الذریعة إلی تصانیف الشیعة، مشهد، آستانه،آستان قدس رضوی، مطبعة جامعة مشهد، 1405 ه. ق.
ـ فرّوخ، عمر؛ تاریخ الادب العربی. الطبعة الخامسة، بیروت، لبنان، دارالعلم للملایین، 1984.
ـ القمی، الحاج الشیخ عبّاس؛ سفینة البحار، تهران، انتشارات کتابخانه سنائی،بی تا.
ـ عسکری، ابوهلال حسن بن عبدالله بن سهل؛ ترجمه کتاب صناعتین، نصیری، محمد جواد؛ تهران، انتشارات، دانشگاه تهران، 1372.
ـ مجلسی، محمدباقر؛  بحارالأنوار، بیروت، الوفاء، جلد 16، 1404 ق.
ـ المدنی، السید علی صدرالدین بن معصوم؛ انوار الربیع فی انواع البدیع، حَقَّقَهُ و ترجمه للشعر شاکر، هادی شکر، الطبعة الاولی، النجف، مطبعة النعمان، 1388 هـ.
ـ معصومی، محمد؛ تحقیق در احوال و آثار ادبی حکیم و شاعر ذولسانین شیخ محمد صالح علامه حائری مازندرانی، پایان‌نامه برای اخذ کارشناسی ارشد، سال تحصیلی 78-1377.
ـ النباتی البیاضی، علی‌بن‌یونس؛ الصراط المستقیم، نجف، المکتبه الحیدریه، 1384 ق.