تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

حرکت های بزرگ تاریخی بیش از هر چیز مدیون شخصیت های برجسته ای است که با نفوذ خود بر افکار و اندیشه ملت ها تحولات عمیقی را در جامعه بشری ایجاد کرده اند. از جمله این شخصیت ها امام خمینی بود که رفتار خویش نام و یاد پیامبران و امامان مصلح را در ذهن ها زنده کرد. او حسین زمان ما بود و ویژگی های برجسته ایشان در شعر معاصر عرب منعکس شده است. امام مردی آزاده و شهادت طلبی ایشان توسط عدنان مصطفی العمرانی، شاعر عرب، به تصویر کشیده شده است. آزادگی و بت شکنی امام نیز مورد توجه علی مرتضی الامین، شاعر لبنانی، و صالح عظیمه، شاعر سوری، قرار گرفته است. امام خمینی حقیقت دین را به شکلی که رسول خدا و اهل بیت مطرح کرده بودند ارایه کرد و این تفسیر، تازه به نظر می رسد. از این رو برخی شاعران عرب او را زنده کننده دین نامیدند.