تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

ضرورت تحقیق در حوزه ادبیات تطبیقی بر کسی پوشیده نیست. این ضرورت با توجه به وجود مضامین مشترک بسیار در دو قلمرو ادبی عربی و فارسی ملموس تر است. در این راستا، امثال و حکم با سابقه بسیار کهن در میان ملل مختلف جهان، از جمله شاخه های ادبی است که پرداختن به مضامین مشترک آنها در ادبیات فارسی و عربی نتایج حایز اهمیتی در برخواهد داشت. وجود موارد متعدد امثال سائره عرب در متون منثور و منظوم فارسی از جمله ضرورت این تحقیق است. از آنجا که امثال و حکم به جای مانده از گذشته های بسیار دور راه را بر شناخت بهتر و دقیق تر گونه های مختلف سلوک اجتماعی جوامع گذشته هموار می کند لذا شناخت و تحقیق در این زمینه علاوه بر ارزش ادبی، می تواند روشن کننده بسیاری از ابعاد شئون مختلف زندگی بشر گذشته است. امروزه نیز با توجه به اهمیت تعامل ملت های دنیا، امثال و حکم جهانی و یافتن مضامین مشترک آنها می تواند ما را در این خصوص یاری کند. پس می توان گفت در گستره بررسی مشترکات مضمون و محتوای امثال و حکم که در طول دگرگونی تاریخی کمتر در معرض فراموشی و گمنامی قرار گرفته اند آنهم بدین دلیل که سینه های مردم محمل این همه معنا و مضمون بوده اند؛ بجز ارزش های ادبی، به دنبال فواید تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و ... گذشتگان می گردیم.