تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوي دكتري رشته زبان و ادبيات عرب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

3 عضو هيأت علمي دانشگاه ازاد اسلامی واحد فلاورجان

4 عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان

چکیده

حقوق زن، موضوع مهم دنیای امروز است که در اعلامیه حقوق بشر بیان شده است که همة انسان‌ها بدون توجه به جنسیت دارای حقوق فردی واجتماعی یکسانی هستند وهیچ کس نمی‌تواند این حق را از دیگری سلب کند. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون حقوق زنان هنوز در جوامع عربی، زن به حقوق کامل خود دست نیافته است. در این رهگذر نویسندگان وشاعران عرب با آگاهی از سنّت‌های غلط وحکم‌فرمایی روح مرد سالاری ونادیده گرفته شدن حقوق زنان دست به قلم شدند واین موضوع را در آثارشان به تصویر کشیدند، به دفاع از حقوق زنان پرداختند وخواستار دست‌یابی زنان به حقوقشان شدند. از این شاعران، فاطمه ناعوت شاعرمصری در بیشتر سروده‌هایش به ویژه در دیوان "شرفتی محطّ العصافیر" به موضوع زن با زبان اعتراض ونمادین پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی، با هدف دریافت سروده‌های شاعر درباره حقوق زن وتحلیل سروده‌هایش در زمینه مولفه‌های حقوق زن انجام گرفته است. یافته‌ها بیانگر آن است که شاعر به حقوق کرامت انسانی، آسایش وآرامش وهمسر گزینی اشاره دارد وزن را با نمادهای "زهرة"، "فراشة" و"وردة" معرفی می‌نماید.

كليدواژه‌ها: شعر عربی، فاطمه ناعوت، شرفتي محطّ العصافیر، حقوق زن، مؤلفه‌های حقوق زن

کلیدواژه‌ها