تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran

2 دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

یكی از عناصر ‌مهم داستان، شخصیت و شخصیت‌پردازی است. در بررسی شخصیت داستان فرد می‌تواند از طریق آنچه درک کند به حوادث پی ببرد و این کار می‌تواند تأثیر چشمگیری بر درون مایه داستان داشته باشد. امین ریحانی در داستان‌های خود از نقش شخصيت در بيان اهداف داستان نويس غافل نیست. مقاله حاضر سعی دارد با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی، این عنصر مهم را در رمان‌ «خارج الحریم» بررسی کند. بدین ترتیب شخصیت‌های داستان استخراج گردید و تکنیک‌های آن‌ها با نمونه مثال‌هایی مورد بررسی قرار داده شد. از مهمترین دستاوردهای پژوهش علاوه بر نگاه پيشروانه ريحاني در بيان مشکلات اجتماعي (نگاه ابزاري و جنس دومانه به زن) چنان‌که توانسته است واقعیت‌های اجتماعی را با تخیل قوی و زبان فاخر به واقعیت داستانی تبدیل کند و حوادث اجتماعی دوران معاصر خود را در جامعه‌ای دیگر به تصویر بکشد؛ بيان اين مطلب است که وي کشمکش ميان «من» جهان (شخصيت کانوني داستان) با «من اجتماعي» را دقيق و هنري به تصوير کشيده ‌است. هدف ریحانی از شخصیت پردازی دقیق، انعکاس تصویری دقیق و قابل ترسیم برای مخاطب است تا درک شخصیت‌ها و شرایط برای خواننده ملموس و باورپذیر باشد وي در شخصيت‌پردازي بيشتر متکي به روش شخصيت‌پردازي مستقيم و در شخصیت‌پردازی غیرمستقیم عنصر خیال را با واقعیت در می‌آمیزد.

کلیدواژه‌ها